This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Marketing Strategy Essay

1035 words - 5 pages

[pic]
[pic]

[pic]Strategie marketingowe firm usługowych

[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]
|[pic][pic][pic]Uciekanie się do tradycyjnych metod marketingowych nie jest zbyt v skuteczne w zarządzaniu firmami usługowymi. W firmie usługowej klienta i personel obsługujący go łączą wzajemne |
|relacje podczas realizacji usługi. Usługodawcy muszą więc skutecznie wchodzić w in¬terakcję z klientami, aby w czasie świadczenia usługi stworzyć wysoką jakość. Z kolei skuteczna interakcja zależy od |
|umiejętności personelu obsługującego tego klienta oraz od realizacji usługi i procesów wspierających ów personel. ...view middle of the document...

|
|Marketing wewnętrzny oznacza, że firma musi bardzo dużo inwestować aby jej personel był na wysokim poziomie i osiągał doskonałe wyniki w pracy. Firma musi skutecznie szkolić i motywować pracowników |
|mających kontakt z klientem oraz wszystkie osoby ze służb wspierających do pracy zespołowej, której celem ma być zaspokajanie potrzeb nabywców. Nie wystarczy, żeby dział marketingu zajmował się |
|tradycyjnym marketingiem, jeżeli reszta pracowników działa według własnego uznania. |
|Marketing zewnętrzny musi być poprzedzony marketingiem wewnętrznym. Nie ma sensu reklamować doskonałej usługi, zanim pracownicy firmy nie będą gotowi, chętni i zdolni do jej świadczenia. |
|Marketing interakcyjny oznacza, że postrzegana przez nabywców jakość usług zależy w dużym stopniu od jakości interakcji między klientem |
|W marketingu usług, zwłaszcza usług profesjonalnych i wymagających bezpośredniego kontaktu z klientem, jakość usług zależy od dostawcy usług i od ich wykonania. |
|Firmy usługowe mają do wykonania trzy podstawowe zadania marketingowe: muszą zwiększyć stopień wyróżniania własnej oferty na tle konkurencji, poprawić jakość usług i wydajność. |
|Firma usługowa może wyróżnić realizację usługi na trzy sposoby: przez ludzi, przez otoczenie materialne i przez proces, co często określa się mianem dodatkowych 3P (people, physical environment, |
|process) w marketingu usług. |
|• Firma może się wyróżnić dzięki posiadaniu lepszych niż konkurencja ludzi mających bezpośredni kontakt z klientem, których charakteryzuje entuz¬jazm i dobra prezencja. |
|• Firma może stworzyć atrakcyjne otoczenie materialne, w którym dana usługa jest realizowana. Na przykład hotele i restauracje przywiązują wielką wagę do wystroju wnętrza i atmosfery, aby klienci |
|docelowi mieli wrażenie, że oferuje im się usługę o wysokiej jakości. |
|• Firma może również zaprojektować wysokiej jakości proces dostawy usługi |
|Firmy usługowe dążące do wyróżnienia swej usługi przez stworzenie specjalnego, wyrazistego wizerunku za pomocą symboli mogą uzyskać trwałą przewagę nad konkurencją. Na...

Other Papers Like Marketing Strategy

Marketing Strategy Essay

1299 words - 6 pages Marketing Strategy Lashawn Reed HCS/490 June 6, 2016 Jennifer Johnson Marketing Strategy Creating a market strategy can be a challenge because it needs to put together in a way that the consumer will understand the point that is trying to make and the product that is being put out there for the consumer. This marketing strategy is going to be about med express and the services that are offered from their company. The way that I would

Marketing Strategy Essay

1478 words - 6 pages strategies. First is market skimming pricing, marketing penetration pricing and neutral pricing. Pricing The price of the product is the amount that the customer pays for the product. It is very important to determine the right price because the success of the failure of the company is related to the price that it can sell the product for. Price adjustment is very important because it has a great impact on the marketing strategy. Depending on

Marketing Strategy

1453 words - 6 pages Motorola’s Strategy for Entering China 1-Develop a general introduction to the case by writing a referenced (APA format) discussion with at least 4 references, that discusses either the telecommunications industry or trends in the digital marketplace. Digital marketing can be defined as “the marketing of products or services using digital channels to reach consumers. The key objective is to promote brands through various forms of digital

Marketing Strategy - 4822 words

4822 words - 20 pages FACULTY OF ACCOUNTING, FINANCE & BUSINESS ABDT3193 MARKETING STRATEGY GROUP ASSIGNMENT ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- TGV Cinemas ------------------------------------------------- Tutor In-Charged : ______________________ Tutorial Group : ______________________ No. | student name | student id no. | 1. | YEO SHUN QI | 13WBD07502 | 2. | TAN BOON

Marketing Strategy - 2583 words

2583 words - 11 pages . • Increasing duties on import of machinery / tools used in manufacturing of textile machinery and parts • High dependence on single supplier of raw material • Non-existence of research and development culture lily to widen technology gap more. Marketing Strategy Positioning After the company has decided which market segment to enter with which product, it must decide what positions it want to occupy a

Marketing Strategy - 910 words

910 words - 4 pages Name: Pankaj S. Vyas Roll No: P 60 MMS 2nd year Submitted To: Prof. Pallavi Chandawaskar Marketing Assignment- Case Study-“Microsoft Unveils Surface” Q1) With a launch of surface, what difficulties Microsoft will be facing in challenging Apples dominance of Ipad being market leader? Ans: The following are the difficulties Microsoft will be facing in challenging Apples dominance of Ipad being market leader: 1) The first difficulty

Apple’s Marketing Strategy

1106 words - 5 pages Let’s Find Out the Apple’s Marketing Strategy Posted: September 22, 2011 by black1396 in Marketing Strategies Tags: Apple Marketing Strategies, Apple's Tips, Brand Awareness, Brand Loyalty, iPad, iPhone, iPod 2 Apple’s brand is very popular and nowadays many people are using Apple’s products like iPhone, iPod, and iPad. I just curios how Apple can attract customers, make them aware about the brand and products, make them proud to have

Crest Marketing Strategy

2790 words - 12 pages bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm Marketing Planning & Strategy CREST TOOTH PASTE | Table of Contents Introduction 2 Marketing objectives 2 Targeting and positioning 5 Marketing mix 7 Growth development strategies 9 Selection of the competitive

Theories of Marketing Strategy

1696 words - 7 pages THEORIES IN MARKETING STRATEGY[1] In general, there are three aspects to the strategy of firms, regardless of the level of the strategy: content, formulation process, and implementation. Strategy content (what the strategy is) refers to the specific relationships, offerings, timing, and pattern of resource deployment planned by a business in its quest for competitive advantage (e.g., generic strategy of cost leadership versus differentiation

E-Marketing Strategy

2337 words - 10 pages how much the redevelopment would cost. Table of Content Executive Summary………………………………………………………………………… 2 1. Introduction………………………………………………………………………………. 4 2. Goal and Objective…….…………………………………………………………………. 5 3. Target Marketing Strategy………………………………………………………………... 5 4. Marketing Mix Strategies………………………………………………………………… 6 5. Monitoring and Evaluation………………………………………………………….……. 7 6. Budget……………………………………………………………………………………. 7 7. Conclusion

Marketing Strategy of Azal

3533 words - 15 pages MAMMAD RASHIDLI M A RKE TI N G S TR ATE G Y O F A ZE R BA I JA N A I R LIN E S INDIVIDUAL ASSIGNMEN T FROM MARKETING 1 28/11/2012 Marketing Strategy of AZAL – Analyzing 7P’s Mammad Rashidli Table of Contents INTRODUCTION ................................................................................................................... 3 MARKETING FOCUS

Related Essays

Marketing Strategy Essay 1607 Words

1607 words - 7 pages Do I need a marketing strategy? Making and using a marketing strategy has a strong positive impact on profitability. This is because small businesses that employ a marketing strategy tend to focus on their customers and markets, integrate their marketing responses and work out in advance where their profits will come from. This briefing answers a range of questions people in small business often ask about marketing strategy: * what is a

Marketing Strategy Essay 672 Words

672 words - 3 pages MARKETING STRATEGY FOR HIGH SCHOOL AND FRESHMAN STUDENT “QATAR UNIVERSITY" (Author’s name) (Institutional Affiliation) MARKETING STRATEGY Executive Summary Marketing has not only become an imperative aspect in the business sector, but also in various learning institutions. This discussion will provide a comprehensive strategy that will be applied to market, the Marketing Courses offered at the Qatar University. Current Situation

Marketing Strategy Essay 971 Words

971 words - 4 pages nation, however, time horizons are becoming shorter as the speed of change in the environment increases.[3] Marketing strategies are dynamic and interactive. They are partially planned and partially unplanned. See strategy dynamics. Marketing strategy involves careful scanning of the internal and external environments.[4] Internal environmental factors include the marketing mix, plus performance analysis and strategic constraints.[5] External

Marketing Strategy Essay 2215 Words

2215 words - 9 pages Contents Page Introduction 2 Background 2 Discussion 3 Products and Services 3 SWOT Analysis 3 Competitive Analysis 4 Competitive Advantages 5 Sustainability 5 Recommendations 5 New Product/Service 5 Marketing Strategy 6 Conclusion 7 References 8 Introduction This report is mainly focusing on