This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Sox, Voor En Nadelen Essay

4721 words - 19 pages

Sarbanes-Oxley Act, de voor- en nadelen

Nijmegen, 4 januari 2012

Abstract

Dit paper onderzoekt door middel van een literatuurstudie de voor- en nadelen van de Sarbanes-Oxly Act (SOx). De SOx is een wet die fraude moet tegengaan en is in 2002 ondertekend door George W. Bush. De SOx stelt een aantal regels op waar bedrijven die genoteerd zijn aan de Amerikaanse beurs zich aan moeten houden. De SOx richt zich vooral op het boekhoud technische gedeelte van een onderneming. De voordelen van de SOx zijn onder andere, de vermindering van risico’s op fraude, betere controle van ondernemingsrisico’s en toenemend inzicht in bedrijfsprocessen. Nadelen van de SOx zijn onder andere dat de ...view middle of the document...

” (RTL Z, 2008)
“Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag celstraffen tot 4,5 jaar geëist in de fraudezaak rond de Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Bejaarden (SGBB). De hoogste eis is voor oud-directeur Gerard van der Z. van SGBB.” (De Volkskrant, 2011)
Dit zijn een aantal van de vele berichten over boekhoudschandalen. Ondernemingen proberen, door het manipuleren van cijfers, zich gunstiger voor te doen tegenover beleggers of aandeelhouders. Dit kan om gigantische bedragen gaan, zoals in het krantenbericht van De Trouw. Het bedrijf Healthsouth heeft sinds 1999 haar winst met 1,4 miljard dollar opgeblazen. Stephen Cutler, hoofd onderzoek van SEC, noemde dit “ontstellend verraad van de beleggers” (De Trouw, 2001). De meeste mensen zijn het er mee eens dat hier iets tegen gedaan moet worden. Zo kwamen Paul Sarbanes en Michael Oxley in juli 2002 met de ‘Sarbanes-Oxley Act of 2002’, afgekort de SOx. Op 30 juli 2002 is de wet ondertekend door George W. Bush. Deze wet is ingevoerd om fraude tegen te gaan en geldt voor alle Amerikaanse en niet Amerikaanse bedrijven die effecten uit hebben staan op Amerikaanse effectenbeurzen. De SOX verbetert globaal genomen de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de cijfers in de financiële verslaggeving. Zo zijn beleggers beter beschermd tegen misleidingen in deze cijfers (Ahmed, 2009).
Fraude wordt op verschillende manieren gedefinieerd. De definitie die in dit paper gebruikt wordt komt uit de VanDale. Fraude: de v(m) –s bedrog, gepleegd door vervalsing van de administratie (VanDale, 2010). De SOX bestaat uit 11 hoofdstukken. Die als volgt verdeeld zijn:
I. Public Company Accounting Oversight Board
II. Auditor Independence
III. Corporate Responsibility
IV. Enhanced Financial Disclosures
V. Analyst Conflicts of Interest
VI. Commission Resources and Authority
VII. Studies and Reports
VIII. Corporate and Criminal Fraud Accountability Act of 2002
IX. White-Collar Crime Penalty Enhancements
X. Corporate Tax Returns
XI. Corporate Fraud and Accountability
De belangrijkste twee hoofdstukken voor dit onderzoek zijn III en IV. De overige hoofdstukken worden in dit paper buiten beschouwing gelaten. Binnen de hoofdstukken III en IV zijn de artikelen 302 en 404 van belang. Deze zullen kort uitgewerkt worden:
- Artikel 302: De kern van dit artikel is dat de CEO (algemeen directeur) en de CFO (financieel directeur) een door hen ondertekende verklaring toevoegen aan alle rapportages, waarin zij verklaren dat deze rapportages de stand van zaken bij de betreffende onderneming correct weergeven.
- Artikel 404: In dit artikel wordt geprobeerd door middel van een goed werkend stelsel van interne controlemaatregelen de fraude tegen te gaan. Zo is beschreven dat elk jaarverslag een rapport moet bevatten waarin het management hun verantwoordelijkheid aflegt voor het opzetten en in stand houden van een goed intern controlesysteem voor de financiële verslaglegging....

Other Papers Like Sox, Voor En Nadelen

Bloedbank Sanquin Essay

3562 words - 15 pages wij de verschillende media die wij gaan inzetten tijdens de campagne. Bij iedere paragraaf is de doelgroep en periode beschreven. Daarnaast staan de voor- en nadelen op een rij om een duidelijk beeld te schetsen van de impact binnen de campagne. 7.1 Persbericht Doelgroep Zodra de campagne start, sturen wij een persbericht naar alle media. In dit persbericht zit een aankondiging van de nieuwe campagne die het bloed doneren laagdrempelig

Gnr Technology Essay

3811 words - 16 pages ’ - Zeldzame grondstoffen en grote faciliteiten zijn nodig voor NBC, kennis is dé drijfveer voor GNR - GNR is toegankelijker voor individuen en kleine groeperingen, met alle gevolgen van dien Genetica heeft ook zo zijn voor- en nadelen. Grotere oogsten en minder gebruik van pesticides is er een. Nieuwe bacterie, planten, virussen en dieren kunnen worden ontwikkeld is een tweede. Als laatste worden nieuwe geneesmiddelen genoemd. Een nadeel ligt

Tripadviser

4805 words - 20 pages vliegadvies aan de site. Elke optie heeft voor en nadelen, TA wil graag advies over welke optie op dit moment prioriteit moet worden gegeven en hoe dit moet worden uitgevoerd. Advies 1 Ons advies is om prioriteit te geven aan het toevoegen van vliegadviezen aan de site. Het boeken van een vliegreis staat een stap voor het boeken van hotels, waar TA bekend om staat. Door vliegreizen toe te voegen aan de site creëert TA meer toegevoegde waarde voor de

Management

2725 words - 11 pages geplaatst. Voor- en nadelen + : benadrukt relatieve en onzekere karakter van de prognose - : risico dat de organisatieleden de prognose als waar en zeker nemen Kwaliteit van scenario’s Afhankelijk van: - wijze waarop ze worden geïdentificeerd en uitgewerkt 4.2.1.2 Informatie interpreteren = is dit goed/slecht, een probleem/kans, ondersteunt/ bedreigt… Interpretatietechnieken ( Interpreteren in functie van het verleden

Management En Organisation

3565 words - 15 pages verhouding EV/VV * dividendstabilisatie stockdividend voordelen: liquide middelen blijven in de onderneming en zijn beschikbaar voor investeringen, hierdoor is de solvabiliteit hoger dan waneer cashdividend wordt uitgekeerd. Aandeelhouders wensen stockdividend om zo mogelijk koerswinst te behalen nadelen: de winst per aandeel daalt, waardoor de beurskoers kan dalen. Zeggenschap wordt over meer aandeelhouders verdeeld leasen

Experience Marketing

2929 words - 12 pages ://www.brightknowledge.org/knowledge-bank/media/spotlight-on-media/what-is-experiential-marketing-continued Experiencehhsdl (2012, 25 september). What is experiential marketing?: continued. Geraadpleegd van https://experiencehhsdl.wordpress.com/2012/09/25/voor-en-nadelen-experience-marketing/ Gibson, B. (2015, 14 mei). The importance of social media in experiential marketing campaigns. Geraadpleegd van http://www.postano.com/blog/the-importance-of

Freedom And Responsibility

2141 words - 9 pages Built within the Constitution of the United States are specifically defined freedoms that are guaranteed to all citizens. Conversely, with every constitutional freedom there comes a corresponding responsibility. On September 25, 1789, the state legislature’s twelve proposed amendments were transmitted by congress, the first two dealing with congressional representation and congressional pay. The following numbers three through twelve were

Hate Crime Laws

2348 words - 10 pages On June 7, 1998, 49-year-old James Byrd Jr. of Texas accepted a ride from three white men, who then beat him severely, urinated on him, chained him by his ankles to the back of their pick-up truck, dragged him for three miles into the countryside, and dumped his corpse in front of an African-American cemetery (Graczyk). A little over a year later, a jury sentenced ring leader John King to death by lethal injection (“Man Executed for Dragging

Rational Emotional Behavior Therapy Case Study Conceptualization And Treatment Plan

2140 words - 9 pages Rational Emotional Behavior Therapy Case Study of Sarah: A Conceptualization and Treatment Plan Rational emotive behavior therapy, REBT, was developed by Albert Ellis and holds the central belief that the events in our lives do not cause our disturbances but that they are instead caused by our view of the events (Murdock, 2009). Murdock (2009) states that “people are seen as responsible for their behavior” (p. 279) but, because they are

Holidays In Albania

1636 words - 7 pages Have you ever thought about having exciting and incredibly cheap vacations? Albania might be the right choice. According to My Travel Guide, Albania is ranked the fourth among ten places worth visiting in Eastern Europe (“Top 10 Eastern European Destinations”). One can encounter three kinds of vacations in this Mediterranean country: winter, summer, and cultural. The ideal places to spend your winter vacations are the Albanian Alps. They are

A Heart Of Darkness

1748 words - 7 pages In this short story, there are frequent significant subject and ideas that make the story, "A Heart of Darkness," by Joseph Conrad, and haunting novel. The main theme is absolute white power over the natives. The theme validates the corruption, and the dependence caused by the white people as they took over the Congo. White men were giving all the power; they had no self-control, and in the end they did not use wisely. The white men became

Related Essays

Should The Mayor Be Chosen Or Assigned

1773 words - 8 pages Nadelen voor het kiezen Er zijn ook een aantal nadelen aan de gekozen burgemeester. 1. Onheerlijk. Zo kan de procedure waarbij de burgemeester gekozen worden leiden tot Amerikaanse situaties. Om stemmen te winnen zal een burgemeester populaire meningen verkondigen en veel geld verkwisten aan de promotiecampagne. Als een kandidaat de meningen van de rijke bewoners vertegenwoordigt, zal deze meer geld krijgen voor zijn campagne dan als een

Marketing Essay

712 words - 3 pages / Leg de verschillen uit tussen desk research en field research 3/ Wat is M.I.S. en wat is de rol van M.I.S. binnen een organisatie/onderneming? 4/ Wanneer gebruik je een enquête? 5/ Wat zijn de voor- en nadelen van een enquête? 6/ Wanneer kies je voor een mondelinge enquête? Wanneer eerder voor een schriftelijke enquête? 7/ Leg 5 criteria uit waarop je moet letten bij het formuleren van enquêtevragen 8/ Hieronder lees je een aantal

Ryanair Communicatie & Mediaplan Essay

5836 words - 24 pages : Slechte DM communicatie en persoonlijke verkoop 16 6.3 Ryanair : Eigen DM communicatie en persoonlijke verkoop 16 7. Analyse 17 7.1 Kosten per communicatie uiting 17 7.2 Voor en nadelen per communicatie uiting 18 7.3 Advies 19 8. Literatuurlijst 19 1. Algemene informatie over Ryanair Ryanair is een Ierse luchtvaartmaatschappij die is uitgegroeid tot de grootste low-fare luchtmaatschappij voor continentale vluchten in Europa. Het is

Unilever, Waardeketen Essay

477 words - 2 pages stap voor op de concurrenten. Door deze nieuwe verpakking zal de afzet van de Magnums toenemen. Ook biedt dit een extra service aan de klanten. De nadelen zijn voor deze productverpakking te klein om dit ontwerp niet op de markt te brengen. -------------------------------------------- [ 1 ]. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Labour_cost_index_-_recent_trends#Hourly_labour_cost [ 2 ]. Bron: http://www.tradingeconomics.com/germany/consumer-confidence