This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Hello My Dear Essay

640 words - 3 pages

Den vestlige alkymi har et af sine væsentligste udspring i den såkaldte hermetiske tradition, der dateres til hellenistisk tid, og særligt i den oprindeligt arabiske Tabula Smaragdina, Hermetikkens bibel, som føres tilbage til den mytiske Hermes Trismegistos, en synkretistisk græsk-egyptisk guddom og legendarisk alkymist. Det har medført, at begrebet alkymi ofte blandes sammen med magiske forestillinger, jagten på de vises sten, der skulle kunne bruges til at omdanne metaller – og en drøm om at lave guld.
Men mange af Middelalderens alkymister var seriøst arbejdende kemikere. De var henvist til at arbejde ud fra tidens religiøse og magiske forståelsesramme, og de måtte bygge på den viden, som var tilgængelig. Alkymien var en holistisk åndsretning, hvor argumentation og bevisførelse afhang af evnen til at påvise sammenhænge mellem de kemiske stoffer og de fire temperamenter, de fire elementer, kosmologien og gudstroen.
Mange af alkymisterne ...view middle of the document...

Kong Frederik 3. var selv optaget af alkymi, og greb han til metallerne, som da Sølvgade fik sit navn. Han ejede Kongsberg sølvværk i Norge, og satte sin lid til, at sølvet derfra ved alkymi kunne omdannes til guld.[1] Kongen havde en alkymist ved navn Giuseppe Francesco Borri, der arbejdede i et laboratorium i Rigensgade. Derfor hed Garnisonshospitalet Guldslottet, til soldaterne, der lå der som patienter, fik det omdøbt til Grødslottet.[2]
Borri havde været under den abdicerede dronning Kristinas beskyttelse, da han var eftersøgt af inkvisitionen. I Rom skal han være dukket op i haven hos en anden alkymist, markien Massimiliano Palombara, for at samle urter. Han bad også om husly, og om at se markiens laboratorium. Borri bragte så urterne til at koge i en gryde, og lovede at fortælle markien om udfaldet af eksperimentet næste dag. Men da var fuglen fløjet, og alt, der var at se, var en væltet gryde og en stribe purt guld. Man skal imidlertid også have fundet nogle efterladte papirer med tegn og symboler, gådefulde ord på latin og hebraisk. Dem lod Palombara skære ind i væggene på sin villa og på Porta Ermetica, den magiske port, der stadig kan ses på Piazza Vittorio i Rom.[3]
Øverst på døren er der et emblem af to triangler, der danner en sekstakket stjerne. Den øverste står for ild, maskulinitet, guld og solen, mens den nederste symboliserer vand, feminitet, sølv og månen. Dante, som også var alkymist, lod i sit værk Den guddommelige komedie døren til skærsilden åbnes af to nøgler – en af guld og en af sølv. Den af guld er mest værdifuld, men den af sølv er den, der faktisk åbner porten.[4]
Borri, der var født i Milano i 1625 og uddannet ved jesuitternes seminarium i Rom, var nået til Amsterdam, da Frederik Gyldenløve opfordrede ham til at tage til København, hvor der ventede en bekvem tilværelse med fire opvartende tjenere. Han blev efterspurgt som læge, og skulle i 1668 have reddet Frederik Gyldenløve fra døden. Men kongen kunne Borri ikke frelse, og efter hans død fik alkymisten udfærdiget et rejsepas, så han kunne forlade landet. Han blev anholdt i Tyskland, og sad fængslet i Engelsborg til sin død i 1695.[1]
Hvor udbredt alkymi var blandt de veluddannede, fremgår også af historien om Raimon

Other Papers Like Hello My Dear

Creative Writing: ShinDong High School Essay

1835 words - 8 pages was also soaked in the blood which belonged to her the woman she had loved and admired all her life. She slowly trudged her feet towards the counter, and then tried her best to gather up the rest of her energy to stand up, even though her head had pained and pained. She had then reached for the bloody note and regretfully read it. "Dear my beloved daughter, Honey, I can't take the pain anymore. My body is aching more and more every day

The Music of the Beatles - Album by Album

1030 words - 5 pages DEAR PRUDENCE OB‐LA‐DI OB‐LA‐DA WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS BLACKBIRD ROCKY RACCOON I WILL JULIA THE BEATLES (WHITE ALBUM) ‐ 1968 • BIRTHDAY • MOTHER NATURE’S SON – CONTRASTS!!! • HELTER SKELTER – maybe the first metal rock  song • REVOLUTION (1 and 9) • CRY BABY CRY YELLOW SUBMARINE ‐ 1968 • ALL TOGETHER NOW • HEY BULLDOG • YELLOW SUBMARINE ABBEY ROAD ‐ 1969 • RELEASED BEFORE LET IT BE BUT REALLY THE  LAST ALBUM • SOMETHING

Ever Last Thing Everlasting You

737 words - 3 pages write compositions that describes what I feel.’’ “ Hello! How’s life my dear?” Andrea said, my beloved childhood bestfriend. “Going fine!... Moving on!...” “Wanna have a refreshment? A hangout! A shopping!... You like?”. “Uh.. Let me think my schedule??.. I think I can go! Let’s go now!.” After the enjoyable moments of the two, Andrea accompany home the drunk Sally home. And that time, Javer is at home leaving sally to Javer. When the morning

Memoir Of A Daughter’S Loss

1454 words - 6 pages , just north of Jacksonville, Florida. My aunt picks up the phone, “Well, Hello there, ain’t it nice to hear ya voice. Whatcha doing calling me? It’s been a long time.” Forgetting that my aunt had a strong accent I was a little taken back, “Umm, Aunt Pat?” “Yes dear, what’s wrong?” she said with a little hesitant in her voice. “Can you go by Mama’s a little earlier? I know that you are supposed to take her to the optometrist today

Harry Potter Script

1405 words - 6 pages . Myrtle: tell harry that if he dies out there, he is welcome to share my toilet with me *high pitched giggling *Ehehehehe* Ron: blimey myrtle, were just trying to go to the chamber. Myrtle: Fine then! Go! *myrtle starts to cry then dives back into her toilet* *Scene switches* Nearly Headless Nick: Harry, my dear boy! Harry: Nick! Who is the ghost of Ravenclaw tower? And where is she!?! Nick: The Gray Lady, of course, and

Short Story-Stars

4220 words - 17 pages , someone knocked on my door. Hmm... Who could that be? As I opened the front door, I noticed two letters on the floor. Strange, I mumbled as I tore open the first letter. It was pale lilac, with a swift rose-scented smell. Dear Astar, I have granted your second wish, to be star. Who was it? Could it be...? Chevre? I hastily tore the second letter, and as I read between the lines, my eyes shone with excitement. “.... with our

Unit Assigment

1718 words - 7 pages about in this class. Some of them really changed my opinion and some of them I stood firm on. During week five discussion board, this question was asked: Question: Is Will's request to reprogram the morphine machine justified by an ethical right to decide the course of his own death? What are the ethical implications of Will's request that his physicians reprogram his morphine machine? Hello Everyone, This is a very controversial decision to

Cyberculture And The Future Of Print

2227 words - 9 pages are known as netiquette and describe similar ideas expressed in the proper etiquette for writing. Such rules as to include a greeting and a closing when writing e-mail are familiar to us. Just as we would attach a greeting like hello or dear to our personal letters it is also proper to do the same when sending e-mail. Other rules such as put a subject in the subject line do not pertain to writing but makes logical sense in this context. With

Work and Study Conflict

1835 words - 8 pages EXPERIENCES: Jollibee Foods Corporation (Service Crew) 2013-present Divisoria Mall 2011 (SalesLady) CHARACTER REFERENCES: Karen Cecilia Ortega SEEDS Coordinator, Manila Business College 09194953754 Peter Antonio Assistant Restaurant Manager 2, Jollibee Foods Corporation 09228252707 Dear Respondent : Hello, we are 3rd Year Manila Business College Students. As part of the requirements in Hospitality Management Research, we

Xcom 285 Business Writing Portfolio

3460 words - 14 pages . You will submit the Submission Checklist with the Business Writing Portfolio. I can apply the techniques that I used in this class in many ways. First off in week one I learned how technology is evolving and how it works in my daily work schedule. I became familiar with the types of business trends and how I can make them work for me. Week two focused on the different types of audiences and how to convey the

The Gods Must Be Crazy

2223 words - 9 pages in the background. Zeus: See brother? I’m as popular as always. Let’s go and have a look at the person who has recalled my greatness! *Enter Zeus, a thin, short, guy, wearing classy but oversize clothes (because he’s tiny) * Zeus: Rise, mortal beings! The mighty king of gods, Zeus the Great, has entered! *Awkward silence for a few seconds* *Receptionist takes out her phone* Receptionist: Hello, security? There’s some lunatic here

Related Essays

Great Eskape Without Cream Essay

558 words - 3 pages past, Nate was now a Civil Engineer. He stood before Cream. “Hello, babe. How are you doing there? I have a surprise for you. Today…is the opening of our coffee house. I named it Great Eskape, just the way you want it.” “Can you still remember the night that we planned it? I can still feel your weight on my toes while were dancing. You look gorgeous even without your hair. I could still smell those spilled medicine when you lost your

Case Study

1408 words - 6 pages 1234 my Address bandung 3402346 July 4 .2009 Mr. Rajas Soandri Allamak Enterprise Sky searcher Building 32 Floor Jl. Salak pondoh kav. 64 Jakarta 11234 Dear Rajas Soandri , I am applying for the position of account Executive which was advertised in Daily News on July 3 , 2009 .The position offered seems to fit very well with my education ,experiences and career interest. Your company has an excellent reputation and comes highly

Summer Vacation Essay

1176 words - 5 pages come inside?” I asked. “Yes, yes dear please do.” I opened the door and saw my grandmother lying on her bed reading a book. The title read, Do you believe in Ghosts? “Grandma, isn’t it too early for reading ghost books? Halloween is four months away,” I explained to her. “Why dear, do you not believe in ghosts?” she asked. “No, I don’t grandma,” I replied. “Well, believe because they are REAL.” “Let’s go downstairs grandma, dinner’s

Checkpoint Email Etiquette Essay

895 words - 4 pages . Rewrite e-mail if necessary E-mail One To: Tom Subject line: Talent Reallocation. Hello Tom, This email is in regards to the two employees that we have decided to suspend Friday. The two employees in question is Nicole Stone and Lorenzo Torres. Per our conversation on yesterday, both employee’s performance and productivity has not matched the other employees in the accounting department. Each employee has had consultations