This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Pamanahong Papel Essay

3871 words - 16 pages

KABANATA I
ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO
I. Introduksyon
Bawat mag-aaral na nasa hayskul ay nasa edad pa ng kanilang pagdadalaga at pagbibinata. Sa ganitong edad, dito nila natutuklasan ang mga pagbabago sa kanilang pisikal, mental, sosyal at maging emosyonal. Nakakatagpo sila ng mga barkada o kaibigan na makakatanggap sa kanila. Sa ganito rin edad mas nangangailangan ng patnubay ng magulang. Ang mga makabagong teknolohiya ay isa sa pinakamaimpluwensyang bagay sa mundo na naaapektuhan ang pag-iisip at pag-uugali nila. Dahil sa maling paniniwala at kulang na rin sa patnubay ng magulang , napupunta sila sa maling direksyon. Ang isa sa pinakapinoproblema ngayon ay ang maagang ...view middle of the document...


(http://teenagepregnancyinformationwordpress.com/)

Ayon sa pahayag sa itaas:
Napakahalaga ang patnubay ng mga magulang nang kung sa gayon ay mailayo sila sa ganitong sitwasyon. O king nangyari man, na napasubok sila sa maagang pagbubuntis mas importante na gabayan sila ng magulang kaysa halip na itulak palayo para maiwasan ang pagpapalaglag ng sanggol.

II. Layunin ng Pag-aaral
Ang pamanahong-papel na ito ay nagbibigay ng mga impormasyon tungo sa pag-aaral ng mga mananaliksik na nag-aaral sa Father Saturnino Urios University at ang mga katanungan ay ang sumusunod:
a. Ano ang mga pangunahing dahilan bakit ang mga kababaihan ay maagang nabubuntis?
b. Ano ang epekto nito sa kanilang relasyong pampamilya?
c. Anu-ano ang mga disadbentahe at adbentahe na kanilang makukuha dito?


III. Kahalagahan ng Pag-aaral
Ang mga mananaliksik ay buong pusong naniniwala na ang pag-aaral na ito ay napakahalaga. Ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa maging epekto ng maagang pagbubuntis sa mga na sa hayskul.Sa henerasyon ngayon, ang maagang pagbubuntis ay ang pinakakilalang problema ng mga kabataan. Ang pagbubuntis ang bukod-tangi at minsan ay nakapagbibigay ng kasiyahan sa buhay ng isang babae. Kung kaya’t kinakailangan ng nito na pagpapahalaga sa kanilang kalusugan.

IV. Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral
Ang pananaliksik na ito ay nkatuon sa magiging epekto ng maagang pagbubuntis sa mga mag-aaral na nasa hayskul. Saklaw nito ang mga estudyante sa ikatlo at ika-apat na taon ng secondary.
Nilimitahan ang pag-aaral na ito sa ikatlo at ika-apat sa secondary sapagkat sila ang karamihang sangkot sa problemang ito. Naniniwala ang mga mananaliksik na sa kasalukuyang panahon ay pinakamainam na magkaroon ng pag-aaral na ganito upang makapagbigay ng sapat na impormasyon sapagkat nagiging pangunahing problema na ng mga kabataan ang maagang pagbubuntis.

KABANATA II
MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA
Marami ang nakakaalam kung ano ang maidudulot ng maagang pagbubuntis sa mga kabataan. Dahil na rin sa mga institusyong magpapalaganap ng kaalaman tungkol dito. Ngunit, sa kabila nito patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga kabataang nasasangkot dito.
Mga Kaibigan at Paaralang Nakakaimpluwensya
Ang mga kaibigan ay nakaka-impluwensya sa pag-iisip ng isang tao. Sila pa mismo ang magbibigay sa’yo ng kaalaman tungkol sa sekswalidad. At minsan, iniimpluwensyahan pa ang iyong pag-iisip na subukan ang bagay na ‘yan. Nakukuha rin nila ito sa paaralan.
Impluwensya ng Pamilya sa kanilang Anak
Ang magulang ay mas nakakaimpluwensya sa pag-uugali ng kanilang mga anak tungkol sa sekswalidad. May mga katanungan na nais nilang masagutan katulad ng pakikipag-date, pagpasok sa isang relasyon, tungkol sa sekswalidad at kung paano maiiwasan ang maagang pagbubuntis. Nagtatakda sila ng limitasyon sa kanilang sarili na huwag munang isipin ang tungkol sa sekswalidad. Karamihan sa mga kabataan ay nais na makipag-usap sa...

Other Papers Like Pamanahong Papel

Technical Schools Essay

3528 words - 15 pages para maging maunlad naman din ang kanilang pamumuhay. 2. Layunin ng Pag-aaral Ang pamanahong papel na ito ay nagbibigay ng impormasyon hingil sa bokasyonal na educational ng DATS Technical School at ang mga sumusunod ay ang mga katanungan ukol sa binanggit na paksa. A. Alam ba ng mga mag-aaral kung ano ang kahalagahan sa pagkuha ng mga kursong bokasyonal? B. Magiging kontento ba ang mga mag-aaral pag sila ay makakapagtapos sa kursong

Filipino Thesis Essay

2256 words - 10 pages Nathaniel Garcia Marc GreggoryLegaspina Kathlin Medrano Noimee Grace Navarro Lavinia Rose Peralta Michella Rose Sanalila Marso2014 Pasasalamat Taos-pusong ipinaaabot ng mananaliksik ang pasasalamat sa mga taong tumulong, nagkontribusyon at nagbigay-suporta sa reyalisasyon ng pamanahong-papel na ito. Ang tagumpay ng pananaliksik na ito ay utang namin sa mga sumusunod: Bb. Aurora C

Epekto Ng Teknolohiya

3922 words - 16 pages ng magandang resulta sa pag-aaral na ito. Kay Ginang Evelyn Autor, ang aming mahal na guro sa asignaturang Filipino II Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik, kami po ay lubusang nagpapasalamat dahil sa kanyang walang sawang pagsuporta at pagunawa sa amin sa paggawa ng aming pamanahong papel sa pamamagitan ng pagtama at paggabay habang kami ay naggagawa ng aming pananaliksik. Sa Ateneo De Naga University, na nagsilbing isang paaralan na

Research Papers

2270 words - 10 pages sa pag-aaral ng estudyante. Layunin ng Pag-aaral Ang pamanahong papel na ito ay nagbibigay impormasyon hinggil sa Paglalaro ngComputer Games sa mga Estudyante ngTarlac State University. 1. Ano ang propayl ng mga respondente ayon sa mga: a.) Edad b.) Kasarian c.)Oras na ginugugol sa paglalaro ng Computer Games ng mga Estudyante ngTarlac State University .2. Anu- ano ang epekto ng paglalaro nang Computer Games sa mga

Social Networking

3718 words - 15 pages sugpuin dahil hindi naman natin kapit ang isipan ng ibang bata pero alam naman nating lahat na isang probleman ay may sulosyon kaya sa mga magulang ay dapat gabayan natin ang ating mga anak sa paggamit ng SOCIAL NETWORKING SITE Source: http://disadvantge.blogspot.com/ Layunin Ang pamanahong papel na ito ay may layong ilahad ang papel na ginagampanan ng konetekstong moral at kaugaliang Pilipino sa pagtangkilik ng mga Pilipino sa mga Social

Teen Age Pregnancy

3640 words - 15 pages lamang?  Paano nai-babadyet ng tama ang alawans sa pang-araw-araw na gastusin?  Magkano ang ideal na alawans ng isang mag-aaral? 3. Kahalagahan ng Pag-aaral Ang pamanahong-papel na ito ay tumatalakay sa alokasyon ng alawans ng mg aestudyanteng nasa unang taon sa Kolehiyo ng San Ildefonso. Layon nitong makatulong sa mga sumusunod:  Sa mga estudyante , maari itong maging gabay upang

Freedom And Responsibility

2141 words - 9 pages Built within the Constitution of the United States are specifically defined freedoms that are guaranteed to all citizens. Conversely, with every constitutional freedom there comes a corresponding responsibility. On September 25, 1789, the state legislature’s twelve proposed amendments were transmitted by congress, the first two dealing with congressional representation and congressional pay. The following numbers three through twelve were

Hate Crime Laws

2348 words - 10 pages On June 7, 1998, 49-year-old James Byrd Jr. of Texas accepted a ride from three white men, who then beat him severely, urinated on him, chained him by his ankles to the back of their pick-up truck, dragged him for three miles into the countryside, and dumped his corpse in front of an African-American cemetery (Graczyk). A little over a year later, a jury sentenced ring leader John King to death by lethal injection (“Man Executed for Dragging

Rational Emotional Behavior Therapy Case Study Conceptualization And Treatment Plan

2140 words - 9 pages Rational Emotional Behavior Therapy Case Study of Sarah: A Conceptualization and Treatment Plan Rational emotive behavior therapy, REBT, was developed by Albert Ellis and holds the central belief that the events in our lives do not cause our disturbances but that they are instead caused by our view of the events (Murdock, 2009). Murdock (2009) states that “people are seen as responsible for their behavior” (p. 279) but, because they are

Holidays In Albania

1636 words - 7 pages Have you ever thought about having exciting and incredibly cheap vacations? Albania might be the right choice. According to My Travel Guide, Albania is ranked the fourth among ten places worth visiting in Eastern Europe (“Top 10 Eastern European Destinations”). One can encounter three kinds of vacations in this Mediterranean country: winter, summer, and cultural. The ideal places to spend your winter vacations are the Albanian Alps. They are

A Heart Of Darkness

1748 words - 7 pages In this short story, there are frequent significant subject and ideas that make the story, "A Heart of Darkness," by Joseph Conrad, and haunting novel. The main theme is absolute white power over the natives. The theme validates the corruption, and the dependence caused by the white people as they took over the Congo. White men were giving all the power; they had no self-control, and in the end they did not use wisely. The white men became

Related Essays

Techniques To Pass The Cpa Board Exam

960 words - 4 pages /The_Effects_of_Romantic_Relationships_on_the_Academic_Performance_of_University_of_the_Philippines_Cebu_College_Students_ACKNOWLEDGMENTS VIII. Metodolohiya Ang pamanahong papel na ito ay gagamitan ng ibat -ibang paraan upang makakalap ng sapat na impormasyong kailangan upang maging matagumpay ang pananaliksik. Ang paggamit ng internet at printed resources ay mga paraan upang makakuha ng imformasyon para sa paksa. Sisiguraduhin ng mga mananaliksik na ang bawat kaisipan at detalyeng masasagap ay spesifik, mahalaga at may

Barcode Essay

327 words - 2 pages geometric pattern sa dalawang dimensyon (2D). II. Layunin: Ang pamanahong papel na ito ay nagtatangkang alamin ang kahulugan, formula, kalkyulasyon, o kahit anu pa tungkol sa barcodes. Aalamin naming kung anu ang kaugnayan ng mga ito sa produktong kinalalagyan ng barcode. Kaugnay nito, susubukin din naming sagutin ng pag-aaralan o pananaliksik naming ito ang mga kasunod na katanungan: 1. Ano ang batayan sa paggawa ng Barcode? 2

Factors Affecting Study Habits In School

1032 words - 5 pages MGA IMPLUWENSYA NG IBA’T – IBANG MUSIKA SA MGA MAG AARAL NG ESKWELA Isang pamanahong papel na Iniharap sa Kaguruan ng Kolehiyo ng Sining, Technological Institute of the Philippines Bilang pagtupad sa mga Pangangailangan ng Asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik Nina : Del Amen Joanna Marie M. Angeles , Jack Daniel S. Daraug , Almin John P. Martinez , Ranillo B. Andal , Jun M. Marso

Influence Of Foreign Language In Philippines (Tagalog)

815 words - 4 pages Term Paper (Pamanahong Papel) Ipinasa nina: * Renerie Claire R. Nieva * Rocher Ann M. Enriquez Ipinasa kay: Gng. Miracle C. Montes I. Pamagat Impluwensya ng Banyaga sa ating Wika II. Suliranin Ano ang naging impluwensya ng mga banyaga sa ating wika? III. Panimula Sa paglipas ng maraming panahon, hindi natin namamalayan na malaki na ang impluwensya sa atin ng ibang mga bansa pagdating sa wika. Karamihan sa