This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Research Paper

1703 words - 7 pages

I. Panimula
  Ang akdang Ang Ugat at Tunguhin ng mga Dulang-Kagyat sa Pilipinas ni Romano Redublo ay tungkol sa pinagmulan ng Dulang Kagyat.
  Laging Nagmamadali- ang unang salita na mababasa natin sa pahayag ni Romano Redublo. Ano nga ba ang koneksyon nito sa pag-uugali nating mga Pilipino? Habang lumilipas ang panahon mapapansin natin na bumibilis ang pagbabago na nangyayari sa ating lipunan. Sabay sa pagtaas ng kalidad ng teknolohiya. Nagkakaroon na ng mga kagamitan o paraan para mapadali natin ang mga bagay-bagay.
  Nais iparating sa atin ng manunulat na si Romano Redublo sa kanyang pahayag na habang tumatagal nagiging “Mainipin” na ang mga Pilipino. Dahil dito ang ...view middle of the document...

Ang kwento nito ay batay sa alamat ng singsing ng isang dalaga na nahulog sa gitna ng dagat
Karakter- Tauhan sa kwento
Kliyente- Customer
Komersiyalisado- Pagkakaroon ng madaming negosyo
Komprontasyon- Pag-uusap ng masinsinan
Lohika- Kaisipan o katwiran
Manunulat- Taong sumusulat ng iba’t-ibang uri ng panitikan
Matayutay- Makahulugan
Melo-dramatiko-Tema ng mga pinapanood na telenovela
Multi- tasking- Taong pinagsasabay-sabay ang iba’t-ibang gawain
Nepotismo- Ito ang gawain ng isang nanunungkulan o may kapangyarihang tao na pagpabor o paglalaan ng biyaya o posisyon sa malalapit na kamag-anak at mga kaibigan
Nobela- Mahabang kwento na kathang isip ng isang manunulat tungkol sa buhay ng tao
One-act play- Isang tagpo, dahil nagaganap ang pangyayari sa isang tagpo
Paglaladlad- Pagpapakita ng kanyang totoong kasarian
Panitikan- Pagsulat ng tuwiran o tuluyan at patula
Pedophile- Mga matatanda na nahuhumaling sa mga bata
Pilosopiya- Pag-aaral ng mga konsepto ng kahulugan at katotohanan
Pilantod- Pilay

Post modernismo- Naglalayon nga idekonstruksyon ang mga porma o instrukturang nakatatak na sa ating lipunan
Relatibismo
Same sex union- Parehong kasarian na nagsasama
Sarswuela- Dulang may kantahan at sayawan na mayroong isa hanggang limang kabanata
Siste- Katuwaan
Superpowers- Kapangyarihan
Tagatangkilik- Mga umiidolo
Tanaga- Tulang may apat na taludtod at bawat linya ay may bilang na: 7,7,7,7
Tema- Dito nakabatay ang mga konsepto
Tinabas- Binago
Tipikal- Literal na anyo
50. Utopia- Magandang lugar
III. Buod
  Ang Ugat at Tunguhin ng mga Dulang-Kagyat sa Pilipinas ni Romano Redublo ay nagsasabi ng pinagmulan ng Dulang-Kagyat o Ten-minute play. Kung paano ito nalikha at napalabas sa entablado.
  Sa panahon ngayon, napansin na ng mga manunulat na hindi na masyado tinatangkilik ng mga Pilipino ang mga mahahabang dula na tumatagal ng ilang oras. Nakikita nila na madaming nababagot agad sa kanilang napapanood. Kaya’t napag-isipan nila na paikliin ang isang dula ngunit buo ang kahulugan nito. Na sa maikling oras lamang, malalaman mo na ang mga mangyayari na hindi ka naiinip.
  Subalit ang malaking katanungan dito? Bakit nga ba naging ganito tayong mga Pilipino? Ipinakita ni Romano Redublo sa kanyang akda na ito ang mabilis na pagbabago ng mga tao sa isang maikling panahon. Dahil sa “Laging Pagmamadali”ng mga Pilipino kaya’t nalikha ang Dulang-Kagyat. Kapansin-pansin naman sa nangyayari ngayon na laging pinagkakasya ng mga Pilipino ang lahat ng gawain sa loob lamang isang araw. O kaya’t gumagawa lagi tayo ng paraan para maipadali ang ating mga gawain. Hindi natin napapansin sa atin mga sarili na nawawalan na tayo ng “Disiplina”.
  
  
  
IV. Pananaw o Reaksyon
  Sa akdang Ang Ugat at Tunguhin ng mga Dulang-Kagyat sa Pilipinas ni Romano Redublo ay nagbigay palaisipan sa akin tungkol sa pagiging “Mainipin ng mga Pilipino”. Kung bakit nga ba natin minamadali ang mga bagay-bagay? At kung bakit hindi na tayo...

Other Papers Like Research Paper

Research Paper

2377 words - 10 pages . and the makeup of the workforce there still seem to be an imbalance in number of women in executive positions. Women make up 47% of the workforce, however less than 15% are in executive positions (Starvish, 2012). This research paper will take a dive into variables and challenges a company faces when working to increase the number of women in executive positions. This paper will help to define the approach to researching the obstacles that

Research Paper

2105 words - 9 pages from the consumers to facilitate better analysis data. Secondary data-: The secondary source of data will be books, magazines, newspaper, previous research paper, internet. Sample design-: Two stage sampling will be adopted for the study. Towns are selected on the basis of convenience sampling. Respondents will be categorized on the basis of age , occupation marital status and income about 500 respondents will be taken for the study

Research Paper

4755 words - 20 pages My Time at The Giant Center: Day of Observation Prepared for Professor Treva Clark Organizational Communications Prepared by Dylan Kapp March 22, 2013 Memorandum To: Professor Treva Clark From: Dylan Kapp Date: March 22, 2013 Subject: Day of Observation Paper Dear Professor Clark, The attached report is my Day of Observation paper. Throughout this paper I am going to discuss some of the communication events

Research Paper - 956 words

956 words - 4 pages According to the Alabama Academy of Honor Archives, Nelle Harper Lee was born on April 28, 1926 in Monroeville, Alabama to Amasa Coleman and Frances Finch Lee. In the south, it is customary to be called by your middle name. Therefore, throughout the rest of this paper, Nelle Harper Lee will be referred to as Harper Lee. Harper Lee went to college to become a lawyer. Shortly thereafter, she moved to New York where she worked as a reservations

Research Paper - 2970 words

2970 words - 12 pages Acknowledgement We, the researchers, would like to extend our gratitude to all those people who helped and supported us in completing this term paper. We would like to thank our beloved professor, Fr. Kim Lachica, S.J., for the lessons, guidance and advices he bestowed upon us. He inspired us to work efficiently on this project. In addition, we would like to thank him for motivating us to work hard in achieving our goals in life.  Moreover

Research Paper - 1390 words

1390 words - 6 pages Running head: ONE PERCENT VS TWO PERCENT MILK One Percent vs. Two Percent Milk University of Maryland University College Introduction There has always been an argument in my household regarding the varying degrees of milk and the differences in taste. According to John Bower (1995), “sensory evaluation is a basic tool in the practice of food science and is widely used in research and

Research Paper - 1573 words

1573 words - 7 pages Michelle Valentine D. Scarlett 4th block Research Paper 20110317 Word count: 1,411 Number of pages: 7                                           I want my future career to be a registered nurse (RN). I have wanted to be a registered nurse since I was the age of ten. The main reason I wanted to be a registered nurse is because I want to help and serve others in my community. There are many different types of

Research Paper - 3159 words

3159 words - 13 pages Abstract This paper consists of information showing how Rutledge HVAC plans to start our own HVAC business. The process is very detailed and as you continue to read the business plan it allows you to see Rutledge HVAC future and present goals to keep the business at a great financial mean. This marketing plan consists of a situational analysis that show the strengths and the weaknesses of the company when it comes to internal and external

Research Paper - 5205 words

5205 words - 21 pages well as the complex causes of this social condition, more effective solutions can be applied. This study is meant to be a preliminary investigation. While it is widely believed that attitudes determine behavior, the author, through her professional experience in survey research, has noted that stated attitudes and opinions do not necessarily predict behavior. It is important to understand motivations and other underlying factors. Additionally

Research Paper - 1862 words

1862 words - 8 pages wrote the play to exhibit the male supposition that the views of the female are irrelevant in a male subjugated culture. The play invites the reader to question the relative value of men and women perception in the society, this is achieved by setting up a tension packed play that develops through the advancement of two different and separate narratives, a male and a female (Clarkson, 2003). This research paper seeks to discuss and analyze the

Research Paper - 2257 words

2257 words - 10 pages Dillon A. Lee Professor Kimberly Ward English 101-26 14 October 2014 Research Paper: Why Airport Security Should Be Stronger When we think of airport security, it’s words like “ugh” or “phew” that come about in our minds because we all know how frustrating getting onto airplanes can be. We have to be body searched, our bags have to go through an airport baggage system, and flights may get delayed due to natural causes. While it is true that

Related Essays

Research Paper 628 Words

628 words - 3 pages English 102— Research Paper Requirements and General Guidelines Dr. B. Bryant Office phone—671-6358 Office—Bldg. 1, room 119 E/ office 19 Research Paper due—May 2nd (Fri) 3:00 pm in my office It must contain copies of your research. 1. Your final paper needs to be 5-8 pages (not including “Works Consulted page”) in MLA format. NO PAPER UNDER 5 PAGES WILL BE ACCEPTED!!! 2. In your research folder—a folder that does not

Research Paper 3346 Words

3346 words - 14 pages Rockwood School District Research Paper Guide Revised 2008 Table of Contents What is a Research Paper?................................................................................................................2 How to Efficiently, Effectively Conduct Research and Evaluate Sources .......................................3 What Types of Information to Collect

Research Paper 3606 Words

3606 words - 15 pages ReaseachA SAMPLE RESEARCH PAPER/THESIS/DISSERTATION ON ASPECTS OF ELEMENTARY LINEARY ALGEBRA by James Smith B.S., Southern Illinois University, 2010 A Research Paper/Thesis/Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master of Science Degree Department of Mathematics in the Graduate School Southern Illinois University Carbondale July, 2006 (Please replace Name and Year with your information and delete

Research Paper 523 Words

523 words - 3 pages , therefore, techniques can be tailored to the needs of the student to achieve the most optimal result. However, diagnostic testing is also available to assist students in assessing their weaknesses in their learning behaviors and study habits. Research has shown that effective study skills lead to improved academic performance. The habits that students develop during their college years will remain with them long after graduation and will be