This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Tham Luận Essay

1295 words - 6 pages

THAM LUẬN VỀ VIỆC RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CỦA ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN
Kính thưa Đoàn chủ tịch!
Kính thưa các quý vị đại biểu!
Lời đầu tiên tôi xin trân trọng kính chúc Đoàn chủ tịch, các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo mạnh khoẻ, hạnh phúc. Chúc các bạn đoàn viên đoàn kết học tập tốt và hoàn thành xuất sắc các hoạt động do Đoàn trường tổ chức. Hôm nay, trong buổi Đại hội Đoàn trường, tôi rất vinh dự thay mặt cho chi đoàn 2A13 có vài ý kiến tham luận về vấn đề rèn luyện đạo đức của đoàn viên, thanh niên trong nhà trường.
Kính thưa Đoàn chủ tịch!Thưa toàn thể đại hội!
Một con người có thể nói là được cấu thành bởi 2 yếu tố: Tri thức và đạo đức. Nền tảng đạo đức được hình thành rất sớm từ những ...view middle of the document...

Nhưng nghĩ lại thì, ta phải xét xem chính những người học sinh đó đã biết tôn trọng thầy cô của mình hay chưa, khi mà gặp thầy cô bạn chỉ biết giương mắt ra nhìn không chào một câu, khi mà bạn mặc kệ thầy cô giảng bài bên trên còn bạn vẫn ngang nhiên nói chuyện, làm việc riêng, sử dụng điện thoại trong giờ học nhắn tin cho nhau, mà thậm chí còn có cả bạn đánh những giấc ngủ ngon lành ngay bên dưới. Từ chính cái nhìn bồng bột, thiếu suy nghĩ của học trò mà tình thầy trò rạn vết. Bạn vi phạm nội qui thì bạn phải chịu phạt. Rất hiển nhiên vì đó là nội quy, kỉ luật của nhà trường. Nếu thầy cô có trách mắng thì cũng là lẽ thường chỉ bởi thầy cô luôn lo lắng, mong muốn điều tốt đẹp nhất cho bạn mà thôi.
2. Thứ hai là vấn đề “Sử dụng ngôn từ của đoàn viên thanh niên”
Có nhiều bạn vẫn hay nói tục, chửi bậy, ngôn từ sử dụng chát chit nhắn tin xa lạ đãdần đánh mấtdần sự trong sáng của tiếng Việt, không nhữnglàm mấtđi năng lực cảm thụ vẻ đẹp của ngôn ngữ văn hóa dân tộc mà cònđánh mất ý thức về tinh thần tự tôn, lòng tự hào của dân tộc mình.
3. Thứ ba là vấn đề “Mạng internet, mạng xã hội ảo đôi khi lại làcon dao hai lưỡi”
Chúng ta không thể phủ...

Other Papers Like Tham Luận

A Bird in the Hand Is Worth Two in the Bush

1577 words - 7 pages thực hiện bảo hiểm rủi ro bằng cách tham gia các hợp đồng tương lai (futures) và quyền chọn (option). Tuy nhiên, việc sử dụng các công cụ tài chính thường làm các nhà điều hành bị động trước các rủi ro trên thị trường hoặc lầm tưởng đã loại bỏ hoàn toàn rủi ro. Thực chất của việc tham gia vào các hợp đồng tương lai hay mua bán quyền chọn là chuyển rủi ro từ doanh nghiệp sang các định chế tài chính và thị trường. Chẳng hạn, một doanh nghiệp

Tổng Quan Fpt Essay

5083 words - 21 pages khắt khe nhất là Bắc Mỹ và Châu Âu.Tại FPT ngoài các tổ chức hành chính còn có tổ chức khác hoạt động thiên về tinh thần. Đó là Văn phòng đoàn thể FPT và Nội san Chúng ta. Chúng ta là tờ nội san của công ty ra hàng tuần, do chính nhân viên FPT viết. Chúng ta là nơi phản ánh các tin tức, bình luận các sự kiện, là nơi để bày tỏ cảm xúc, viết các phóng sự về các hoạt động trong toàn công ty. 3.Con người FPT Từ nỗi nhục nghèo hèn và

Nhi Nho Nhan

3458 words - 14 pages hạ tầng của các quan hệ tiền tệ tài chính quốc tế • Sự biến động của tỷ giá hối đoái và tác động của nó đến dòng lưu chuyển TCQT • Các lý thuyết về tỷ giá • Sự hình thành và phát triển của các thị trường tài chính quốc tế Nguyen Thi Hong Vinh Giáo trình và tài liệu tham khảo • N.V.Tiến, Giáo trình Tài chính quốc tế, NXB Thống kê, 2010 • Hồ Diệu, Nguyễn Văn Tiến (2001) Giáo trình Tài chính quốc tế. Học viện Ngân hàng. • N.V.Tiến, 2001, “Tài

Csr of Starbucks

3186 words - 13 pages nơi trồng chúng – chúng tôi sẽ đề cập đến những loại này trong giây lát. Các loại còn lại chúng tôi sử dụng để tạo ra những sản phẩm pha trộn đáng kinh ngạc và đó là những gì chúng tôi sẽ thảo luận ở đây. Tại Starbucks, chúng tôi có thể pha trộn một loại cà phê để thể hiện vùng trồng cà phê đặc biệt. Ví dụ: House Blend kết hợp ba loại cà phê tuyệt vời của Mỹ Latinh thành một sản phẩm thể hiện chất lượng tốt nhất của vùng đó: hương vị tươi, tinh

Goog Teacher

1642 words - 7 pages trì ôtô, máy kéo. 4. Thiết bị, Mạng và Nhà máy điện. 5. Lý luận và phương pháp giảng dạy kỹ thuật. 6. Kỹ thuật điện tử. 7. Sư phạm nghề quốc tế (Hợp tác với ĐH Otto von Guericke, CHLB Đức).  Đi cùng với sự vận động và phát triển của nền kinh tế đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh đã tiếp cận thực tế để mở rộng đào tạo 25 ngành ở bậc đại học: 1. Kỹ thuật Điện

Caca Cola India

1857 words - 8 pages với hương vị của người dân Ấn Độ và văn hóa Ấn Độ. Gói có thể thêm một số yếu tố văn hóa Ấn Độ cho thấy công ty Coca-Cola quan tâm nhiều hơn trên thị trường Ấn Độ. Chịu trách nhiệm xã hội doanh nghiệp hơn như PepsiCo đã làm. Một số nỗ lực trách nhiệm xã hội của công ty Pepsi đã tham gia đào giếng làng, bắt đầu những nỗ lực để giảm chất thải tại các cơ sở nước Ấn Độ của nó bởi vì Ấn Độ là một quốc gia, mà thiếu tài nguyên nước. 5. Làm thế nào

Zzzz Best

3855 words - 16 pages những người tham gia đầu tiên để tạo lòng tin tưởng, sau đó thì thay đổi chính sách trong phương thức thanh toán (rút tiền) để khống chế số lượng tiền rút ra. Như vậy, họ sẽ duy trì được mô hình lâu hơn và thu hút được thêm nhiều nhà đầu tư. Ponzi là một trong những hình thức phổ biến nhất của sự lừa đảo, là một kim tự tháp tài chính cổ điển mà lợi nhuận được tạo ra không phải do hoạt động hiệu quả kinh tế, mà bằng cách thu hút các nhà đầu tư

Ecommerce

3650 words - 15 pages dụng hoặc ATM như OnePay, Smartlink dù đã có nhưng chưa phải là điểm cực kỳ quan trọng. * Lực đẩy từ các công ty, tập đoàn lớn vào thị trường Việt Nam, khởi đầu bằng làn sóng các sản phẩm Groupon như Hotdeal, NhomMua, CungMua, MuaChung.. Số liệu tham khảo về Hotdeal,  hiện đang dẫn đầu với khoảng 50% thị phần: * Mỗi ngày có trên 10 triệu lượt truy cập * Trung bình một ngày 8k đơn hàng; cao điểm có thể đạt 10k đơn hàng/ngày

Finance

4541 words - 19 pages . Thứ nhất, khi còn tình trạng đô la hóa bằng tiền mặt, việc đo lường tổng phương tiện thanh toán (M2) nền kinh tế sẽ hạn chế bởi không thể tính toán lượng ngoại tệ tiền mặt tham gia vào lưu thông với chức năng phương tiện trung gian thanh toán như VND. Chúng ta có thể thấy M2 được thống kê trên bảng cân đối tiền tệ của toàn ngành, gồm tiền mặt trong lưu thông ký hiệu là C (tiền mặt VND ngoài hệ thống ngân hàng + tiền mặt tại quỹ của các

Freedom And Responsibility

2141 words - 9 pages Built within the Constitution of the United States are specifically defined freedoms that are guaranteed to all citizens. Conversely, with every constitutional freedom there comes a corresponding responsibility. On September 25, 1789, the state legislature’s twelve proposed amendments were transmitted by congress, the first two dealing with congressional representation and congressional pay. The following numbers three through twelve were

Hate Crime Laws

2348 words - 10 pages On June 7, 1998, 49-year-old James Byrd Jr. of Texas accepted a ride from three white men, who then beat him severely, urinated on him, chained him by his ankles to the back of their pick-up truck, dragged him for three miles into the countryside, and dumped his corpse in front of an African-American cemetery (Graczyk). A little over a year later, a jury sentenced ring leader John King to death by lethal injection (“Man Executed for Dragging

Related Essays

Campus France Essay

1867 words - 8 pages ...........................................................................................................48 3.2.3.2 Chiến lược quản trị nguồn nhân lực chất lượng cao ........................................................52 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ..............................................................................................................56 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỞ ĐẦU T hực tiễn cho thấy, sự phát triển kinh tế - xã hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều điều kiện nhưng chủ yếu nhất vẫn

Báo Cáo Essay

1798 words - 8 pages mô hình kinh tế lượng của Anh/Chị. Hãy ước lượng các tham số của mô hình kinh tế lượng này và tính các trị thống kê kiểm định thích hợp đối với các giả thuyết trên đây. Hãy kiểm định những vấn đề thông thường. Hãy kết thúc bằng cách đưa ra một kết luận thật rõ ràng, kết luận này bao gồm những nội dung liên quan đến vấn đề kinh tế cụ thể mà Anh/Chị nghiên cứu dựa vào sự hỗ trợ của các công cụ kinh tế lượng. Phần này dài khoảng 03 trang, và

Diễn Thuyết Essay

5143 words - 21 pages chính bạn cũng nghe chính xác câu hỏi).  Khi trả lời, hãy hướng đến tất cả công chúng. Bằng cách đó, bạn sẽ duy trì được sự chú ý của tất cả mọi người, chứ không chỉ của người hỏi. Và để củng cố thêm cho bài diễn thuyết của mình, hãy cố gắng liên hệ câu hỏi và câu trả lời đến những luận điểm chính trong bài diễn thuyết. Hãy chắc chắn là bạn lắng nghe câu hỏi một cách cẩn thận. Nếu chưa hiểu, hãy hỏi lại. Hãy dừng lại suy nghĩ khi mà câu trả

Content Youtube Essay

3312 words - 14 pages BÀI TẬP NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SỐ I. YOUTUBE 1. Giới thiệu Ra mắt vào tháng 5 năm 2005, YouTube cho phép hàng tỷ người khám phá, xem và chia sẻ video gốc. YouTube có một diễn đàn để mọi người kết nối, thông tin và truyền cảm hứng cho nhau trên toàn cầu. Diễn đàn này hoạt động như một nền tảng phân phối dành cho người sáng tạo nội dung gốc và các nhà quảng cáo lớn nhỏ. Với sự thay đổi của Google cho hệ thống bình luận của