This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Mind Mapping Essay

1614 words - 7 pages

Tanulásmódszertan beadandó

Mind map –
– Gondolat, elme térkép

OE-KGK Hallgató neve: Klein Tamás
2012. Neptun kód: TD28IM

Tartalomjegyzék
1.Bevezetés 3
2. Az emberi agy 3
3. Miért használjunk Gondolattérképet? Mik az előnyei? 5
4.A gondolat térkép módszer és elkészítése 6
5. A gondolat térkép törvényei 8
6. Konklúzió 9
Forrás: 11

1.Bevezetés

A mai világban minden országnak különböző oktatási rendszerek léteznek. Van, amelyik hatékonyan és jól működik, van, amelyik kevésbé jól. Egy probléma viszont szinte minden oktatási rendszerben megtalálható. Ez a probléma pedig az, hogy az iskolákban ...view middle of the document...

Az embernek körülbelül 10 billiós nagyságrendű agysejttel rendelkezik, ezek közül 100 milliárd aktív idegsejt, és 900 milliárd egyéb, agysejt, ami „összeköti”, táplálja és szigeteli az aktív sejteket. Ebből is látszik, hogy az ember élete során agyának milyen kevés részét is használja. Az idegsejtek nyúlványait dendritek és axonok kötik össze, amit más néven idegrostoknak hívnunk. Az elemek szinapszisokban, két neuron közötti kapcsolat, találkoznak össze, ahol kémiai anyagok segítenek az átvitelben. Minden egyes új beérkezett információ elektromos impulzussá alakul, majd ilyen formákban kerül át más sejtekhez, és a test más részeibe. Ezek azok a dolgok, amit az agyról általánosan tudni kell, ahhoz, hogy egy kis fogalma legyen az embernek, hogy hogyan is működik. Most nézzük meg, hogy milyen részekből is áll az agy. Két féle módszer szerint vizsgálhatjuk az agyat, az egyik, hogy két féltekére bontjuk, a másik, hogy szintekre bontjuk. Vizsgáljuk először szintek szerint. Az agyat négy különböző szintre, négy egymástól elkülöníthető agyra bonthatjuk, alulról felfele haladva:

1. Az agy szintjei

Agytörzs (Ösztönös agy): Ez a nyakhoz közel található rész, majdnem azonos egy bármilyen hüllő, vagy madár agyával, ezért „hüllő agynak” is hívják. Ez a test számos fontos funkcióját irányítja, mint például a légzés.

Öreg emlősagy (érzelmi agy): Ez hasonlít más emlősök agyához. Ez vezérli érzelmeinket és kulcsszerepe van az emlékezésben.

Agykéreg (cortex): Legfelül található, amely a gondolkodásért, látásért, hallásért felel illetve alkotásra használunk.

Kisagy: Hívjuk negyedik agynak is, nincs a képen illusztrálva.

A másik módszer, amikor az agyat két, egymással harmonikusan működő oldalra osztjuk:

Bal „lexikális” agyfélteke: beszéd, írás, olvasás, számolás, logika, elemzés, listázás, részletek, sorbarendezés

Jobb „vizuális” agyfélteke: képzeletek, színek, dimenziók, tér-vizuális ingerek, muzikalitás, egészleges-felfogás

Egyes kutatások arra jutottak, hogy léteznek bal- illetve jobbféltekés emberek, ez azonban nem teljesen igaz. Fogalmazzunk inkább úgy, hogy vannak olyan emberek, akik agyuk bal és vannak olyanok, akik jobbféltekéjüket használják, pedig megvan a lehetőségük arra, hogy mind a két agyféltekét használják. Legtöbbünk viszont nem tanulta meg az egész agy használatát, holott ez rejti a kulcsát a hatékony tanulásnak és eredményesebb gondolkodásnak

3. Miért használjunk Gondolattérképet? Mik az előnyei?

Sajnos még ma is azt hisszük, hogy a gyors és hatékony tanulás kulcsa a (lineáris) jegyzetelésben rejlik. Kiderült, hogy ha a jegyzetelés elavult módszerét használjuk, sajnos sok esetben nem fogjuk tudni előhívni a fontos információt, amikor szükségünk van rá. Az alapvető hiba az, hogy nem az agy működésének megfelelő módon próbálunk jegyzetelni, nincsen azzal összhangban. Habár sokáig azt hitték, hogy az agy lineáris és sorokban, vagy oszlopokban tárolja az információt, ma már tudjuk, hogy ez nem így van. Az agy,...

Other Papers Like Mind Mapping

The Expedition of Lewis and Clark

916 words - 4 pages territory. Through the mapping of the Louisiana Territory, the discovery of new species and land, and the greater understanding of the new Indian tribes that was gained, the Lewis and Clark Expedition became an invaluable asset to the future growth of the United States. They managed to accomplish this with only one member of the Corps, Sergeant Charles Floyd, dying along the journey from appendicitis. This expedition was an immensely great

Developing Students` Writing Skills Essay

1276 words - 6 pages , anything goes. The goal of this activity is to never let your pen or pencil stop writing. Help students understand that though they will begin with a particular topic in mind, it is okay to veer off on tangents as they write. Spelling and grammar are not important for this activity; it is ideas that we are trying to grasp. Give your students a set length of time for this activity. If they are young you may want to limit it to two or three minutes

Recruitment and retention

2724 words - 11 pages . TASK 5 There are varied potential areas of the proposed project which could be benefited from undertaking creative thinking techniques. It helps Travelex to encourage its workers to develop creative thinking so that they can provide best quality services to clients; Organization can undertake Mind Mapping and Brainstorming techniques in order to draw expertise within project team and also motivates their contributions to generate ideas to improve

It Management

1552 words - 7 pages this process (Monitoring & Controlling Process Group) 4. List and briefly describe five approaches for creating work breakdown structures? Answer: The five approaches to developing the work breakdown structure: Using guidelines The analogy approach The top-down approach The bottom up approach The mind-mapping approach The first approach for develop the WBS is using guidelines. Most of the

Do Childrens Shoe Size Increase with Age

1296 words - 6 pages frame work of my report and from prior knowledge I already had a thesis of my own.  Using mind mapping I created Ideas for obtaining relevant data.AimThe aim of my investigation is to have obtained enough relevant data to confirm the most accurate  hypothesis and reinforce my argument.  The evidence needs to be clear and precise and specific points summarised.Hypothesis and Null HypothesisHypothesis-  Do children’s shoe size increase with age?Null

Mapping Fate: A Memoir Of Family, Risk, And Genetic Research

1142 words - 5 pages exemplified in Alice Wexler’s memoir Mapping Fate: A Memoir of Family, Risk, and Genetic Research, where she describes the struggles and challenges her and her family must face as her mother is diagnosed with Huntington’s disease. As mentioned earlier, Alice Wexler’s mother, Leonore, is diagnosed with Huntington’s disease while she is in her 50s. Huntington’s disease is a genetically transmittable disease where nerve cells in certain parts of the

Social Issues

554 words - 3 pages modern myth of Atlantis, writing a book about his research in 1882. Mapping of the bottom of the Atlantic Ocean supports his cause… at least in his mind. Donnelly was a representative of MN in Congress. Donnelly (1882) believes the pyramids of Egypt and the pyramids of Mesoamerica can be traced to the same source: Atlantis, with the Atlantean showing each culture how to construct pyramids. Conflicting with this idea are the facts that

Comparative Study Between Audio And Visual Learner

517 words - 3 pages us that majority of the students in one particular classroom need to see information in order to learn it. The common visual learning strategies are creating graphic designs, mind mapping and outlining. Auditory learning relies on hearing. The students listen to messages in their minds. According to research, auditory learning is not actually helpful because majority of the students are visual learners. Statement of the Problem 1. The

Ntermediate Academic Reading & Writing

1844 words - 8 pages an incredible president! There are also some very interesting books about leaders like Napoleon, Churchill, and Stalin. Well, I guess that gives me a few ideas about where I can start on my topic. Slide 19 of 17 CHAPTER 1: PRE-WRITING 1.2 Pre-writing strategies Mind Map TOPIC Mapping To make a map, use a whole sheet of paper, and write your topic in the middle, with a circle around it. Then put the next idea in a circle above or

Rights To Education Act

1132 words - 5 pages . It is called “Bread and Butter” system of education, as well. With the above situation and concept in mind, on April 1, 2010, India has reached a historic milestone in country’s struggle for Children’s Right To Education. The Constitution (86th Amendment) Act 2002 making elementary education a Fundamental Right and its consequential legislation, the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act 2009, comes into force. The

Marketing Management

3872 words - 16 pages distinctive place in the mind of target customers relative to its competitors. For the Safe n Sound child seat, it successfully aims to position itself as the safest of all child seats. Mazumdar (1993) reminds us that the targeting decision is dependent on whether the segment is large enough to be profitable, as well as accessible. Iacobucci (2010) reminds us that the marketing tactics to apply the marketing strategy come from a customer focus

Related Essays

Executive Report On Soda/Cognitive Mapping

3616 words - 15 pages and efforts than a simulation model and it can give important insights and understanding that clients demand. On the other hand, cognitive map has been used widely to represent mind maps of decision-makers without using computer simulation. However the causal map and cognitive map have fundamental limits in understanding behavioural implications (Kim 2000). Mapping does however have its disadvantages and difficulties. Although Group mapping

Study Strategies Essay

477 words - 2 pages overview of the information to focus on. 2. Brainstorming over the pre-read text, noting any information pertaining to what you believe the chapter will detail will allow you to create a mind map to organize the information read. B. Concept Mapping 1. Concept mapping allows you to quickly visualize information grouped together using key points to compile a big picture view of the material. 2. For most cases, concept mapping is a great way

Career Mapping Essay

974 words - 4 pages Strategic plans are essential for any company to succeed. They guide leaders and employees in their decision making and help ensure everyone understands and meets objectives. This type of formal document can be just as valuable for those in your department when it comes to their professional aspirations. Everyone from accounts payable clerks to senior accountants and managers needs to have a detailed path in mind in order to achieve their

Ted Talks Essay

286 words - 2 pages * Jonathan Haidt: The moral roots of liberals and conservatives In the first video Salvador Dali is used as an example of an artist who had an open mind. Although this was true, he was not clearly a "liberal" by Haidt's definition. I found it an interesting talk on the differences between liberals and conservatives in terms of importance of the 5 key values. One thing that stood out for me is the supposed rejection of authority by liberals as