This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Nou La Munca Essay

2318 words - 10 pages

Cost Volume Profit (CVP) Formulas:
Contribution margin = Sales - Variable expenses (manufacturing and non-manufacturing)
Net operating income = Contribution margin - Fixed expenses (manufacturing and nonmanufacturing)
Contribution margin ratio = Contribution margin / Sales
Break even point (units) = Fixed expenses / Unit contribution margin
Break even point (dollar sales) =  Fixed expenses / CM ratio
Units sales to attain target profit = (Fixed expenses + Target profit) / Unit contribution margin
Dollar sales to attain target profit = (Fixed expenses + Target profit) / Contribution margin ratio
Margin of safety = Total budgeted or actual sales - Break even sales
Margin of safety ...view middle of the document...

In order to make profit the contribution margin of a business must exceed its total fixed costs. In short:
CM = S − VC |
Unit Contribution Margin (Unit CM)
Contribution Margin can also be calculated per unit which is called Unit Contribution Margin. It is the excess of sales price per unit (p) over variable cost per unit (v). Thus:
Unit CM = p − v |
Contribution Margin Ratio (CM Ratio)
Contribution Margin Ratio is calculated by dividing contribution margin by total sales or unit CM by price per unit.

Activity-Based vs. Traditional Costing
Assume the Busy Ball Company makes two types of bouncing balls; one has a hollow center and the other has a solid center. The same equipment is used to produce the balls in different runs. Between batches, the equipment is cleaned, maintained, and set up in the proper configuration for the next batch. The hollow center balls are packaged with two balls per package, and the solid center balls are packaged one per package. During the year, Busy Ball expects to make 1,000,000 hollow center balls and 2,000,000 solid center balls. The overhead costs incurred have been allocated to activity pools as follows:

Purchasing of materials | $200,000 |
Setup of machines | 350,280 |
Packaging | 300,000 |
Testing | 270,000 |
Cleaning and maintenance | 288,540 |
  Total overhead costs | $1,408,820 |
|
By analyzing the activity pools, the accountants and production managers have identified the cost drivers, estimated the total expected units for each product, and calculated the unit cost for each cost driver.
Activity | Cost Driver | Total Expected Units for Cost Driver (1) | Total Cost (2) | Unit Cost per Cost Driver (3) = (2)÷ (1) |
Purchasing of Materials | #purchase orders | 100 | $200,000 | $2,000.00 |
Set up of Machines | #setups | 252 | 350,280 | 1,390.00 |
Packaging | #containers filled | 2,500,000 | 300,000 | 0.12 |
Testing | # tests | 3,000 | 270,000 | 90.00 |
Cleaning and maintenance | #of runs | 252 | 288,540 | 1,145.00 |
|

The activity by product is shown in the following table.
| | | Expected Use | ABC Cost Assigned |
Activity | Cost Driver | Unit Cost (3) | Hollow Center (4) | Solid Center (5) | Hollow Center (3) × (4) | Solid Center (3) × (4) |
Purchasing | # purchase orders | $2,000.00 | 50 | 50 | $100,000 | $100,000 |
Setup | # setups | 1,390.00 | 126 | 126 | 175,140 | 175,140 |
Packaging | # containers filled | 0.12 | 500,000 | 2,000,000 | 60,000 | 240,000 |
Testing | # tests | 90.00 | 1,000 | 2,000 | 90,000 | 180,000 |
Cleaning and maintenance | #runs | 1,145.00 | 84 | 168 | 96,180 | 192,360 |
Totals | | | | | $521,320 | $887,500 |
|
To calculate the per unit overhead costs under ABC, the costs assigned to each product are divided by the number of units produced. In this case, the unit cost for a hollow center ball is $0.52 and the unit cost for a solid center ball is $0.44.
|
|
|
|

|
Under the traditional method of...

Other Papers Like Nou La Munca

President Essay

4568 words - 19 pages influenţează, în principal, amploarea fenomenului de muncă „la negru”. Munca şomerilor este folosită atât de către agenţii economici oficiali, care nu plătesc pentru aceştia obligaţiile către bugetul de stat şi al asigurărilor sociale, cât şi de către agenţii informali care-şi desfăşoară întreaga activitate în economia paralelă; ➢ gradul de fiscalitate şi de reglementare din economie, ca elementul general abstract cel mai uşor vizibil ce conduce

Caracterizarea Merceologica a Bicicle Essay

5890 words - 24 pages fabricatie a bicicletelor mai apar insa o serie de cheltuieli neeconomicoase, determinate de : lipsuri sau erori in proiectare ,in executia bicicletelor,cheltuieli de remediere a defectelor ,de reparatii in perioadele de grantie la beneficiari. Suntem foarte competitivi ca si pret pe piata europeana datorita costului foarte scazut cu forta de munca din Romania. Cele mai importante costuri ale calitatii se grupeaza astfel: a

Mediul de Marketing Nokia

4752 words - 20 pages Mobira Talkman.      1987: Mobira Cityman - naşterea unui clasic Nokia lansează Mobira Cityman, primul telefon NMT de dimensiuni mici (handheld).      1991: GSM - un nou standard mobil îşi face apariţia pe piaţă Are loc primul apel GSM din lume, la realizarea căruia se folosesc echipamente Nokia.    Revoluţia mobilă: 1992 - 1999 În 1992, Nokia decide să se concentreze asupra sectorului de telecomunicaţii - probabil cea mai importantă

Fox Pro Project

5446 words - 22 pages ştergere în tabelul selectat. | REPLACE | Înlocuiește o informație existentă în tabel cu una dată de la tastatură. | RETURN | Întoarce programul de control la un program în asteptare. | SHOW MENU | Prezintă una sau mai multe bare de meniu definite de utilizator, fără a le activa | SORT | Sortează înregistrările din tabelul selectat şi afișează înregistrările sortate într-un tabel nou. | SUM | Totalizează toate câmpurile numerice sau

Priect Mfc

5727 words - 23 pages în atâţia zeci, chiar sute de ani. Probabil că sunt favorizată, să trăiesc în prezent şi să mă dezvolt profesional în condţtii mult mai uşoare, utilizând munca de ani de zile a acelor oameni, care poate şi-au dedicat existenţa înţelegerii şi promovării conceptului de management lumii întregi. Toată această dorinţă a mea de cunoştere şi întelegere a managementului a pornit de la afirmaţia lui Mintzberg, care iniţial m-a descurajat, dar totodată m

Freedom And Responsibility

2141 words - 9 pages Built within the Constitution of the United States are specifically defined freedoms that are guaranteed to all citizens. Conversely, with every constitutional freedom there comes a corresponding responsibility. On September 25, 1789, the state legislature’s twelve proposed amendments were transmitted by congress, the first two dealing with congressional representation and congressional pay. The following numbers three through twelve were

Hate Crime Laws

2348 words - 10 pages On June 7, 1998, 49-year-old James Byrd Jr. of Texas accepted a ride from three white men, who then beat him severely, urinated on him, chained him by his ankles to the back of their pick-up truck, dragged him for three miles into the countryside, and dumped his corpse in front of an African-American cemetery (Graczyk). A little over a year later, a jury sentenced ring leader John King to death by lethal injection (“Man Executed for Dragging

Rational Emotional Behavior Therapy Case Study Conceptualization And Treatment Plan

2140 words - 9 pages Rational Emotional Behavior Therapy Case Study of Sarah: A Conceptualization and Treatment Plan Rational emotive behavior therapy, REBT, was developed by Albert Ellis and holds the central belief that the events in our lives do not cause our disturbances but that they are instead caused by our view of the events (Murdock, 2009). Murdock (2009) states that “people are seen as responsible for their behavior” (p. 279) but, because they are

Holidays In Albania

1636 words - 7 pages Have you ever thought about having exciting and incredibly cheap vacations? Albania might be the right choice. According to My Travel Guide, Albania is ranked the fourth among ten places worth visiting in Eastern Europe (“Top 10 Eastern European Destinations”). One can encounter three kinds of vacations in this Mediterranean country: winter, summer, and cultural. The ideal places to spend your winter vacations are the Albanian Alps. They are

A Heart Of Darkness

1748 words - 7 pages In this short story, there are frequent significant subject and ideas that make the story, "A Heart of Darkness," by Joseph Conrad, and haunting novel. The main theme is absolute white power over the natives. The theme validates the corruption, and the dependence caused by the white people as they took over the Congo. White men were giving all the power; they had no self-control, and in the end they did not use wisely. The white men became

The Aspects Of Vulnerability Among The Exploited In Medical Research

2287 words - 10 pages Essentially, everyone is in some state of vulnerability. However, some of us are more susceptible to harm due to our vulnerabilities. The susceptible are the individuals with the greatest risk. These individuals risk the loss of their autonomy, and maybe even their lives. Vulnerable populations can be found in every subset of society. However, as previously mentioned, there are some vulnerable populations that are at an even greater risk than

Related Essays

Mediul De Marketing Al Firmei Bucuria

2846 words - 12 pages – SA „Bucuria”. Ne cătând la faptul că toate tipurile de mase de ciocolată-praline erau în acea perioadă de după război importate de către fabrică, iar în producere predomina, ca şi înainte, munca manuală, perioada în cauză poate fi cu certitudine numită prima victorie a cofetarilor moldoveni, primul stâlp important în „istoria dulce” a „Bucuriei” şi prima etapă de dezvoltare.  1955: creştem în forţă Despre amploarea, avântul şi entuziasmul

Motivarea Personalului Essay

2671 words - 11 pages , la metou, etc) | III.Motivarea si promovarea Motivarea in munca:             Actiunile referitoare la motivarea personalului se desfasoara in doua directii: cele care vizeaza stimularea angajatului pentru obtinerea de performante crescande si cele care au in vedere elementul de recreere. Astfel se organizeaza tot felul de activitati, iesiri la padure, la discoteca, la picnicuri. Pe de alta parte exista o competitie interna intre angajati

Comunicare Essay

2455 words - 10 pages impună celorlalţi cererile sale, să domine societatea din această perioadă. De la bun început scopurile pe care şi le propune nu se referă la consolidarea feudalismului, ci la destrămarea ordinii feudale. Reorganizarea societăţii pentru interesele burgheze nu se putea face fără credinţa într-un sens determinat al vieţii şi într-o ierarhie de valori care să se exprime într-un nou stil de viaţă. Umanismul nu dorea să justifice doar importanţa

How To Learn Easy Essay

2811 words - 12 pages valabile pentru mult timp. Prin urmare, persoanele trebuie să se înzestreze cu abilităţi de învăţare pe tot parcursul vietii, care le vor permite să se adapteze la schimbările societăţii. A învăţa mai bine nu înseamnă doar a lua note bune. Unele note reflectă munca pe care elevii o depun acasă pentru a învăţa. Învăţăm nu doar la şcoală, ci şi în afara ei: învăţăm ceva din ceea ce se întîmplă cu noi, de la colegi si prieteni, de la părinţi, televizor