This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Lidt Mere Kæft, Trit Og Retning Ville Være Skænt

817 words - 4 pages

Lidt mere kæft, trit og retning ville være skønt

Referat af artiklen:
Børn nu til dags, er simpelthen for uopdragne. Forleden til mit barns 12 års fødselsdag, hørte jeg ingen form for taknemmelighed, og generelt ingen høflighed. Sådan mener historikeren Henrik Jensen (H.J) i hvert fald. Han er ikke, på nogen måde, tilfreds med det senmoderne samfunds opførelse, når det gælder de unge. Men H.J mener, ifølge artiklen, ikke at det er børnene, som skal straffes, men derimod forældrene, som har et ansvar overfor børnene. Forældrene skal lære dem gemen høflighed, og vise dem, hvordan man tilpasser sig i et samfund. De skal udvise respekt overfor autoriteterne, i den forstand menes der ...view middle of the document...

Nu til dags, er der en masse piger, som har deres mor som bedste veninde, og som fortæller hende alt mellem himmel og jord. Det gjorde man ikke før i tiden, og det lå i kortene, at forældre skulle være forældre, og autoritære, så ungerne vidste hvem der bestemte i huset. I dag kan det godt være svært at skelne mellem ens ven og ens mor. For hvis man har et ”slyngveninde forhold” til ens mor og fortæller hende alt, så kan det være svært at tage mor lige så seriøst, når hun skælder ud eller beder én om, at gøre ens huspligter.

For når man er gode venner med sine forældre, så føler man, at man kan sige dem imod, og modargumentere dem, når de beder en om at tømme opvaskermaskinen. Hvorimod at før i tiden var børn og forældre slet ikke knyttet på samme måde, og de ikke ”venner” som sådan.

Men det kan desværre også ske, at unge i dagens Danmark får et par sokker fra mormor i julegave, som de glemmer at sige ”tak” for. I tilfælde som dette giver jeg H.J ret. Lige meget hvor ked af det man bliver, over at man ikke lige fik det nyeste computer spil, så er det mangel på respekt overfor de ældre, og det havde været et skrækscenarie for bare 50 år siden. Det er garanteret ikke engang med vilje, men børn nu til dags, føler ikke at ældre...

Other Papers Like Lidt Mere Kæft, Trit Og Retning Ville Være Skænt

Pdf History Æklgj, Jug Essay

701 words - 3 pages at virke bedre selv. ! ! • Diskutér, om den antikke tekst, helt eller delvis, også ville være relevant i en moderne valgkamp. Den er relevant i det den beskriver at man skal vise sig fra sin bedste side over for sine vælgere. Man må godt lyve lidt. Den gang var det måske lettere at sprede sit budskab og være i kontakt med folk end i dag hvor det hele foregår i en tv-skærm. I nutidig politik vil politikere også gerne have deres

Diffraktion - Spredning Af Lys I Optisk Gitter

1536 words - 7 pages kraftig, og det afspejler sig i resultaterne. Og i begge forsøg ville det have givet et mere troværdigt gennemsnitsresultat hvis vi havde været i stand til at foretage flere målinger. Dette vurderer jeg også til at være en stor grund til den store afvigelse og derfor upræcise resultat i forsøg nummer 1. Den største grund er nu, at I lavede en regnefejl. En anden ting der kan have betydning er hvorvidt målingerne er korrekte, da der altid vil

Syrien Og Intervention

1132 words - 5 pages programmer, som ikke omhandler hård magt. Gennem disse forhandlinger skal man kunne nå til enighed om politiske forandringer. Bliver befolkningen overbevist kan de være med til at løfte landet i den ”rigtige” retning, så det internationale samfund ikke skal blande sig på samme måde. Dette ville være ideelt, da det ifølge bilag 1 og 3 er bevist, at den udefra påvirkning ikke fører til noget godt. Det internationale samfund Bilag 1 kritiserer

English - Teenage Surgery

1118 words - 5 pages kunne få lov at købe deres arbejdere hjem for 3. Mio Dollars. Men de afslog dette tilbud, det er så først blevet sagt efter de blev løsladt, derfor blev det lidt en sensation. Men i det uddrag af teksten, der bliver der snakket meget om Søren Ærø, for at man skal lære ham at kende som person. Man høre lidt om hans venner, familie, og hvad der venter på ham når han kommer hjem. Nu er det også blevet vigtigt at være den første ude med det seneste

Sso For College

3564 words - 15 pages barndommen har vænnet sig til de høje impulser. Det skal nu også sige at det ikke kun er den forsigtige type der mest udsat for stress for den risikovillige type kan også sagtens være udsat for stress, f.eks. jo mere man presser sig selv i arbejdet og jo mere man bruger tid på det og glemmer sig selv kan man godt komme ind for farezonen og udvikle stress. OAS (oplevelse af sammenhæng) har også en stor rolle i vores indre faktorer, Aaron Antonovsky

Danish Folkevise

1302 words - 6 pages dræbt, og nu ville de hævne sig. Drabsmanden hr. Torben skulle selv lide døden. Mindre kunne ikke gøre det. Næste morgen red de ud, for at dræbe Torben, som gik og pløjede. Klimaks: Mændene dræber Torben. Afslutning: Mændene tager Torbens datter med sig, fordi de mener de gør noget godt for hende, da hun ingen far har mere. Miljø: Miljøet er gammelt og det foregår på landet, hos Hr. Torben (strofe 4-5). Miljøet i visen passer også godt, til

Pelle Erobreren

1290 words - 6 pages hele uddraget. Citat: ”Han var for lammet af skræk til at fatte hvad der blev gjort ved ham, og undrede sig blot svagt over hvad der kunne være så morsomt derude i sollyset. Mon han nogensinde fik solen at se mere?”Dette er et eksempel, der tydeligt viser, at vi kommer meget tæt på nogle af Pelles dybeste tanker og angstfølelser. Romanen om ”Pelle Erobreren” er fiktionsprosa, men den fremstår dog meget realistisk. Der er ingen overnaturlige

Jesper Wung-Sung - Stjerne Øl

1141 words - 5 pages Stjerne øl Mere varme mellem mennesker. Novellens hovedperson drømmer om at lave en opfindelse, så mennesker på perroner verden over vil kunne mærke varmen nedefra og han selv ville få overrakt en medalje for at have fremmet verdenssundheden. ”Det føltes som om der blev sendt stød af kulde op igennem fliserne, gennem skosålerne, fodballerne, benene, og ud i kroppen som isnende. Det forekom at sådan havde det været på alle de perroner han havde

Det Røde Bånd

2690 words - 11 pages Det Røde Bånd Mit navn var Judas. Jeg var 25 år gammel og skulle lige straks giftes med en kvinde, jeg ikke elskede. Hvorfor gifte sig med nogen, man ikke elskede? Det lette svar ville nok være, at hun havde et højt antal point. Åh, og at det ville gøre mine mødre glade. Mange point og glade mødre var jo lidt, hvad de fleste ønskede af livet. Desværre for mig var jeg gået hen og blevet forelsket i en helt forkert slags menneske

Sprogbrug I Medierne

1388 words - 6 pages på den hårfine, linedanseragtige retning man som politiker må bevæge sig af, for at holde trit med vælgertallet og populariteten i baglandet. Dette må på mange måder ses som en konsekvens, for er det i virkeligheden ikke menneskeligt at fejle? Der kan godt argumenteres for, at der heller ikke behøver blive set gennem fingre med alle fejlagtige petitesser, men ligefrem at sætte politikeres småfejl lig med realiteten af hvad der foregår ude i

Unges Sprog

915 words - 4 pages danske sprog, virkelig så grimt? Det er hvad Ulrik Høy har skrevet et Uddrag om i Weekendavisen den 11. januar 2008. Børn og unges sprog i dag er meget anderledes end hvad det har været før i tiden og det udvikler sig mere og mere. Børnene starter i en meget tidlig alder med at snakke grimt til sine forældre, venner og selv til deres lærer og sådan burde det ikke være. Unges sprog udvikler sig kun, på forskellige måder som deres måde at snakke

Related Essays

Tired And Empty Essay

2049 words - 9 pages hun, at vores mor var begyndt at græde og det nok var grunden til hun gik. Eftersom jeg ikke ville være alene, fik jeg sagt noget i retning af ”Jeg gider ikke leve mere, se nu kan du se mig dø” efterfulgt af at jeg slugte 2 panodiler lige foran hende og så blev min søster sur og ked af det over min handlinger. Da hun så sagde, at jeg skulle stoppe. Så tog jeg håndfulden af piller jeg havde og kastede dem mod stuebordet, så de fløj rundt og sagde

Demokrati Og Legitimitet Essay

3397 words - 14 pages bevidste om at den politik som føres i kommunerne ligger under for folketingets rammelovgivning. Derfor ville det være bedre for vælgerne at de mødte talstærkt op til folketingsvalgene, da det vil være til mere gavn for dem. Godt du er konkret med omtale af stemmeprocenter Tredje hypotese: Den danske EU-skepsis påvirker valgdeltagelsen til Europaparlamentsvalgene. Man hører ofte at danskerne er lidt af en EU-positiv befolkning, men det betyder

Samfundsfag Aflevering Fællesdel, Sammenligning Og Notat

3535 words - 15 pages , at der er brug for mere idealisme i dansk politik. Dette understøtter på mange måder den politiske fremgang, som Enhedslisten og Liberal Alliance oplevede under seneste valg i 2011, hvilket er et resultat af borgernes behov for store idealister, som i Liberal Alliance og Enhedslistens tilfælde vil trække samfundet i henholdsvis mere liberalistisk og socialistisk retning. Dette er bilag 1 delvist uenig i, eftersom der heri menes, at det store

Psykologi B Overordnet Ting Om Freud Og Hans Metoder

4376 words - 18 pages knyttede sig til de hysteriske symptomer, endte hun ud med at være en mere glad og livlig person. Den terapi Breuer benyttede sig af, blev kaldt hypnotisk talekur / katarsis-terapi, og som nævnt tidligere tog Freud katarsis-terapien til sig i år 1890. Kollegaerne Freud og Breuer indledte et samarbejde, hvor de sammen ville fastslå en helhedsopfattelse af hysteriens baggrund. Sammen fik de to kollegaer udgivet værket ”Studien über Hysterie