This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Sejarah Kedatangan Kaum Cina Dan India Di Tanah Melayu Dan Sumbangan Mereka Dalam Proses Kemerdekaan Tanah Melayu

5409 words - 22 pages

FACULTY OF MASS COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (PUBLIC RELATIONS)

TUGASAN BERKUMPULAN

Nama: Mohd Zul Bin Md Yusof (2011894728)
Mohamed Zulfiqar Bin Mohamed Noor (2011649924)
Kelas: EMCP4B
Perkara: Ethnic Relations (CTU553)
Pensyarah: Mr. Khairul Faezi Bin Mohd Said

Tajuk: Sejarah kedatangan kaum Cina dan India di Tanah Melayu dan sumbangan mereka dalam proses kemerdekaan Tanah Melayu

Isi Kandungan

No. | Kandungan | Muka Surat |
1. | Pendahuluan | 3 - 4 |
2. | Sejarah kedatangan kaum Cina di Tanah Melayu | 5 – 7 |
3. | Sejarah kedatangan kaum India di Tanah Melayu | 8 – 11 |
4. | Sumbangan ...view middle of the document...

Para ahli akademik,sama ada seorang sejarawan,sosiologis dan sebagainya seakan sependapat bahawa proses migrasi jelas terlihat pada abad ke-19 apabila British berusaha membawa masuk golongan imigran untuk berkerja di dalam beberapa sektor yang tidak mendapat sambutan penduduk tempatan.Bahkan bukan sedikit yang berpendapat,masyarakat majmuk di Malaysia pada hari ini ialah kerana kontruksi pihak British.

Namun,perlu kita akui migrasi yang pertama sekali sebenar-benarnya berlaku di Tanah Melayu amat sukar untuk ditentukan.Apa yang pasti ianya bukanlah hanya berlaku apabila era penjajahan itu bermula,tetapi sudah berlaku jauh ketika zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka lagi(abad ke-15).Bahkan ada yang mengatakan bahawa orang Arab(imigran) itu sudah mula memasuki Kedah(Tanah Melayu)seawal abad ke-9 lagi dan kemasukan Cina pada abad ke 7.Walau bagaimanapun,pendapat itu tidak popular kerana tidak mempunyai bukti yang cukup kukuh.

Secara mudahnya, kita akan mengguna pakai pendapat ramai sarjana sejarah yang menyatakan, asas proses migrasi yang boleh dipertanggunjawabkan ialah bermula pada pada abad ke-15 iaitu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan ianya hanya jelas kelihatan pada era pendudukan British di Tanah Melayu.Jadi,dua pembahagian yang utama dalam kajian ini ialah kajian pekembangan masyarakat imigran pada era sebelum pendudukan British dan era selepas pendudukanya.

Sebagai awalan,kita perlu tahu garis pemisah zaman ‘bebas’ dan zaman dijajah di Tanah Melayu ialah apabila jatuhnya kerajaan Melaka ditangan Portugis pada 1511.Bermula daripada penjajahan Portugis inilah Tanah Melayu telah mula dijajah.Namun dari segi penstrukturan masyarakat,perubahan yang jelas,hanya terlihat bermula ketika bermulanya pendudukan British di Pulau Pinang pada tahun 1800.Bermula dari situlah berlaku perbagai proses tranformasi dalam masyarakat Tanah Melayu.Pada zaman sebelum pendudukan British,antara kaum yang dikenalpasti memasuki dan menetap di Tanah Melayu ialah khususnya di Melaka ialah:-
1-India
2-Cina
3-Arab
4-WargaIndonesia

Kita akan mengkaji cara kemasukan,sebab mereka bermigrasi dan kesan-kesan yang sedikit sebanyak telah mempengaruhi sosio-budaya di Tanah Melayu ketika itu.

Sejarah kedatangan kaum Cina di Tanah Melayu

Kemasukan masyarakat Cina ke Tanah Melayu mengikut pendapat para sejarawan dikatakan bermula sebelum zaman kegemilangan Melaka lagi.Namun kemasukan yang agak jelas,bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka manakala kemasukan besar-besaran dan bersistematik komuniti ini hanya berlaku selepas pendudukan British di Pulau Pinang dan Singapura pada abad ke 18.Namun,dalam bahagian ini,kita hanya akan menfokuskan perihal kemasukan dan perkembangan komuniti Cina di Tanah Melayu pada lingkungan abad ke 15 sahaja.

Seperti kemasukan orang India,dan juga kebanyakan komuniti lain ke Tanah Melayu pada zaman Melaka,Kaum Cina juga datang ke Tanah Melayu untuk berdagang.Kedudukan Melaka yang sememangnya strategik dan...

Other Papers Like Sejarah Kedatangan Kaum Cina Dan India Di Tanah Melayu Dan Sumbangan Mereka Dalam Proses Kemerdekaan Tanah Melayu

The Curse Essay

1790 words - 8 pages pusat yang menggabungkan semua negeri Melayu telah ditubuhkan di bawah Persekutuan Tanah Melayu. …Pemberian kemerdekaan oleh British kepada Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 menjadikan Tanah Melayu sebagai sebuah negara baru yang merdeka. …Persetujuan negeri Sarawak dan Sabah untuk bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu mewujudkan negara Malaysia yang berdaulat. Konsep bangsa …Konsep bangsa merujuk kepada sekumpulan manusia dalam ikatan

Hubungan Etnik Essay

1014 words - 5 pages kebudayaan dunia. Antara kepentingan perpaduan kaum di Malaysia ialah mewujudkan masyarakat yang harmoni. Sebagai rakyat Malaysia, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan wujudnya masyarakat berbilang kaum di negara kita seperti Cina, Melayu, India, Kadazan dan sebagainya. Peribahasa “ rambut sama hitam, hati lain-lain” jelas menunjukkan walaupun manusia mempunyai warna rambut yang sama tetapi sukma dan keinginan manusia adalah berbeza. Dengan

study's on patriotism

3292 words - 14 pages yang progresif dan terbuka terhadap luar, tetapi tetap memelihara keutuhan dan kekuatan dalaman serta kedaulatan sempadan negara sendiri, dan waspada terhadap agenda politik kuasa-kuasa luar di sebalik proses globalisasi dan lagu ‘desa sejagat’ mereka.’ (Abdul Rahman Embong, 1997, hal. 64) Dalam keadaan negara kita yang berbilang kaum, gerakan nasionalisme masih perlu dibina semula, bukan hanya untuk menghadapi masalah dan cabaran

Mcdonalds

2875 words - 12 pages tahun 1995, bagi Negara Malaysia, pendapatan penduduk bandar (RM 2596) adalah jauh melebihi pendapatan penduduk luar bandar (RM 1300). Sementara pendapatan purata bulanan kaum Melayu masih ketinggalan dibandingkan dengan kaum Cina dan India sehingga kini. (Lehar, 1998) 3) Ekonomi Dualisme Masalah ekonomi dualisme paling ketara dalam sektor pertanian di mana terus wujud sektor estet yang cekap, tersusun dan terlibat dengan pengeluaran

International Human Resources Management

1867 words - 8 pages wujud dalam bentuk tindakan afirmatif yang mendiskriminasi kaum bukan Melayu. Persepsi ini bukan saja tidak betul, malah pencabulan terhadap persetujuan etnik yang dicapai kaum Melayu, Cina dan India dalam pakatan kemerdekaan. Pakatan kemerdekaan ini kemudian menjadi salah satu lunas penting dalam Perlembagaan Persekutuan. Ia adalah tolak ansur antara isu kerakyatan dalam kalangan bukan Melayu dengan apa yang kemudian dikenali sebagai

Select Friend to Add Game Friend

2239 words - 9 pages memunculkan banyak kilang –kilang untuk mananggung keperluan pasaran .Tidak boleh dinakfitkan bahawa kadar kemiskinan di negara kita pada tahun 1970 adalah sangat tinggi terutama dalam kalangan orang melayu , maklumat telah membuktikan kadar kemiskinan dalam kalangan melayu telah mecapai ke 64.8 peratus, manakalah kalangan orang cina dan india ialah 26.0 peratus dan 39.2 peratus ,kadar kemiskinan kaum lain-lain ialah 44.8 peratus.apabila

He Etnik Nik

4133 words - 17 pages merupakan kumpulan etnik yang terbesar di Sarawak dan kaum ke-empat terbesar di Malaysia selepas kaum Melayu, Cina dan India. Mereka mendiami setiap daerah, kabupaten dan bahagian di Sarawak, Brunei, Kalimantan Barat serta 6 daerah di Johor (Kota Tinggi, Johor Bahru, Kulai Jaya, Pontian, Kluang dan Batu Pahat) dan 2 bahagian di Sabah (Pedalaman dan Tawau), tetapi kepadatan kependudukan Iban tertumpu di 4 kabupaten iaitu Sanggau, Sekadau, Sintang dan

Perjanjian Inggeris 1824

1771 words - 8 pages Perjanjian Inggeris 1824 Pengenalan Perjanjian Inggeris 1824 juga dikenali sebagai Perjanjian London 1824. Perjanjian ini ditandatangani untuk mengatasi masalah antara Inggeris dan Belanda yang mana hubungan keduanya sentiasa dalam keadaan tegang di samping adanya kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Termeterainya perjanjian tersebut merupakan peristiwa paling penting dalam sejarah Tanah Melayu dan juga Indonesia. Faktor-faktor

Perpaduan

871 words - 4 pages PENGENALAN Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Keempat, perpaduan bermaksud penggabungan, persesuaian, dan pertautan. Perkara ini dapat dilihat melalui kesepakatan antara rakyat berbilang kaum di Malaysia sejak berabad yang lalu. Malaysia sememangnya terkenal di mata dunia sebagai sebuah Negara yang kaya dengan budaya dan adat ketimuran masyarakat majmuk. Antara kaum yang dimaksudan adalah Melayu, India, Cina, Iban dan sebagainya

Migrasi Di Malaysia

3060 words - 13 pages sektor perkilangan, perladangan pembinaan, perkhidmatan (restoran, pencucian atau pembersihan, pengendalian kargo, rumah kebajikan, kedai dobi) dan sebagainya. SEJARAH MIGRASI DI MALAYSIA Migrasi telah lama berlaku di Malaysia dan british adalah satu watak penting dalam proses membawa orang luar untuk berhijrah atau bermigrasi secara besar-besaran. Ianya Berkait rapat dengan dasar British mengeksploitasi ekonomi Tanah Melayu untuk keuntungan

Bahasa Essay

754 words - 4 pages kekayaan dan hendak mencari wang untuk menambahkan pendapatan semata-mata. Oleh itu, mereka tidak menitikberatkan semangat patriotik dan tidak tidak mempedulikan sambutan hari kebangsaan, contohnya anggota masyarakat kita tidak mengibarkan bendera Malaysia ketika sambutan ulang tahun kemerdekaan negara dijalankan. Jadi, kita berharap agar semangat patriotik dalam kalangan masyarakat dapat ditingkatkan. Sebenarnya terdapat banyak cara yang boleh

Related Essays

Hubungan Antara China Dengan Melayu Di Malaysia Dari Aspek Ekonomi Dan Politik

1177 words - 5 pages (1445). Sebelum kedatangan, British bilangan masyarakat Cina terlalu kecil dan terlibat dalam bidang perniagaan. Penghijrahan secara beramai-ramai orang Cina ke Tanah Melayu berlaku selepas Inggeris mengambilalih Pulau Pinang pada tahun 1826, Singapura pada tahun 1819 dan penubuhan Negeri-Negeri Selat pada tahun 1826. Kebanyakan mereka berasal dari wilayah Kwangtung dan Tukuin, Amoy, Sen-Yu, Hok-Chiu, Eng Chon dan lain-lain. Mereka terlibat

Management Essay

4810 words - 20 pages ditubuhkan pada tahun 1949. MCA diasaskan oleh Tan Cheng Lock. MCA ditubuhkan bertujuan untuk melindungi kepentingan Cina dan bekerjasama dengan etnik lain untuk mencapai kemerdekaan. * Kongres India Tanah Melayu (MIC) telah ditubuhkan pada Tahun 1949. MIC diasaskan oleh John Thivy. MIC ditubuhkan untuk menjaga kepentingan kaum India dan memperjuangkan kemerdekaan bersama etnik lain. Tidak dinafikan secara tidak langsung kedatangan Inggeris telah

Mohathir Mohamad Essay

5038 words - 21 pages nilai mutlak dan kesejagatan yang bermakna cuma dalam konteks zaman lampau yang telah berakhir, menjadi pendorong dan ilham bagi masyarakat Melayu yang telah mencapai kemerdekaan tanah air sendiri di bawah satu perlembagaan yang bersifat demokratik. Falsafah feudalisme dan keperibadian Melayu telah mengekangkan keindivuan lain dalam bidang sejarah, malah di Barat, masyarakatnya telah menghapuskan unsur feudalisme kerana mereka menganggap bahawa

Unikl Ecitie Individua Assignment Siti Arafah

2025 words - 9 pages peristiwa, kisah dan sejarah sama ada yang pahit atau manis. Begitu juga dengan sistem perlembagaan Malaysia di mana ianya mempunyai proses bagaimana wujudnya kedatangan sistem perlembagaan yang masih kekal sehinggalah hari ini. Sejarah perlembagaan moden Malaysia bermula pada akhir abad ke 19, ketika kerajaan British menguasai Tanah Melayu. Berikut merupakan kronologi ringkas sejarah perlembagaan Malaysia : Kemenangan Parti Perikatan dalam