This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Windows Server 2008 Essay

4061 words - 17 pages

VILNIAUS UNIVERSITETAS

EKONOMIKOS FAKULTETAS

EKONOMINĖS INFORMATIKOS KATEDRA

INGRIDA BREIVO

VADYBOS INFROMACINĖS SISTĖMOS, 3 KURSAS

WINDOWS SERVER 2008

Referatas

Darbo vadovas: Raimundas Žilinskas

Vilnius, 2013

TURINYS

ĮVADAS 3

1. BENDRA WINDOWS SERVER 2008 CHARAKTERISTIKA 4

1.1 Operacinės sistemos savybės 5

1.2 Lankstumas 7

1.3 Apsauga 7

1.4 Kontrolė 8

1.5 Tinklo (NAP) apsauga 9

2. OPERACINĖS SISTEMOS WINDOWS SERVER 2008 PATOBULINIMAI 10

2.1 Server Core 10

2.2 Active Directory rolės 10

2.3 Terminalų tarnyba 10

2.4 Windows PowerShell 11

2.5 Savaime atsikuriantis NTFS 11

2.6 Server Manager 13

...view middle of the document...

Ši operacinė sistema savyje turi daugybe naujų techninių galimybių apsaugos, valdymo bei administravimo srityse, kurie buvo plėtojami norint padidinti serverio darbo patikimumą bei lankstumą.

Ypatingą dėmesį atkreipia nauja apsaugos funkcija pavadinimu AD DS – Read-Only Domain Controller (RODC, domeno valdiklis skirtas tik skaitymui), kuris leidžia vartotojui panaudoti domeno duomenų bazės kopiją tik skaitymui, kur fizinis arba administracinis apsaugos lygis yra žemesnis, pavyzdžiui filialų ofisuose.

Darbo tikslas: identifikuoti ir išanalizuoti „Windows Server 2008“ operacinės sistemos

galimybes.

Darbo uždaviniai:

* išanalizuoti visą turimą literatūrą pagal duotą temą;

* duoti bendra Microsoft Windows Server 2009 charakteristiką;

* pateikti Windows Server 2008 patobulinimus;

* apžvelgti techninės įrangos reikalavimus;

* aprašyti rezervinių duomenų kopijų sukūrimo ir elementų Active Directory atkūrimo mechanizmą Windows Server 2008.

1. BENDRA WINDOWS SERVER 2008

CHARAKTERISTIKA

Windows Server 2008 pagrindas yra prieš tai sėkmingai įgyvendinta, ganėtinai stipri operacinė sistema Windows Server 2003, o taip pat ir patobulinimai skirti jai, kurie buvo realizuoti kartu su atnaujinimo paketu 1 (SP1) bei Windows Server 2003 R2 išleidimu. Vis dėlto,

Windows Server 2008 OS1 - tai ne tik prieš tai išėjusios operacinės sistemos tobulinimas. Jinai buvo sukurta tam, kad apsaugota tam, kad galima būtų aprūpinti organizacijas našiausia platforma, kuri leidžia praplėsti aplikacijų, tinklo bei žiniatinklio paslaugų funkcionalumą, nuo darbo grupių iki duomenų centrų, ir pastebimai pagerinti bazinę operacinės sistemos kokybę. Pagrindinė charakteristika atvaizduota 1 paveikslėlyje.

Windows Server 2008

Serverio valdymo panelė

Kūrėjas Microsoft

OS giminė Windows NT

Šaltinis Uždaras kodas

Paskutinė versija 6.0 Service Pack 2 (Build 6002) — 27d. gegužės 2009 m..

Branduolio tipas Hibridinis branduolys

Licencija Microsoft EULA, PUR

Būsena Aktuali

Pav. 1. Pagrindinė Windows Server 2008 charakteristika

1.1 Operacinės sistemos savybės

Reikšmingi patobulinimai atsižvelgiant į Windows Vista bei Windows Server 2008

infrastruktūros administravimą.

* Naudojant vienodo išleidimo modelio atnaujinimą ir paketų atnaujinimu skirtus kliento ir serverio operacinei sistemai, palengvintas aptarnavimas

* Klientų kompiuteriai gali sekti nustatytus veiksmus ir persiuntinėti juos į Windows Server 2008 norint atlikti centrinį monitoringą bei ataskaitoms.

* Žymiai greitesnis ir patikimesnis operacinių sistemų diegimas, dėka Windows diegimo paslaugų.

* Įdiegta apsaugos funkcija, norint pasiekti Windows Server 2008 tinklą, garantuoja, kad klientų kompiuteriai besinaudojantys Windows Vista besijungiant prie tinklo, turi atitikti saugumo politikos reikalavimus. Priešingu atveju, prieiga nesuteikiama.

* ...

Other Papers Like Windows Server 2008

Windows 2008 Server Essay

889 words - 4 pages . Boot ROM (RX BOOT) B. RIP C. ROM Monitor (ROMMON) D. IOS E. OSPF F. IGRP 14. Where can a router find an IOS image to load during starting? (Choose three.) A. Flash memory B. BIOS C. An external TFTP server D. POST 15. Which of the following are information displayed by the Cisco IOS software show version command? Choose three.) A. The names and versions of flash files B. The startup

Nt2670 Final Exam Essay

1041 words - 5 pages Study Guide | | | | | | | Source | Page Number(s) | 1 | | What is Terminal Services? | Microsoft® Official Academic Course 70-643: Windows Server® 2008 Applications Infrastructure Configuration | 10 | 2 | | What is Server core? | Microsoft® Official Academic Course 70-643: Windows Server® 2008 Applications Infrastructure Configuration | 19 | 3 | | what are the terminal services resources? | Microsoft® Official Academic Course

12345

827 words - 4 pages Windows Server 2008 Standard Edition, but the Setup program won’t allow the upgrade. Which of the following is the problem? c. Windows Server 2003, Datacenter Edition cannot be upgraded to Windows Server 2008 Standard Edition. Your IT director heard about a fast but inexpensive new computer and purchased it to be the new Windows Server 2008 server on

Windows 2012

1055 words - 5 pages it does not list any drives or partitions? Supply a driver for the Setup program to see the drives. Check the controller manufacturer’s website for a driver supporting Windows Server 2012 R2, or another recent version of Windows Server. | Exercise 1.2 | Performing an Upgrade Installation | Overview | In this exercise, you install Windows Server 2012 R2 on a computer running Windows Server 2008 R2. | Mindset | Assuming that a server

Mcts Server 2008 Chapter Seven Review

879 words - 4 pages Chapter Seven Review Questions  MCTS Guide to Microsoft Windows Network Infrastructure Configuration  1. What protocol is used by Windows clients for accessing shared resources in Windows Server 2008?    c. SMB  2. User‐level permissions in Windows Server 2008 are based on NTFS, or the New Technology File  Service.  3. Which of the following are not share‐level permissions in Windows Server 2008?  b. Execute  c. Write  e. Modify

It 140 Ip2

668 words - 3 pages IT 140 ­ Improving Systems  When evaluating the various options that have been presented to the hypothetical  company in question, there are both pros and cons to the three options available. This paper will  discuss the benefits and detriments of updating the current Windows XP Professional &  Windows Server 2003 system, switching to Windows 7 Professional & Windows Server 2008,  and of switching the company servers to Windows 8

Research Assignment Part 1

841 words - 4 pages Janocha, Steven January 10, 2014 Research Assignment Part 1 1. Why Windows Server 2008 does come in different versions? What is the significance of each version? Windows Server 2008, as well as other versions of Windows, comes in different versions for different uses. Not all users need the same thing in an Operating system. Some just want it for the basics, like printing, the internet

10-410 R@ Lm Worksheet Lab 02

803 words - 4 pages server Migration. Question3 How would the installation of the roles and features selected in this exercise differ if the server was running Windows Server 2008 R2? Windows server 2008 R2 roles and features for accounts are created one by one. In Windows Server 2012 roles and features can be done at one time for all accounts Question 4 How can you prove that the Web Server (IIS) role is installed on the server? Proving the Web Server

Cr Research

677 words - 3 pages Jennifer Finn ITT 221 Research Assignment #1 Why does Windows Server 2008 come in different versions? What is the significance of each version? Window Server 2008 offers different versions to meet the various needs of its consumers. There are currently five editions available including Standard, Enterprise, Datacenter, Web Server and Itanium-based Systems, each of which are detailed below. Please note: * Windows Server Standard Edition is a

Microsoft Os It 221

729 words - 3 pages 1. Why Windows Server 2008 comes in different versions?   What is the significance of each version

The reason Windows Server 2008 many different versions is to meet the needs of its customers.   They provide 7 different versions ranging from the basic entry level software for a small business to very large corporations that require immense computing power.   Windows Server 2008 R2 (Foundation) – Is the basic starter server package.
Windows

Research Assignment 1 It 221

837 words - 4 pages 1. Why Windows Server 2008 comes in different versions? What is the significance of each version? WS2K8 comes in several different editions. Each edition is specifically designed for different amounts of server activity. Standard and Enterprise have most of the basic needs as well as all of the new features in WS2K8 but there are a total of 10 editions of WS2K8. What one business needs may not be what another needs so that is why the

Related Essays

Cersions Of Windows Server 2008 Essay

888 words - 4 pages William Walbuck IT221 Research Assignment Part 1 Windows server 2008 comes in different versions because different versions have different features and price ranges to satisfy individual customer needs and wants. Each version has significant features so that customer may choose which one best suits their business needs. For example; Windows Server 2008 Datacenter delivers an enterprise-class platform for deploying business-critical

Windows Server 2008 Zone Research Essay

1000 words - 4 pages Microsoft Research Assignment 2 Monday, Feb 2nd, 2015 1. The purpose of the Global Names Zone in Windows server 2008 is used to hold single label names. The Global Names zone is intended to provide single-label name resolution for a limited set of host names, typically corporate servers and web sites that are centrally managed. The Global Names zone is most commonly used to hold CNAME resource records to map a single-label name to a

Advantages And Disadvantages Of Windows Server 2008 Server Core And Virtual Servers

934 words - 4 pages In this Analysis assessment I'm going to explain some advantages and disadvantages of windows server 2008 server core and virtual servers. What environments windows server core installation ideal, and I will explain if the security benefits of a core server outweigh the lack of a Graphical User Interface (GUI). I also will go through some advantages and disadvantages of implicating a virtual server in a live network. Finally I will be giving my

Mcitp Guide To Microsoft Windows Server 2008 Server Administration (Exam #70 646) Chapter 3 Solutions

2891 words - 12 pages Chapter 3 Solutions Review Questions 1. You have installed Windows Server 2008 and had to provide a new driver file for the disk drives in your computer. Now it seems like the disk drives are not responding as quickly as advertised. What can you do? Answer: b. Ensure that the DMA transfer mode is configured for the drives. 2. Each time that you access files on a disk, the monitor blinks or goes blank for several seconds. What might be