This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Paghahari Ng Estados Unidos Sa Pilipinas

2443 words - 10 pages

Indibidwal na Pag-uulat

Dalawang Mukha ng Pakikibaka ng Kababaihan sa Panahon ng Kolonyal na Paghahari ng Estados Unidos sa Pilipinas
I. Usaping Pangkasarian:
Pagtanggal sa pagkakahon sa mga kababaihan:
Hindi mahina ang mga kababaihan at hindi totoo na sa loob lamang sila ng tahanan. Marami silang naging ambag upang makamit ang kalayaan mula sa mga mananakop. Ang mga kababaihan sa larangan ng pulitiko ay natutong lumaban upang sila rin ay makaboto katulad ng mga lalake. Sa pang-ekonomiyang dahilan naman ay lumaban din mga kababaihan kasabay ng mga kalalakihan upang matamo ang makatarungang sahod. Nabanggit din na maraming mga kababaihan ang propesyunal tulad ng abogada at doktora, ...view middle of the document...

Ipinakita naman sa Bb. Phatuphats ang pagtangkilik ni Yeyeng sa mga produkto ng EU upang magmukhang maganda at ka-uri rin ng mga kanluranin. Ipinakita na ang kahulugan lamang ng maganda ay iyong makinis ang balat, walang bakas ng dumi sa buong katawan, maputi, malambot ang balat at anyong bata.
II. Institusyon:
Paaralan:
Ipinakita sa Bb. Phatuphats na dahil sa mga itinuturo sa paaralan, naging ganap ang akulturasiyon at tuluyang nalason ang pag-iisip ni Yeyeng na siyang naging dahilan ng pagtalikod nito sa kanyang kinagisnang kultura.
III. Kapangyarihan:
Ang mga taong nabanggit ay nagpapakita ng kawalan ng kapangyarihan mula sa loob sapagkat walang pagtanggap sa sarili nilang anyo, kulay, at balat at may pagnanais na malinlang ng mga komersiyal na produkto.
IV. Tindig ng teksto at tindig sa teksto:
Naglalayon ang teksto na ipagtanto sa mga mambabasa ang mga taong pilit na iniiba ang kanilang anyo ang siyang hindi pinagtatawanan lamang ng kanilang ka-uri imbes na sila’y hangaan. Sang-ayon ako sa pamamaraang ginamit ng nagsulat ng teksto sapagkat inihain niya muna ang mga pag-iisip ng mga taga-konsumo patungkol sa produkto bago niya isiniwalat sa huli na ang mga ito ay hindi kaaya-aya sa ginagalawan nilang lipunan sapagkat para sa ka-uri nila, kahiya-hiya iyon.
V. Posibleng solusyon:
Kailangang magkaroon ng pagtanggap sa sarili upang hindi na kailangang magpasailalim pa sa mga komersiyal na produkto.
“Ang Lihim ni Lea” at “Reyna ng mga Tumbong”
I. Usaping pangkasarian:
Panggagahasa sa anak at pang-aabuso sa bata:
Ipinakita sa teksto na ang sariling ama ni Lea ay pinagsamantalahan ang kamusmusan niya. Ipinakita rin kung paano nakaka-apekto sa pag-iisip ng isang bata ang mga bagay na hindi pa niya lubos maunawaan at kung paanong pinangungunahan siya ng takot. Sa Reyna ng mga Tumbong naman ipinakita kung paano nakaranas ang tauhan ng iba't-ibang paraan ng pangmomolestiya sa kanyang katawan at mga berbal na pang-aabuso ng sariling ina at nobyo sapagkat pinagkaitan ito ng pang-unawa.
Pag-e-estereotipo:
Maraming ipinakita ang ikalawang teksto na halimbawa ng mga pag-e-estereotipo sa loob ng tahanan katulad ng ang pamamalengke ay gawain lang dapat ng babae at ang pagkain ng tumbong ay para lamang sa mga lalaki dahil pangit daw iyon tignan sa mga babae. Binanggit din ng ina na mahalagang sundin o ilihim ang mga ito upang hindi maging katawa-tawa o nakakahiya sa ibang pamilya.
II. Institusyon:
Pamilya:
Ipinakita na sa loob ng domestikadong espasyo ay hindi ka ligtas sa pang-aabuso. Ipinakita kung paanong pinagsamantalahan ang kamusmusan ng isang bata dahil lamang sa libog. Sa ikalawang teksto naman ay ipinakita kung paanong sa loob ng institusyong ito hinuhubog ang musmos na kaisipan ng mga bata upang magpasailalam sa mga namamayaning pag-e-estereotipo ng lipunan.
Paaralan:
Ipinakita na ang paaralan ay hindi nagsasawalang-bahala sa mga isyung pantahanan at mas pinahahalagahan ang kapakanan ng mga biktima. Sa ikalawang teksto...

Other Papers Like Paghahari Ng Estados Unidos Sa Pilipinas

Isang Pag-Aaral Tunkol Sa Mga Kabataang Sangkot Sa Maagang Pagbubuntis

4394 words - 18 pages Pressure. Pag- uudyok ng mga kaibigan na magdesisyon at gawin ang isang bagay. Media. Isang paraan ng komunikasyon sa radyo , telebisyon, dyaryo, o magasin, na maabot o makaiimpluwensiya ng tao. TSAPTER II Diskusyon Layunin Blg 01. Mabatid ang dami ng kabataang nasasangkot sa maagang pagbubuntis sa kasalukuyan at sa nakalipas na mga taon sa Pilipinas. Ayon sa Wikipedia Encyclopedia, ang maagang pagbubuntis sa Estados Unidos ay

Buhay Ni Rizal Essay

4490 words - 18 pages , sosyo sa mga bangko) Macau kolonya ng Portugal Japan tumuloy sa Legasyong Espanyol upang patunayang hindi siya sangkot sa anumang subersibong gawain laban sa Espanya rickshaw – paglabag sa dangal ng tao nag-aral ng Nihongo, kabuki, judo Seiko Usui (O-Sei-San) marunong mag Ingles at Pranses Tetcho Suehiro mamamahayag na kumakalaban sa kawalang katarungan isinulat ang Dead Traveler at Storm over the Southern Sea Estados Unidos

Real Life Battle

589 words - 3 pages makabayan. Noong Disyembre 30, 1896, binaril si Dr. Jose P. Rizal sa Bagumbayan (na ngayon ay Luneta). Kaligirang pangkasaysayan ng el filibusterismo Ang nobelang El Filibusterismo (literal na “Ang Pilibusterismo“) o Ang Paghahari ng Kasakiman ay ang pangalawang nobelang isinulat ng pambansang bayani ng Pilipinas na si José Rizal, na kaniyang buong pusong inialay sa tatlong paring martir na lalong kilala sa

Vinzons Pilot High School

2683 words - 11 pages ang "Young Philippines Party". Pinapamunkahi ng partido na ito ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. Pagkatapos mapasa ang Batas Tydings-McDuffie, nahalal bilang delegato si Vinzons sa pagkatawan sa Camarines Norte sa Kumbensyon ng Saligang Batas ng 1935. Bilang miyembro ng Kumbensyon, mahalaga siya sa pagmumuhkahi ng Tagalog bilang pambansang wika ng Pilipinas. Siya ay ang pinakabatang delegato at ang pinakabatang lumagda sa

Fffhghgjh

2977 words - 12 pages . Sa Estados Unidos, naging isangmalaking problema ang computer games dahil sa epekto na katulad din sana gaganap sa Pilipinas. Ayon sa isang ulat ni Rafael Cabredo, isang Faculty sa De La Salle, nagsisimulang maglaro ang isang bata sa America sa edad na 6 at ang average na edad ng mga naglalaro ay dalawampu’t-siyam (29). Hindi pa tiyak ang istatistikang ganito sa Pilipinas, subalit maaaring pareho ang mga pigura o kung hindi man ay hindi rin

Epekto N Technology

5858 words - 24 pages , internet at journal tungkol sa mga posibleng epekto ng computer games. Sa Estados Unidos, naging isang malaking problema ang computer games dahil sa epekto na katulad din sa nagaganap sa Pilipinas. Ayon sa isang ulat ni Rafael Cabredo, isang Faculty sa De La Salle, nagsisimulang maglaro ang isang bata sa America sa edad na 6 at ang average na edad ng mga naglalaro ay dalawampu’t-siyam (29). Hindi pa tiyak ang istatistikang ganito sa Pilipinas

Marital Abuse

2712 words - 11 pages pasakit sa biktima. Ang pisikal na pananakit, pagkontrol sa buhay ng biktima at ang pakikipagtalik sa biktima ng sapilitan ay mga halimbawa ng marital abuse. Ayon sa pag-aaral na ito, halos labinlima hanggang pitumpu’t isang porsyento ng mga babaeng edad labinlima hanggang apatnapu ay inaabuso ng kanilang mga karelasyon na lalaki (“Violence Against Women”, 2012). Ayon naman sa Office on Women’s Health ng Estados Unidos, maituturing ang isang

Sona 2014

8659 words - 35 pages makakabiyahe ang Pilipino mula Maynila hanggang London. Malamang nga po, pasunod na ang Cebu Pacific dahil nabigyan na rin sila ng pahintulot ng EU ngayong 2014. Ngayong taon din, inupgrade ng United States Federal Aviation Administration ang Pilipinas sa Category 1. Dahil dito, maaari nang dumagdag ang mga ruta papunta sa Estados Unidos.Sa larangan ng turismo at pangangalakal, malaki ang itinulong ng pagdami ng flight ng ating airlines tungo sa

Blah Blah Blah

573 words - 3 pages Isabel Montelibano WIKAKUL A51 ------------------------------------------------- 11007710 ------------------------------------------------- AB-OCM ANG BABAE SA SEPTIK TANK Sa kasalukuyan ng lipunang Pilipinas, may mga hindi mapapahintulutang isyu tulad ng kahirapan at child trafficking na nangyayari. Saganap na nangyayari ang mga isyung ito, paminsan binabalewala o mas lalo na ay nanging bahagi na ng ating kultura. Sa benepisyo ng iba, tulad

Ang Spratlys Ay Para Sa Pilipinas

1102 words - 5 pages ANG SPRATLYS AY PARA SA PILIPINAS. SANA MAISIP ITO NG TSINA. by: Aurora Metropolis Ito ay isang pananaw na nagpaparating ng aking bugso ng damdamin bilang isang Pilipinong lumalaban para sa diplomatikong karapatan ng aking bansa. Humihingi na agad ako ng paumanhin sa mga kaibigan kong Tsino at Tsinoy na makakabasa’t makakaintindi ng lathalaing ito kung makakapagbanggit man ako ng mga sitwasyong sangkot kayo at lahing pinagmulan ninyo. Ito ay

Influence Of Foreign Language In Philippines (Tagalog)

815 words - 4 pages ating salita ngayon ay galling sa mga banyagang nanakop sa ating bansa kung saan sila ay nag-iwan ng malaking bahagi ng kanilang pagiging banyaga. Dahil sa malaki ang nagging kontribusyon ng mga wika ng banyaga sa atin, ito ay nagdulot ng malaking epekto sa ating kasaysayan at kultura. IV. Mga Layunin * Malaman kung saan nagmula ang mga wika * Malaman kung anu-anong bansang nakaimpluwensya sa Pilipinas * Malaman ang mga salitang

Related Essays

El Presidente Essay

661 words - 3 pages EL PRESIDENTE; THE GENERAL EMILIO AGUINALDO STORY AND THE FIRST PHILIPPINE REPUBLIC: A DISTORTED HISTORY Posted by Xian Kahlil Anzures at 13 March, at 18 : 12 PM Print Batay sa libro na sinulat ni Heneral Emilio Aguinaldo. Ang kasaysayan  ng pelikula ay uminog sa kanyang buhay at sa ilang bahagi ng rebolusyong Pilipino simula sa kolonyalistang Espanya hanggang sa Imperyalistang Estados Unidos at ng Imperyong Hapon. Ang pelikula ay tila mula

Yeah Yeah Essay

3652 words - 15 pages pangkabuhayan. Ang paglago sa ekonomiya ng Pilipinas ay malaking pinondohan ng tulong sa salapi ng Estados Unidos at ilang mga pangungutang sa dayuhan ng administrasyong Marcos. Sa panahong martial law, ang Pilipinas ang isa sa pinakamabigat na umuutang na bansa. Ang utang sa dayuhan ay kaunti sa 2 bilyong dolyar nang maging pangulo si Marcos noong 1965 ngunit umabot ng 28 bilyong dolyar nang mapatalsik siya sa pagkapangulo noong 1986. Ang malaking halaga

I Love Birds Essay

3611 words - 15 pages ]. Dahil dito nagpahayag ang Kapulungan ng mga Katolikong Obispo ng Pilipinas (CBCP) ng pagkondena sa nasabing halalan. Ganun din ang pinahayag ng pamahalaan ng Estados Unidos. Ayon mismo sa pangulo ng Amerika na si Ronald Reagan, na siyang kaibigan ni Marcos, "nakakabahala" [6] ang mga bali-balita ng malawakang dayaan. Sa kabila ng mga malawakang protesta at pagkondena, pinahayag pa rin ng COMELEC na si Marcos ang nanalo sa pamamagitan ng 51

Research Paper

1703 words - 7 pages Antolohiya- Collectanea Balangkas- Iskeleton ng sulatin, ito man ay simple o mahaba. Bodabil- Isang uri ng samu’t-saring libangan na laganap sa mga entablado ng Estados Unidos at Canada simula pa noong 1880 hanggang 1930. Bugnutin- Tamad Coordinator-Taong umaasikaso sa isang okasyon Dagli- Isang anyong pampanitikan na maituturing na maikling maikling kwento Diskriminasyon- Pagtatrato sa isang tao ng masama dahil sa kanilang lahi, kapansanan