This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Management Essay

1106 words - 5 pages

Wykorzystanie narzędzi marketingowych w działalności firmy na przykładzie firmy Apple Inc.

1.Charakterystyka badanego podmiotu

Wszystko zaczęło się w 1976 roku. 21-letni Steve Jobs[1], 25-letni Stephen Wozniak[2] oraz straszy od nich 41-letni Ronald Gerald Wayne, który szybko opuścił szeregi firmy. Od samego początku firma Apple charakteryzowała się innowacyjnymi pomysłami i rozwiązaniami. Charakterystyczną cechą firmy Apple jest wprowadzanie coraz to nowszych i lepszych produktów na rynek(Apple zakłada, że użytkownicy muszą wymieniać telefony przynajmniej raz w roku, aby móc korzystać z wszystkich funkcjonalności i co najciekawsze – nie kryje się z tym, a społeczność taki ...view middle of the document...

2. Analiza SWOT
Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):
Strenghts (mocne punkty)
Weakness (słabe punkty)
Opportunities (szanse)
Threats (zagrożenia)

|Strenghts ( mocne punkty ) |Weakness(słabe punkty) |
|Styl / Marka |Cena |
|Baza użytkowników |Ograniczone kanały dystrybucji |
|Innowacyjne zastosowania |Słaba bateria |
|Łatowość obsługi |Brak oprogramowania z linuxem |
|Komputeryzacja telefonu | |
| | |
| | |
|Opportunities (szanse) |Threats (zagrożenia) |
|Nowe pomysły/aplikacje |Podobne rozwiązania w innych firmach |
|Rozpowszechnianie iTunes |Niezwykle bogaty rozwinięty rynek |
|Nowy rynek |Nowe zastosowania u konkurencji |
| | |

STRENGHTS (mocne strony)

Bardzo ciekawy i ładny wygląd stanowi bardzo mocny punkt iPhona. Prostota telefonu jest niesamowita, przysłowiowy „Kowalski” nie miał by problemów z obsługą aparatu. Do mocnych punktów można zaliczyć różnorodność zastosowań. W jednym zdaniu można powiedzieć, że firmie apple inc udało się schować Internet w jednej kieszeni. Różnego rodzaju komunikatory (skype, gadu-gadu, facebook) mapy i nawigacje, „gazety” internetowe. Wszystkie te informacje można uzyskać za pomocą tego urządzenia

WEAKNESS( słabe strony)
Na pewno cena. iPhone nie jest tanim urządzeniem. Cena tego aparatu wynosi 500£ w Anglii. W Polsce to wydatek rzędy 2500 złotych. Jak widać nie jest to gadżet dla każdego. Trzeba też zwrócić uwagę na baterię. Prze częstym używaniu aparatu, trzeba go ładować codziennie. Są oczywiście możliwe metody zaoszczędzania na baterii, ale wiąże się to...

Other Papers Like Management

Management Essay

828 words - 4 pages Management Organization - A group of people working together in a structured and coordinated fashion to achieve a set off goals. Profit making, non-profit making, public, private. Stake holders - group of people who are interested in the business of the organization External, internal, both Management – Process of using human, financial, physical and information resources of the organization in effective and efficient way by going through

Management Essay

813 words - 4 pages Discussion Questions Week 1 Select a small business that you may want to start. What is strategic management and planning? Why would a strategic plan be important to the success of this business? How are the four functions of management relative to creating and implementing a strategic plan? • Select a small business that you may want to start. The small business that was select is Day Spa Spa is an oasis of tranquility, and relaxation, and

Management

2628 words - 11 pages MGT115 – Management and Organization Tutorial 1 – Answers 1.1. Who are Managers? a) Explain how managers differ from non-managerial employees? A – Managers differ from non-managerial employees in the sense that they are responsible for coordinating and overseeing the work of their subordinates (who maybe non-managerial or managerial) so as to ensure the organizational goals are met. Non-managerial employees however are only

Management - 1707 words

1707 words - 7 pages Proposal for AutoZone E-Commerce S Webster University Mr. Sullivan Proposal for AutoZone Ecommerce System This document presents the proposed E-Commerce System for the AutoZone Company. The main goal is to address the problem of the company: the need for a comprehensive and integrated information system that would support E-Commerce along with the supply chain management system and the customer relationship management system. Note that

Management - 689 words

689 words - 3 pages The Management Planning Process An effective management planning process includes evaluating long-term corporate objectives. Management planning is the process of accessing an organization’s goals and creating a realistic, detailed plan of action for meeting those goals. It is kind of like writing a business plan, a management plan takes into consideration short and long term corporate strategies. Some basic steps in the management planning

Management - 578 words

578 words - 3 pages Management is a highly self-conscious group with its own mores, aims and professional standards. Its interest in an enterprise tends to be more long-range than that of ownership, for the simple reason that stocks are apt to be more liquid than good jobs. Being one of the less tangible assets of a company, good human relations has a greater appeal to the more permanent interest of management than to the often shorter-term interest of the

Management - 2370 words

2370 words - 10 pages Performance Management in the Toyota India Company Name Institution Introduction In the recent past, most of the organizations have shifted their focus to the use of performance management as a method of ensuring their productivity and improved performance. Performance management has enabled the organization’s management understand their work and employees expectations, goals, identify development and

Management - 817 words

817 words - 4 pages Introduction This short report is outline the major trends in management approaches and the most effective in promoting organizational structure and organizational relationships for the construction organization that I have chosen and finally presented a good leader should be contain what kind of attributes in the organization. Company Profile The company that I have chosen is a developer namely Kit Huat Properties, is established on 2006

Management - 912 words

912 words - 4 pages Basic concepts of management Olugbemiga T. Williams AIU University The basic legal environment of business is governed by state, country and international laws. This includes laws on what can or cannot be formed or sold, consumer and employee protection laws, tax and other financial laws, as well as many rules and protocols with respects to business ethics, when and how to seek legal assistance in case of differences. The production or

Management - 1208 words

1208 words - 5 pages MAINTENANCE MANAGEMENT The term ‘maintenance’ means to keep the equipment in operational condition or repair it to its operational mode. Main objective of the maintenance is to have increased availability of production systems, with increased safety and optimized cost. Maintenance management involves managing the functions of maintenance. Maintaining equipment in the field has been a challenging task since the beginning of industrial

Management - 825 words

825 words - 4 pages communicate the risk management plan to relevant parties. Assessment Questions: 1. Using the case study information provided in this assessment and in Assessment Task 1, develop a report for your manager (assessor) with the headings as described below: a. Likelihood – For each risk, assess the likelihood of the risk occurring. b. Consequence – For each risk, assess the consequence of the risk occurring. c

Related Essays

Management Essay 850 Words

850 words - 4 pages PRINCIPLES OF MANAGEMENT MGT 3371 | MANAGEMENT | RESEARCH PAPER | | HERNANDO ROBERTS | 5/12/2010 | DR. LUCAS, PROFESSOR | TABLE OF CONTENTS ABSTRACT……………………………………………………………………………………………………………… 3 INTRODUCTION…………………………………………………………………………………………………….. 3 HISTORY……………………………………………………………………………………………………………….. 4 NATURE OF MANAGERIAL WORK

Management Essay 302 Words

302 words - 2 pages ASSESSMENT BSBRSK501B MANAGE RISK Assessment tool 1 Assessment activity 1: Review organisational processes, procedures and requirements for undertaking risk management 1. Create your own definitions for the following terms: a) Risk: A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that is caused by external or internal vulnerabilities, and that may be avoided through preemptive action. b) Risk

Management Essay 982 Words

982 words - 4 pages Scientific management is a theory of systematic study with great influence that attempts to apply science to the process of management with the main objective to improve economic efficiency. The theory was first introduced by Frederick Winslow Taylor in 1912 and has been altered and developed for several times. (Freeman, 1996, P35) Is scientific management still relevant to a predominantly service economy is debatable. The aim of this essay is

Management Essay 4509 Words

4509 words - 19 pages Course Code: C201 Cost and Management Accounting (CMA) 1. Objectives: The course intends to equip students with the ability to apply cost concepts in managerial decision making. At the end of the course, they are expected to have learnt the methodology and techniques for application of cost and managerial accounting and information in the formation of policies and in the planning and control of the operations of the organization. The