This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Litterær Artikel Af Grønt Lys Essay

1899 words - 8 pages

Grønt lys
Af Pia Juul

Pia Juul er en dansk forfatter, der i 2005 skrev novellesamlingen ’Dengang med hunden’, hvori ’Grønt lys’ er at finde.
I novellen bliver der fremstillet en historie, med en simpel hverdagsagtig handling. Et problem som fortælleren står overfor, da han går tur med sin søn. Han er distanceret og lytter ikke til hvad drengen fortæller ham, fordi han bliver distraheret af alt muligt andet, som for læseren forekommer ligegyldigt. De mange problemer der nemt kan komme op til overfladen, på helt almindelige mennesker.

Pia Juul har et enkelt, men beskrivende sprog og som læser forstår man uden problemer hvad teksten omhandler. Sproget er nærmest så banalt, at det kan ...view middle of the document...

Han bliver forvirret over, om det var hende, og hvis det så var hende, hvorfor hun ikke hilste på ham:
”Det var strikhuen, der narrede mig, den lignede hende ikke, men da hun var næsten forbi, fik jeg øje på hende, og det lignede Una, så jeg pludselig; jeg standsede halvt op, og drengen trak i mig, han var jo ved at fortælle mig noget, og det var koldt, vi var på vej hjem, men jeg ville lige se efter, om det var hende, og det kunne jeg jo ikke se nu, for hun var forbi, hun var væk, der var kun ryggen på vej ind i parken og den underlige hvide strikhue med kvasten, der hoppede op og ned.”(linje 14-23) En sætning, hvor man som læser bliver konfus og det er dét, der er virkemidlet her. Man kommer ind i hans hoved og oplever hvor mange bolde han har i luften. Det er næsten skræmmende, at han er så optaget af alt andet end sin søn, især da de er ved krydset. Da fortælleren nævner, hvor mange lige-ved-og-næsten ulykker der hænder hver dag og at han har forbudt drengen, at gå over krydset alene, så drager man nærmest en konklusion om at drengen kommer ud for en ulykke, da vi ved hvor optaget fortælleren er af alt muligt andet og at det nærmest ville være en ’logisk’ proces i historien. Drengen kommer så ikke ud for en ulykke, hvilket er en nærmest absurd antiforløsende følelse for læseren, men samtidig en lettelse. Man kan være optaget af novellen, selvom sproget er enkelt og plottet hverdags-simpelt.
Pia Juul bruger også symbolik. Det forbipasserende par der ryster på hovedet og siger at der var rødt lys, er et symbol på hans indre stemmer, der ser situationen udefra, genovervejer beslutningen og om der var grønt eller rødt lys. Han bliver frustreret over hele situationen, fordi at en vildtfremmed mand troede ondt om ham, hvilket også er et symbol på hans indre stemmer der kommer med modsætninger og ham selv der genovervejer situationen, at gå over for rødt lys. Men også en overvejelse om dét at gå over for rødt lys, betyder at han er en dårlig far; at han ikke har lyttet til hvad drengen sagde, at han har nærmest begæret efter en anden kvinde og været fraværende i hans selskab. Han for dårlig samvittighed.
En anden symbolik er kontrasten mellem trafikken og caféen, hvilket jeg tror er et symbol på det hektiske liv. Trafikken er normalt et hektisk sted, med støj, bedømmende mennesker, biler der kører hurtigt, vinden der suser, og de mange lys der forvirrer en. De er ude i trafikken, ved krydset, og fortælleren kan ikke koncentrerer sig om hvad drengen siger og alt virker hektisk, hvilket kan ses i de lange sætninger der gør det hele kringlet og hektisk. Da de så kommer ind på caféen, bliver alt roligt. Der er intet støj, ingen bedømmende mennesker, ingen biler der kører hurtigt, ingen vind der suser, ikke noget lys der forvirrer en og ingen lange sætninger, der gør det kringlet. Der er korte sætninger, hvilket gør det mere overskueligt og ligesom fortælleren får en pause til at lukke øjnene og trække vejret dybt, så får læseren det samme.
Hele...

Other Papers Like LitteræR Artikel Af GrøNt Lys

Freedom And Responsibility Essay

2141 words - 9 pages Built within the Constitution of the United States are specifically defined freedoms that are guaranteed to all citizens. Conversely, with every constitutional freedom there comes a corresponding responsibility. On September 25, 1789, the state legislature’s twelve proposed amendments were transmitted by congress, the first two dealing with congressional representation and congressional pay. The following numbers three through twelve were

Hate Crime Laws Essay

2348 words - 10 pages On June 7, 1998, 49-year-old James Byrd Jr. of Texas accepted a ride from three white men, who then beat him severely, urinated on him, chained him by his ankles to the back of their pick-up truck, dragged him for three miles into the countryside, and dumped his corpse in front of an African-American cemetery (Graczyk). A little over a year later, a jury sentenced ring leader John King to death by lethal injection (“Man Executed for Dragging

Rational Emotional Behavior Therapy Case Study Conceptualization And Treatment Plan

2140 words - 9 pages Rational Emotional Behavior Therapy Case Study of Sarah: A Conceptualization and Treatment Plan Rational emotive behavior therapy, REBT, was developed by Albert Ellis and holds the central belief that the events in our lives do not cause our disturbances but that they are instead caused by our view of the events (Murdock, 2009). Murdock (2009) states that “people are seen as responsible for their behavior” (p. 279) but, because they are

Holidays In Albania

1636 words - 7 pages Have you ever thought about having exciting and incredibly cheap vacations? Albania might be the right choice. According to My Travel Guide, Albania is ranked the fourth among ten places worth visiting in Eastern Europe (“Top 10 Eastern European Destinations”). One can encounter three kinds of vacations in this Mediterranean country: winter, summer, and cultural. The ideal places to spend your winter vacations are the Albanian Alps. They are

A Heart Of Darkness

1748 words - 7 pages In this short story, there are frequent significant subject and ideas that make the story, "A Heart of Darkness," by Joseph Conrad, and haunting novel. The main theme is absolute white power over the natives. The theme validates the corruption, and the dependence caused by the white people as they took over the Congo. White men were giving all the power; they had no self-control, and in the end they did not use wisely. The white men became

The Aspects Of Vulnerability Among The Exploited In Medical Research

2287 words - 10 pages Essentially, everyone is in some state of vulnerability. However, some of us are more susceptible to harm due to our vulnerabilities. The susceptible are the individuals with the greatest risk. These individuals risk the loss of their autonomy, and maybe even their lives. Vulnerable populations can be found in every subset of society. However, as previously mentioned, there are some vulnerable populations that are at an even greater risk than

The Hitchhiker’S Guide To The Galaxy

1171 words - 5 pages The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy As the human race makes life-changing discoveries, it is made apparent that there is always more to learn as the universe, instead of becoming familiar, is becoming absurd. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, written by Douglas Adams, as well as the 2005 film adaption, portrays absurdity to be an all-encompassing system in the universe. Through the introduction and attempt to understand lack of reason, the

The Ford Motor Company Wage Increase Of 1914 And The Theory Of Incentives And Efficiency Wages

1252 words - 6 pages ‘It’s not the employer who pays the wages. Employers only handle the money. It is the customer who pays the wages’ (Henry Ford, cited in Johnson and Weinstein 2004, p. 2). When the Ford Motor Company announced that it would more than double the wages of its workers in January 1914 to a ‘five-dollar day’ minimum, was this a contradiction to Henry Ford’s statement? If customers are actually the ultimate payers of wages, then more than

Historical Analysis Of The Economical Breakthroughs Of The Industrial Revolution

1396 words - 6 pages A Historical Analysis of the Economical Breakthroughs of the Industrial Revolution During the Industrial Revolution, many elements of society experienced huge breakthroughs that would change the way they functioned forever. Economics were definitely one of them. With many new inventions and many factories appearing, many, many, more resources were being created than ever before. Also, all of the revenue from these resources was being given to

Leadership Portrayed in Monologue from Shakespeare’s Henry V

1214 words - 5 pages Leadership is defined as a socially constructed process and which also affect organizational future outcomes. Leader is someone at high position who have overall duty for an organization, she or he decide what to do and the way how to achieve it. (Carter and Greer, 2013)The role of leader is extremely important for an organization, leader use their own power to influence the followers though many different ways such as motivation in order to

Cuba Civil Rights

1906 words - 8 pages Picture a country that has limits on how much you can make random government imprisonments and more what do you do. That is the situation for the eleven million seventy-five thousand two hundred forty-four people of Cuba since the takeover of Fidel Castro. The US is opposed to Castro taking control of Cuba. Castro managed to ease the United States nerves when he said that Cuba was against all forms of communism. According to Lana Wylie the Union

Related Essays

Sparepærens Lys Essay

740 words - 3 pages  grønt,  blåt, rødt og gul, men giver sort og hvidt signalet besked til hjernen om en høj lysintensitet.              Hvordan danner en computerskærm farverne hvid, sort, grøn, rød, blå, pink og gul?  ­ Computerskærme og fjernsyn, benytter sig af et bestemt farvesystem kaldet RGB. En stor del  af det synlige spektrum kan vises med farverne rødt, grønt og blåt lys. Farverne kaldes  additive, fordi ved at blande R, G og B oprettes hvid

Maries Historie Essay

1177 words - 5 pages 1 Litterær artikel Maries historie __________________________________________ Hvad afgør, om man har fundet sin egen identitet? Kan man skifte identitet ud fra hændelser i sit liv, og vil det påvirke individets identitet resten af livet, eller kan man skifte igen? Det er nok ikke noget så mange almindelige mennesker går og bryder deres hjerner med i en travl hverdag – altså tænker over hvem de er, hvilken identitet de har, og hvordan og hvad

Dho Dansk Slavehandel Essay

2955 words - 12 pages ignorance på daværende tidspunkt og en sørgelig erkendelse er, at den stadig er udbredt. I vinteren 2012 publicerede Politiken en artikel om prostitution, der kom med følgende påstand: ”For mere end 200 år siden var Danmark det første land i verden, der indførte en lov imod slaveri. Det kan man være stolt over”. Denne påstand er faktuelt forkert. Danmark blev ganske vist det første land, som vedtog en ophævelse af den transatlantiske slavehandel

Sox, Voor En Nadelen Essay

4721 words - 19 pages 1. Introductie 3 1.1 Het onderwerp en de centrale vraag 3 1.2 De aanleiding voor het paper 4 1.3 Het wetenschappelijk kader 5 1.4 De werkwijze 5 2. De Sarbanes-Oxley Act 6 3.1 Artikel 302 6 3.2 Artikel 404 7 3. Voordelen Sarbanes-Oxley Act 8 3.1 Voordelen 9 4. Nadelen Sarbanes-Oxley Act 10 5.3 Nadelen 12 5. Conclusie 13