Ikea Case Analysis

762 words - 4 pages

EXECUTIVE SUMMARY
จาก Vision ของ IKEA ที่ต้องการให้ผู้บริโภคสามารถออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของตนเองได้อย่างอิสระ และเฟอร์นิเจอร์นั้นยังมีราคาถูกและสวยงามอีกด้วยจาก Vision ดังกล่าวจะสามารถกำหนด Mission ของ IKEA ได้ดังนี้"We not only build you furniture, but we build you home for your better everyday life.”
IKEA ใช้กลยุทธ์ Penetration Pricing นั่นคือการตั้งราคาสินค้าต่ำกว่าคู่แข่ง 30% ถึง 50% ซึ่งราคาที่ต่ำกว่าของ IKEA ก็ถือว่าเป็น Competition Advantage ของบริษัท เนื่องจากไม่มีบริษัทไหนที่สามารถเลียนแบบสินค้าของ IKEA และขายราคาต่ำเท่า IKEA ได้
ในระยะเริ่มแรก IKEA ก็ประสบปัญหาเรื่องสินค้าของ IKEA ไม่ดึงดูดลูกค้าชาวอเมริกัน เนื่องจากเฟอร์นิเจอร์ของ IKEA นั้นไม่คงทน อันเนื่องมาจากการที่ IKEA ต้อง ...view middle of the document...

” เนื่องจาก IKEA เป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ราคาถูก ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อน้อยที่อยากจะตกแต่งบ้าน แต่ Mission ของ IKEA ไม่ได้มีแค่การขายเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกเท่านั้น แต่ Design ของเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องมีความสวยงามด้วย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า IKEA ไม่ได้สร้างแค่เฟอร์นิเจอร์เท่านั้น แต่ IKEA ยังมอบความสุขให้แก่ผู้บริโภคที่ได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ Design สวยงามในราคาถูก และมีความสุขกับการทำกิจวัตรประจำวันภายในบ้าน ส่วนเรื่องการตั้งเป้าหมายของ IKEA คือ ต้องการมี 50 ร้านค้า ในสหรัฐอเมริกา ภายในปี 2013 และเมื่อเพิ่มร้านค้าจะส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น และพยายามดึงดูดให้ลูกค้าชาวอเมริกาสนใจหันมาชอบ Scandinavian design มากขึ้น โดยการตอกย้ำว่า Scandinavian design เป็นจุดเด่นและเป็นสไตล์ที่แตกต่างซึ่งทำให้ IKEA ไม่เหมือนใคร
Strategy
IKEA ใช้กลยุทธ์ Penetration Pricing นั่นคือการตั้งราคาสินค้าต่ำกว่าคู่แข่ง 30% ถึง 50% ซึ่งราคาที่ต่ำกว่าของ IKEA ก็ถือว่าเป็น Competition Advantage ของบริษัท เนื่องจากไม่มีบริษัทไหนที่สามารถเลียนแบบสินค้าของ IKEA และขายราคาต่ำเท่า IKEA ได้ ดังนั้น IKEA จึงได้เปรียบคู่แข่งในด้านราคาที่ถูกกว่า แต่เนื่องด้วยการขายในราคาที่ถูกมากๆ ต้นทุนของสินค้าจึงต้องต่ำมากเช่นเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้เฟอร์นิเจอร์ของ IKEA ไม่แข็งแรงเท่าเฟอร์นิเจอร์ที่ราคาแพงกว่า ซึ่งอาจเกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ เนื่องจากคนอเมริกันส่วนใหญ่ยังคงไม่ชินกับการต้องเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์บ่อยๆ และยังคงติดกับความคิดว่าการซื้อเฟอร์นิเจอร์ต้องซื้อแบบคงทน ซื้อครั้งเดียวแล้วไม่ต้องเปลี่ยนอีกเลยเมื่อมาเจอเฟอร์นิเจอร์ของ IKEA ที่พังหลังจากการใช้ไม่กี่ปี ผู้บริโภคอาจจะนำมาเปรียบเทียบกับเฟอร์นิเจอร์ปกติที่ใช้ได้นานๆ ทำให้ IKEA ต้องทำแคมเปญเพื่อให้ผู้บริโภคในอเมริกายึดติดกับเฟอร์นิเจอร์ที่ซื้อมาน้อยลง และยอมเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์มากขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม IKEA ยังคงต้องการเพิ่มสาขาร้านในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในปี 2002 มีสาขาถึง 14 สาขา และจะเปิดให้ครบ 50 สาขาภายในปี 2013 ซึ่งลักษณะร้านของ IKEA ก็เป็นจุดเด่นหนึ่งเช่นเดียวกัน ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะชื่นชอบประสบการณ์ที่ได้ไปเดินเลือกซื้อของใน IKEA เนื่องจากร้านเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกส่วนใหญ่มักจะสะท้อนถึงราคาของเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกไปด้วย ทั้งการจัดวางสินค้าที่ไม่สวยงาม ไม่น่าดึงดูด และระบบสินค้าคงคลังที่ไร้ระบบระเบียบ ต่างจาก IKEA ที่ขายสินค้าราคาถูกเช่นเดียวกัน และยังใช้ระบบ Self-Service ในร้าน แต่ด้วยการจัดการร้านที่ดี และมีทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้ให้ในการที่จะเดินเลือกซื้อของใน IKEA ทำให้การเดินใน IKEA นั้นสะดวกสบายกว่าเมื่อเทียบกับร้านเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกด้วยกันเอง แต่เมื่อเทียบกับร้านอื่นๆในด้านการให้บริการการขนส่งสินค้าถึงบ้าน IKEA จะสู้คู่แข่งในด้านนี้ไม่ได้เนื่องจาก IKEA ไม่ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปในราคาสินค้าด้วย ทำให้เมื่อลูกค้าต้องการใช้บริการขนส่งสินค้า ลูกค้าต้องจ่ายเงินค่าขนส่งเพิ่ม

Organization and Management
IKEA ห้างขายเฟอร์นิเจอร์และของใช้ภายในบ้านขนาดใหญ่ของประเทศสวีเดน ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1943 โดย Ingvar Kampardผู้ซึ่งมีแนวความคิดที่จะขายสินค้าในห้างของเขาในราคาประหยัดที่ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าของเขาได้อย่างสบาย และกลับไปพร้อมกับสินค้าที่มีดีไซน์สวยงาม โดดเด่นด้วยสไตล์ Scandinavian และมากด้วยฟังก์ชันการใช้งาน ที่สำคัญคือเหลือเงินกลับไปด้วย...

Other Papers Like Ikea Case Analysis

Ikea Design & Pricing Essay

782 words - 4 pages Case 2: IKEA DESIGN & PRICING Submitted By: Team Samyeong Arcedo, Lloyd L. ● Ladja, Johnraja-Zaid M. ● Mendoza, Sheila Mozenda C. ● Pangilinan, Jayson E. I. Problem Statement Given IKEA’s success in the global market, how can it ensure continued success in the business? II. Case Analysis What are IKEA's competitive priorities? Describe IKEA's process for developing a new product. Cost leadership and an exceptional supply

Project Management Case Studies: Ikea and Timbuk2

3414 words - 14 pages Project Management Case Studies: IKEA and Timbuk2 Table of Contents Case I: IKEA Design and Pricing 3 Case Summary: 3 Key Terms: 3 Case Questions 5 Conclusions 9 Case II: The Tao of Timbuk2 9 Case Summary: 9 Key Terms: 10 Questions: 11 Conclusions: 15 Bibliography 16 Case I: IKEA Design and Pricing Case Summary: IKEA is a Swedish retailer that dominates the home market in 32 countries and is currently expanding in

Cross Culture in Ikea

3059 words - 13 pages 1.0 Summary This report is a research about the IKEA company want enters into china local market. Based on the information, some situation analysis shows that the culture differences between eastern and western will affect the organization structure and employee performance in the organizations. According to the policy of the local government and people as consumer or workforce in the workplace, the management of the organization and company

Ikea

602 words - 3 pages 1. One IKEA executive says that the current global economic situation has “pushed innovation” at the company. In fact, he say, “This is a great time to be more innovative.” Explain what he means. 2. You’re an IKEA store manager, and corporate headquarters has instructed you to change the layout of your store. The change must be “dramatic,” but the details are up to you. Wanting ti make the most of the opportunity, you intend to manage the

Ikea

884 words - 4 pages Justin Bowers M3A2 1/27/2016 IKEA Analysis Report How do IKEA’s products, services, and related attributes satisfy the wants and needs known as its value proposition? Before I get into the meat and the potatoes of the paper that’s talking about IKEA, I would like to talk about and define the value proposition and its purpose for a company. The value proposition is basically, something that is stated or promised that is going

Ikea Destined to Succeed Everywhere?

2186 words - 9 pages political issues and difference in cultural lifestyle and taste. Internal factors also contribute to the shortcomings for IKEA in certain markets, such as the recent unethical business behaviour present in Russia.   Reference: Nattrass, Brian, and Mary Altomare. "IKEA: 'NOTHING IS IMPOSSIBLE'." Journal of Business Administration and Policy Analysis (1999) Roncha, Ana. "Nordic brands towards a design-oriented concept." Journal of Brand Management

Ikea: Indian Rugs and Child Labor

1030 words - 5 pages IKEA’s Global Sourcing Challenge: Indian Rugs and Child Labor Nathan Johnson Case Analysis MGT 400 – 10/27/09 1) How should Marianne Barner respond to the invitation for IKEA to have a representative appear on the upcoming broadcast of the German Video Production? The offer to have a representative appear on the upcoming broadcast of the German Video Production seems like a total setup. This movie sounds like it is totally geared

Ikea Case

1717 words - 7 pages FOR IMMEDIATE RELEASE Countdown to the 2013 IKEA Catalogue! Petaling Jaya, 16 August 2012 – Let your imagination run wild with the infinite possibilities of making your precious moments at home come true as we count down to the launch of the much awaited 2013 IKEA Catalogue. In anticipation of the arrival of the new catalogue on 30th August, drop by the IKEA store between 21st to 29th August to visit the larger than life IKEA Countdown Room

Ikea Case

688 words - 3 pages IKEA’s competitive advantage is its unique designs of products. Products are designed to reflect the clean Swedish lines. These designs although may appear simple, but are IKEA’s trademarks. They are hard to imitate, and they are unique to the company. IKEA tries to differentiate its product from competitors’ by offering unique designs and high qualities, but at a lower price. Its designs are not everybody’s favor, but IKEA has been successful

Ikea Case

2451 words - 10 pages from Poland as opposed to Sweden they had an opportunity to increase margin and profits.  The fact that they instead lowered the price of their products and passed the savings onto the customer demonstrates that IKEA lives their vision and business idea. The case describes the nine cornerstones of IKEA culture and his vision statement, “To create a better everyday life for the many people.”   The testament nine cornerstones were as follows

Ikea Case - 552 words

552 words - 3 pages Mike Birkenhauer Management 10/22/14 Cultivating Innovation at IKEA As the manager of the IKEA store I have been instructed to change the layout of my store. Corporate headquarters has instructed to me that the change must be “dramatic”. I will use several steps in order to make sure that these changes are in the best interest of IKEA. First, I will form an analysis of opportunities and identify what it is that I want to do. I will then

Related Essays

Ikea Case Analysis

1816 words - 8 pages . This target market's purchase decisions were based on prior visits to the store, visits to other stores, and the IKEA catalog. Comparison of Traditional and U.S. Customers Before entering the U.S. market in 1985, IKEA did not conduct thorough market research on U.S. consumers or U.S. buyer behavior. IKEA assumed that U.S. customers would embrace its way of doing business and the products offered. That was not the case, as IKEA’s furniture

Ikea Analysis

2364 words - 10 pages IKEA Analysis Repot Having a successful company takes a lot of work and researching. You see a lot of big successful firms go out of business after many years of being open due to lack of marketing and not being able to keep up with the rapid growing competition. It takes the integration of sales, marketing, front of the line staff and knowing your customers wants and needs to be successful for decades. Not listening to customer

Ikea Case Study

3435 words - 14 pages Case Study Analysis Table of Contents Case 1: How IKEA Designs its Sexy Price Tags Introduction ………………………………………………………………………………….. 3 Company background ……………………………………………………………………….. 3 Competitive priorities ……………………………………………………………………….. 3 Process for developing new

Ikea Strategic Planning Essay

3500 words - 14 pages industry is Michael Porter’s Five Forces Model (see Appendix 3). Porters Five Forces includes an analysis of external and internal factors to identify sources of competition within the environment such as ‘potential entrants’, ‘substitutes’, ‘competitive rivals’, ‘supplier’ and ‘buyers eventually leading to value chain of an organisation. (Johnson & Scholes, 2002) IKEA also takes the advantage of low costs and enhances quality of international