This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Justice Essay

572 words - 3 pages

Шударга ёс
Шударга ёс гэж яг юу юм бэ? Би мэдэхгүй байна. Мэдэх гэж ч хичээмээргүй байна. Хулгай, дээрэм, авилга, хээл хахууль гэх мэт энэ бүхий л “шударга бус” асуудал өөр нэг “шударга бус” асуудлаас эхтэй гэж би боддог. “Овоо босгоогүй бол шаазгай юунд суух вэ?” гэдэг шиг шударга бус “газар” шударга бус “цагт” шударга бус “сэтгэлгээ” шударга бус “тохиолдлоор” шударга бус зүйлүүдийг бий болгосоор байна уу? Бяцхан эссэг минь уншиж буй та өөрөө шударга хүн мөн үү? Би л лав шударга хүн биш! Шударга байхыг хүсээд ч хичээгээд ч өөр нэгэн шударга бус хүчирхийлэлд автан өөрийн мэдэлгүй хэзээ ч юм шударга бус үйлдлийг хийчихсэн байдаг.
Хөнгөхөн зүйлээс эхэлье. Өнөөдөр би гадуур явж байхдаа гудамжны хүүхэд юм хулгайлж байхыг харлаа. Гэхдээ би хэлээгүй. Яагаад гэвэл би шударга байхыг хүсээгүй. Хулгай хийсэн гудамжны хүүгийн амьдрал шударга байгаагүй. Түүнийг гудамжинд зодож гаргасан эцгийн үйлдэл шударга биш.
Ингээд цааш үргэлжлүүлээд үзье. Архинд орсон амьдрал дорой эцгийг ингэхэд ...view middle of the document...

Бид төрдөг нь үнэн, үхдэг нь үнэн, суралцдаг нь үнэн харин бусад бүх зүйл худал байж болох нь. Тэгвэл шударга ёсыг хэн? хаана? яаж сахиулах вэ? Шүүх байгуулга, хууль зүйн тогтолцоо юу эсвэл Есүс, Будда, Аллах уу?
Миний туулж өнгөрүүлсэн арван зургаан жил маань зөвхөн цэвэрлэгч болоход зориулагдсан байлаа. Маш сайн цэвэрлэгч болгохын төлөө арван нэгдэх жилдээ өглөөний найман цагаас үд хүртэл хичээнгүй бэлтгэдэг улсдаа тэргүүлэх сургууль маань Монгени цогцолбор. Үзэг цаас нийлүүлж “А” үсэг заалгаж эхэлсэн цагаас өдийг хүртэл нийт арван нэгэн жил өөрөөр хэлбэл 900н цаг 6873 мин 290н секундын турш зөвхөн ирээдүйн цэвэрлэгч болохын төлөө хүүхэд нас минь өнгөрсөн гэхэд та итгэх үү?

Би зургадугаар ангиасаа эхлэн ангийнхаа онц сурагчдын нэг болж эхэлсэн юм. Жил болгон улсын математикийн олимпиадад оролцдог байлаа. Орос, англи хэлэнд ч сайн гэж байнга магтагддаг. Гэр бүлийнхээ ганц “олимпийн” найдвар нь гэж хүмүүс хэлдэг юм. Ингэтлээ хичээж суралцдаг маань мэдээж зорилготой, тэр нь яав ч цэвэрлэгч биш. Гэрийнхэн маань цаашид суралцуулах төлбөрын чадваргүй учир надад ганц л боломж байгаа нь төрийн “зуун хувийн тэтгэлэг” -ээр гадаадад суралцах байлаа. Үүний төлөө өөрийн хичээл зүтгэлээс минь гадна сургуулийнхан маань ч дэмжиж гэрийнхэн маань ч төлбөртэй багш авч байлаа.
Миний бодлоор сургалтын чанарыг дүгнэх хэмжүүр нь “дүн” юм. Дүнгийн хязгаар “Зуун хувь” хүртэл. Харин би тэр тусгай шалгалтанд ганцаараа дээд хязгаар болох “Зуун хувийг” авсан юм. Гэвч бодит амьдрал “Зуун нэгэн хувь” авч болдог гэдэгийг харуулсан. Ингээд цуг шалгалт өгсөн хүүхэд маань “Харвард”-ын их сургуульд улсын тэтгэлэгээр явахаар болж харин би гэр бүлийнхээ боловсролын минь төлөө олон жил зарцуулсан мөнгийг төлөхийн тулд солонгос улсруу “цэвэрлэгч” болохоор явах болсон.
Энэ миний “шударга амьдрал”

Миний эссэний 28 дахь мөрнөөс эхлэн өөрийн тухай бичсэн бүх зүйл маань “үнэн” биш юм. Би өөрөө энэхүү эссэ-г баяжуулахын тулд зохион бичсэн болно. Харин 22 дахь мөрөнд “Шударга” гэдэг үгийг “Чин үнэн” гэж тайлбарласан байгаа. Хэрэв “Үнэн” нь “Шударгыг” агуулж байгаа бол энэ бичсэн эссэ минь хүртэл “Шударга бус” юм.
Шударга ёс гэж юу вэ?

Other Papers Like Justice

Poetic Justice Essay

828 words - 4 pages Poetic justice presents itself as a major motif in both Julius Caesar and The Odyssey. Poetic justice, also known as karma, is when one receives what they deserve from their action or in action. Poetic justice is an essential piece to any hero’s story. Without it, there would be no moral to learn from. The characters in both text displayed many cases of poetic justice. Major cases of poetic justice were with Brutus and Cassius in Julius Caesar

Restorative Justice Essay

918 words - 4 pages Restorative Justice May 26, 2014 CJA/224 The three components that make up the restorative process are mutual, voluntary consent to participate, meeting in a mediated setting and follow-up. First component of the restorative justice process is mutual. Both the criminal and the victim must be agreeable to meet without pressure or coercion from anybody. In fact, the simply principle for whether a felonious difficulty must be well-thought

Juvenile Justice

1439 words - 6 pages Running Head: Review Review [Name of the Writer] [Name of the Institution] Review Introduction The NSW Government greets the Noetic Group’s tactical appraisal of the New South Wales Juvenile Justice organization. The Government admits the Report’s judgment that the figure of young citizens in protection is increasing, it is essential for the demonstration of Aboriginal young community in safe keeping and those additional successful

Restorative Justice

885 words - 4 pages Restorative Justice Jamie Gibson CJA/224 June 17, 2013 Don Kelly Restorative Justice The restorative justice program is a new way to deal with crime besides the conventional criminal justice process. This program is used in several countries other than the United States and even in the United States it’s only used in certain cities. The restorative justice programs involves several steps to resolve crime problems with the hopes of ending

Restorative Justice

801 words - 4 pages Restorative Justice J Al CJA/224 June 11, 2013 According to Restorative Justice Online (RJO, 2014), “ Short descriptions of the three main processes most often identified with restorative justice: restorative circles, restorative conferencing, and victim-offender mediation” (RJO, 2014, para. 1). Restorative circles are meetings held in a community facility that is attended by victims, offenders, family, friends, and even people from the

Social Justice

961 words - 4 pages write about the area of Social work that interests me the most. It is also something that I feel I have had some experience in working with. So I chose to write about the concept of Social Justice and the social worker. So let’s first take a look at the definition of Social Justice in chapter 4 of our book it defines Social Justice. However I would like to sum it up in my own words Justice simply stated means fairness and equality. So that

Criminal Justice

1283 words - 6 pages Criminal Justice Maria Pringle American InterContinental University 03-24-2012 Abstract The criminal justice system is a set of agencies and processes that are established by the government to control crime. The justice system is no single system; but divides into many that operate separately. How the criminal justice system work depends on jurisdiction. Different jurisdictions have different laws, agencies, and ways they handle the

Criminal Justice

1128 words - 5 pages Effective Communication CJA/304 Communication in criminal justice setting is one of the most important components. Communication in the criminal justice system consists of Verbal and nonverbal communication. Being able to know the difference into listening and hearing while performing any type of communication makes it easier to perform any type of task while on the line of duty. Communicating and listening make formal and informal

Justice System

1574 words - 7 pages Justice System Position 1 Justice System Position Brandon Stockie Axia College of University of Phoenix Justice System Position 2 From a very young age children are taught that they are responsible for their own actions. They are taught that if they make a mistake then they will get punished for their mistake, but the parents also teach the child how not to make that mistake again and that it were rehabilitation comes in. This

Criminal Justice

1965 words - 8 pages BECOMING A JUSTICE JUDGE BY ROB BRIGHTON CRIMINAL JUSTICE 1010 DECEMBER 2, 2011 ! I have been working in the Criminal Justice field for over four years as a Police Officer. I have experienced many things and am always looking to better myself in education and training. I hope to build on the background that I have now and pursue a Bachelors degree and eventually a Law degree so that I can become a Justice of the Peace or Judge. This

Juvenile Justice

2028 words - 9 pages 1. Describe the different models/eras of the Juvenile Justice System and which model to you agree with and why? The Juvenile Justice System has been marked by many shifts in thinking concerning how to treat juveniles. Before the twentieth century, Juveniles were considered property and were treated the same as adults in the criminal justice system. The move away from viewing children just as property to viewing them as those in need of

Related Essays

Justice System Essay

1027 words - 5 pages Criminal Justice System Paper Introduction In the field of Criminal Justice in America it is important to explore the parts of the criminal justice systems and the processes that occur. Many of the parts and processes in the Criminal Justice System shall be discussed in this work. Crime will be defined in relation to the law. Models of how society views acts as criminals will be reviewed. Choice theories will also be revealed in this work

Restorative Justice Essay 1333 Words

1333 words - 6 pages Restorative Justice Rose Stevens CJA/224 June, 16th, 2014 Restorative Justice Restoration is one of the goals of the criminal justice system. The idea of restoration is to restore the criminal and the community affected by the crime. Restorative justice stems from the idea of restoration. Restorative justice is different than retributive justice. In this essay I will discuss the restorative justice process, the difference between

Criminal Justice Essay 1746 Words

1746 words - 7 pages Balance in the Administration of Justice And Security Integrative 31 Jan 2011 Abstract Balance is an important concept in criminal justice. This is because it serves as a guide to making administrative decisions for justice and security operations. The government uses these balances to enact laws that not only benefit each citizen but each community as well. This helps maintain justice in society as we know it today. Balance in the

Social Justice Essay

824 words - 4 pages Alec Showalter Teacher Philosophy 101 30 April, 2014 Social Justice The main Key to studying philosophy is by opening you’r eye’s and especially you’re mind. Philosophy is the study of general and fundamental problems that investigate the ideas about truth, knowledge, and the meaning of life. Now that you have a clear look at what philosophy is. I would like to introduce to you a certain topic that revolves around philosophy, and this