Filipino Thesis Essay

2256 words - 10 pages

EPEKTO NG TALAMAK NA PAGGAMIT NG MAKABAGONG
GADGETS SA MGA PILING MAG-AARAL NG TIP,
TAONG PANURUAN 2013-2014

Mungkahing Tesis na Ihaharap sa Fakultad ng Kagawaran
ng Humanidades at Agham Panlipunan
TIP QC

Bilang Bahagi ng Pagtupad sa Kahingian ng Kursong Fil002:
Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik
2nd Semester, SY: 2013-2014
Nina:


Christel Joy Aznar
Christine Joy Banaag
DaivyDyanCruz
Nathaniel Garcia
Marc GreggoryLegaspina
Kathlin Medrano
Noimee Grace Navarro
Lavinia Rose Peralta
Michella Rose Sanalila

Marso2014Pasasalamat
Taos-pusong ipinaaabot ng mananaliksik ang ...view middle of the document...

Sa aming mga magulang na walang sawa sa pagsuporta sa amin pag-aaral at pagbibigay ng lahat ng suportang moral maging pinansyal, upang kami ay makapanaliksik nang maayos at para maipagpatuloy ang amin pag-aaral. At higit sa lahat, sa aming pinakamamahal, kagalang-galang at mabait namin propesor, G. Aldrin Jadone na walang sawang gumabay sa amin pag-aaral sa asignaturang FIL002, Gayundin sa bawat kasapi ng amin pangkat na nagbigay at nagbuhos ng oras at pagod upang ang pananaliksik na ito maisakatuparan.

Maraming Salamat Po!

TALAAN NG NILALAMAN
Pamagating Pahina...................................................................... i
Pasasalamat................................................................................. ii
Paghahandog.............................................................................. iii
Talaanng Nilalaman..................................................................... iv
KABANATA I: SULIRANIN AT KALIGIRAN NG PAG-AARAL
Panimula.......................................................................................1
Batayang Konseptwal.................................................................. 2
PaglalahadngmgaSuliranin....................................................... 3
Kahalagahanng Pag-aaral.......................................................... 4
Saklaw at Limitasyon..................................................................... 5
PagpapakahulugansamgaTalasalitaan....................................... 6
KABANATA II: MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL
Mga Kaugnay na Literatura …………
Mga Kaugnay na Pag-aaral ……………
KABANATA III: METODOLOHIYA AT DISENYO NG PANANALIKSIK
Disenyo ng pananaliksik…………………………………….
Respondente………………………………………………………..
Paraan ng Pangangalap ng Mga…………………………..
Tritment ng mga datos ……………………………………..

KABANATA I
SULIRANIN AT KALIGIRAN NG PAG-AARAL
Sa bahaging ito matutunghayan ng mananaliksik ang mga layunin na nais mabigyan pansin ng pag-aaral. Dito ilalahad ang mga epekto at kahalagahan batay sa mga katanungan na mabibigyang kasagutan. Tutukuyin din sa kabanatang ito ang lawak at mga sangkot sa pananaliksik at bibigyang pakahulugan ang mahahalagang talasalitaan na magagagamit sa buong pananaliksik.
Panimula
Angpananaliksiknaito ay naglalayong malaman ang masama at mabuting epekto sa mga piling mag-aaral ng TIP ng talamak na paggamit ng makabagong teknolohiya o mga gadgets. Malaki ang impluwensya ng mga makabagong gadgets sa mga estudyante kung saan dito makikita kung nakakabuti o nakakasama ba ito sa pang araw-araw na paggamit nila nito sa kanilang pag-aaral. Ang gadgets ay isang kagamitan na sa ngayon ay malaki ang naiambag sa lipunan o sa mga taong napapadali ang pagtatrabaho gamit ang gadgets tulad na lamang ng paghahanap ng mga impormasyon, pag kokomunikasyon gamit ang iba’t ibang uri ng gadgets sa panahon ngayon. Ito’y isa sa mga kahulugan ang pagsulong at paglapat ng mga kasangkapan, makina, kagamitan at...

Other Papers Like Filipino Thesis

I Am Woman Essay

1213 words - 5 pages ’ also known as “procrastination” in plain English, “mamaya na” in Filipino. 2. Active procrastinator These are people who are motivated to get things done at the last minute. This is often practice by students with their thesis or projects (3) Now. Not later or in the future. Don’t wait for the perfect time. Even if you don’t feel like doing it. You will appreciate what you did when you reap the benefits. Mañana Habit Individual coping

Powerpoint Presentation Towards Academic Performance Essay

5465 words - 22 pages CARLOS HILADO MEMORIAL STATE COLLEGE GRADUATESCHOOL ------------------------------------------------- Talisay City POWERPOINT PRESENTATION: TOWARDS ACADEMIC PERFORMANCE OF FILIPINO STUDENTS An Abstract of A Thesis Presented to the Faculty of the Graduate School Carlos Hilado Memorial State College Talisay City, Negros Occidental In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts in Education Major in

Bataan

1687 words - 7 pages ………………………………………………………………. iii Chapter I : The Problem and It’s Background A. Introduction … ……………………………………………………………. iv * Thesis Statement B. State of the Problem……………………………………………………….. iv C. Significance of the Study………………………………………………………. v D. Definition of Terms …………………………………………………………… v Chapter II : Review of the Related Literature I. The Bataan Death March………………………………………………… vii II. The

Epekto Ng Teknolohiya

3922 words - 16 pages ://www.scribd.com/mobile/doc https://www.slideshare.net/RegHineElago https://prezi.com/sqeyc-_tsoyw/thesis-filipino/ documents.tips/search/?q=baby-thesis-in-Filipino-2 www.studymode.com/subjects/thesis-tungkol-sa-makabagong-teknolohiya ivaughnnn.blogspot.com/m?=1 www.newa-medical.net/news/Filipino www.academia.edu/FILIPINO_thesis_body_official Ang Epekto ng Teknolohiya sa Pag-Uugali ng mga Mag-aaral ni Emil Albert V. Bertillon Social

Work and Study Conflict

1835 words - 8 pages ….............................................................................................................. ii Acknowledgement Praises and thanks to God, the Almighty, for his showers of blessings and for giving us the strength and knowledge throughout our research work to finish our thesis successfully. We give special thanks to Manila Business College and Jollibee Foods Corporation who provided support and cooperation in various ways. The success of this project was made possible through the encouragement, assistance and support of many

Cariñosa

2494 words - 10 pages dance steps was from the book Philippine Folk Dances and Games by Francisca Reyes-Tolentino (later became an Aquino). Mrs Tolentino's master's thesis which has the same title was revised and was later published in 1927. However, the most common of the many Cariñosa found in the country is the one from the book "Philippine Folk Dances v1" by Francisca Reyes Aquino, published sometime in 1940. The version integrated all the common dance figures among

Global Village Speech

720 words - 3 pages English monologue: Roger Chan Thesis: Global village has the power to manipulate the beliefs, values and attitudes of individuals. Why does his influence still have so much control over me? It’s true I’m 24 years of age and I’m still putting up with Gerry’s obnoxious behaviour. He is like the mad puppeteer and the five of us would be his creepy constraint dolls for his performance. The presence of his camera has inflicted so much damage that

Patriyotism Better Than Universal Brotherhood

2403 words - 10 pages : » Aaron Burr: Encyclopedia - Aaron Burr | | | | | | | | Related ArticlesSampaguita: Medicinal Uses Of The Philippines' National Flower Sampaguita, the Filipino equivalent for jasmine, is the country's national flower. It symbolizes the simplicity and purity of the Filipino woman. Aside for its patriotic image, sampaguita also has medicinal uses.Kalki - the Legendary Tamil Novelist The mere mention of the name ‘Kalki’ is enough to send

Chapter 1

1192 words - 5 pages scores and poor class performance. The purpose of this research is to identify the level of students who exhibit too much computer usage. Background of the Study PATTS College of Aeronautics was founded as a joint enterprise of Filipino and American pioneers in aviation, the Philippine Air Transport and Training Services (PATTS) started operations in 1969. Its primary aim was to establish a manufacturing and assembly power plant for training

Survival Rate of New Era University Graduate School Students

5761 words - 24 pages enrolled during the A.Y. 2008-2009 in the following fields of specialization? 1. Master of Arts in Education 1.1.1 MAEd –Educational Management 1.1.2 MAEd - Filipino 1.1.3 MAEd - Guidance and Counseling 1.1.4 MAEd- Language 1.1.5 MAEd- Mathematics 1.1.6 MAEd- Psychology 1.1.7 MAEd- Social Science 1.1.8

Essay On The Origin Of Baptist Denomination

2182 words - 9 pages different Baptist came in. From the early 1900's through 1934, the American Baptist missionaries and the Filipino Baptists were able to work together to organize local congregations in Panay and in neighbouring Negros Occidental. In 1935, the Filipino Baptist pastors and church leaders formally organized the Convention of Philippine Baptist Churches - an association of local churches in the Philippines. In the 1970s, the number of

Related Essays

Thesis In Filipino Essay

2273 words - 10 pages Isang Pag-aaal na may layunin na alamin ang mga Sanhi ng Pagbagsak ng Isang Estudyante sa Kursong BSICT Filipino II ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Pangangailangan sa Asignaturang Filipino II Isinumite Kay: Dr. Dolores Sunga-Tanawan Isinumite nila: Alfon, Mary Joy Bunag, Rachel De Guzman, Tricia Engalgado, Mark Pamintuan, Jeffrey KABANATA I: KALIGIRAN

Thesis In Filipino Essay

5055 words - 21 pages KABANATA 1 SULIRANIN AT SANDIGAN Kapag nakapagtapos ka ng hayskul, ano ba ang dapat na sunod mong gawain? Dapat ba na magtrabaho ka na o tumuloy sa pag-aaral at pumasok sa isang kolehiyo o unibersidad? Kapag pinili mo magtrabaho, sa tingin mo ba makakakuyha ka ng magandang trabaho kahit wala kang diploma? Kung pipiliin mo naman maging propesyonal at mag-aral pa, anong kurso ang kukuhanin mo? Ito ang mga tanong na madalas kinakaharap ng mga

What I Love Essay

576 words - 3 pages run. | Strengths | Weaknesses | Thesis Leader and the Thesis Paper itself | -additional information about Filipino wives affected by infidelity- can help in devising intervention plans to help ‘legal wives’.-wives' self-esteem increased because they were able to answer and share their own experiences | -cannot conclude that the wives only use one among the three strategies- Investigation of the personality traits, emotional intelligence and

123123123 Essay

1871 words - 8 pages , Michaela Janzen Tacbas, Janrey Noah M. S.Y – 2013 – 2014 APPROVAL SHEET This thesis entitled “FACTORS TO CONSIDER ON WHY FILIPINO STUDENTS ARE HAVING DIFFICULTIES IN THE THREE MAJOR SUBJECTS: ENGLISH, SCIENCE AND MATH.” has been prepared by Group IV in partial fulfillment of the requirement in English III. This has been examined and recommended for acceptance and approval for oral examination. Mrs. Karen M. Corpuz English Teacher