This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Filipino Short Story Essay

3685 words - 15 pages

Si Muning, Ang Pawikan, at Ang Kalikasan
ni Sinag

Nasa ika-anim na baytang ang anak naming si Miriam. Umuwi siya isang hapon mula sa pinapasukang pampublikong paaralan na may dalang kuting. Payat at halos magkakadikit pa ang mga talukap ng mga mata ng kuting dahil sa kapal ng natutuyong muta.
“Wow… may muning na tayo,” bulalas ni Junior, ang bunso namin.
Agad na inasikaso ng magkapatid ang kuting. Naglagay ng mantika sa isang malinis na basahan si Miriam at nilinis ang mga mata ng pusa. Nang lumabas si Junior sa kanilang silid ay dala na niya ang isang kahon ng sapatos.
“Ate dito na natin ilagay ang kuting,” ang sabi ni Junior sa kanyang kapatid. “Sandali lang, linisin muna ...view middle of the document...

Maraming beses nang may dumating sa aming pusa at aso subali’t dahil sa matinding pag-ayaw ng asawa ko sa mga ganitong alagain, kaagad silang inililigaw o ipinatatapon sa akin kahit labag ito sa kagustuhan ko at ng mga anak namin. Tiningnan ko ang kuting na ngayon ay mahimbing na natutulog sa loob ng kahon ng sapatos na inihanda ni Junior. Sa gulang nito, natitiyak kong hindi ganap na nakasuso ang kuting sa ina niya. Puti at abuhin ang kulay ng balahibo nito. Mahaba ang buntot, kulay lupa ang mga mata at may kapayatan ang kuting.
“Kawawa naman si Muning kapag ipatatapon muli ni Itay,” ang sabi ni Junior sa ate niyang nakatingin din sa kuting. “Oo nga, nag-iisip pa rin ako ng paraan kung papaanong hindi siya maririnig ni Itay,” ang paniniguro ni Miriam sa bunsong kapatid.
Hindi nagtagal ay natanaw na nila ang ama na parating mula sa trabaho. Mabilis na pumasok ng silid ang magkapatid nang malapit na sa tarangkahan ang ama. Noong una, sumasang-ayon ako sa pagpapatapon ng asawa ko sa mga pusa o aso na nais na makipanuluyan sa aming bahay dahil sa ayaw ko ring maapektuhan ng baho sanhi ng pagdumi ng mga hayop na ito. Subali’t pilit kong naaalala ang mga sinasabi ng mga tao na ang katapatan ng aso ay nasa kanilang amo. Kapag umalis ng bahay ang amo, aalis din ang aso sa oras na hindi na muli pang bumalik ang kanilang tunay na amo. Samantala, ang katapatan ng pusa ay sa bahay na tinitirahan ng mga ito. Umalis man daw ang mga tao sa bahay, mananatili pa rin doon ang pusa.
Natapos ang hapunan namin ng gabing iyon na matagumpay na naitago ng magkapatid ang bago nilang alaga sa pansin ng kanilang ama. Nakahiga na kaming mag-asawa nang maulinigan niya ang mahinang pagngiyaw ng kuting sa may bandang kusina ng bahay.
“May pusa ba?” tanong ni Ben, ang asawa ko.
“Pusa?” ulit ko.
“Oo… parang may narinig akong ngiyaw ng kuting.”
“Aba, ewan ko. Matulog na tayo at palagay ko ay guni-guni mo lang iyan,” ang sagot ko naman na umiiwas.
“Baka may alaga na naman ang mga anak natin, a. Kailangang tingnan mo bukas at nang maitapon.”
“Hayaan mo na nga ang mga bata. Kung mayroon man, kailangang magkaroon sila ng responsibilidad,” paliwanag ko.
“Ibig mong sabihin, talagang may kuting?” pabiglang tanong ni Ben at bumangon na siya nang tuluyan.
Agad ko siyang hinadlangan. Kulang na lang ay ikuwento ko sa asawa ko ang mga bagay na nalalaman ko sa kuting. Mabuti na lamang at hindi mainit ang ulo ni Ben nang mga oras na iyon. Nagpasya na kaming matulog.
Kinaumagahan, habang kami ay nag-aalmusal, hindi nakalimutan ni Ben na itanong sa magkapatid kung may napulot nga ba silang kuting. Nagkatinginan muna ang dalawa, matapos niyon ay tumingin sila sa akin at saka sinagot ang tanong ng ama.
“Tatay, huwag po kayong magagalit sa amin. Kahapon po ay may napulot kaming kuting. Nakakaawa po siya at hinang-hina kaya kinuha na namin.” ang paliwanag ng panganay kong si Miriam.
“Bakit itinago niyo pa sa akin?” ang malakas na tanong ni Ben.
“E… papayag naman...

Other Papers Like Filipino Short Story

Francisco Arcellana Essay

728 words - 3 pages of them appearing in Philippine Collegian, Graphic and Herald Midweek Magazine. He is considered an important progenitor of the modern Filipino short story in English. Arcellana pioneered the development of the short story as a lyrical prose-poetic form within Filipino literature. His works are now often taught in tertiary-level-syllabi in the Philippines. Some of his works have been translated into Tagalog, Malaysian, Italian, German and

Manuel E. Arguilla, a Writer, a Patriot

799 words - 4 pages MANUEL E. ARGUILLA (1911-1944?) Writer, Patriot, and Martyr Manuel E. Arguilla, acclaimed short story writer, patriot, and guerilla hero, was born in Bauang, La Union on June 17, 1911. He was the fourth child of Crisanto Arguilla and Margarita Estabillo, hard-working farmer folk who owned a small piece of land. Aside from being a farmer, his father was also a carpenter; his mother, on the other hand, was an occasional potter

Notes In Literature

2383 words - 10 pages NOTES IN LIT II Literature under Spanish Colonialism (1893) 1565 * When Spain established their first permanent settlement in the Philippines. They place upon the on the Filipino people the Spanish Monarch and Roman Catholic Religion. Pueblos * (taga-bayan) Filipinos who settled where they were within easy reach of the power of the church and State. Hinterlands * (taga- bukid or taga bundok) are the Filipinos who kept their

Are You Afraid of the Dark by Syyney Sheldon

2971 words - 12 pages progenitor of the modern Filipino short story in English. Arcellana pioneered the development of the short story as a lyrical prose-poetic form within Filipino literature. His works are now often taught in tertiary-level-syllabi in the Philippines. Many of his works were translated into Tagalog, Malaysian, Russian, Italian, and German. Arcellana won 2nd place in 1951 Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature, with his short story, "The Flowers of

English And Literature

2351 words - 10 pages described his early life in the Philippines, where children were put to work as soon as they can. He did what he can to help his family to survive. He lived and worked on the farm with his father while his mother lived in the town with his older brother and sister. The Father - This character is a typical hardworking Filipino peasant who owns four hectares of land that supports the family until he starts to sell it to a moneylender in order to pay for

“English Expressways” Syllabus Critic

624 words - 3 pages , reasoning skill, and observing. The English language curriculum provides for the development of language and language-related skills in a meaningful purposeful and interesting manner. This is attained through the adoption of an integrated approach in the teaching of language. The syllabus formulated has plenty of activities involved listening, reading, speaking, writing and literary skills; different genres of literary pieces such as poem, short

Dddd

909 words - 4 pages explores his inner struggles as a husband, a member of the working class, a war leader, and a politician. It boasts a grand production highlighted by sophisticated cinematography and set pieces. Compared to many other Filipino epic and historical pictures that fall short on their technical ventures, this film gets high marks in its period and action sequences. Even with some inconsistencies and softness lingering in a couple of scenes, many shots still

F. Sionil Jose's Works

6000 words - 24 pages Waywaya Waywaya is a short story written by the Filipino writer, F. Sionil Jose. It is originally written in Ilokano, Jose’s native language, and recreates the pre-Hispanic Philippine society (Goodreads, 2013). It is one of the many works of Sionil Jose that was translated into foreign languages, especially English, making Jose the most popular Filipino writer abroad among other Filipino authors -- of course, next to the greatest Filipino

Scent of Apples

1179 words - 5 pages effect of a serious and curious rumination of an amateur reader – a sudden gush of ideas stemming from a glimpse of literary schema. Nostalgia, as it seems, is the word from which the entire short story emanates. What’s more wonderful about the literary work was that the author doesn’t have to be blunt to elucidate. In fact, the work is simple yet it can rival the literary audacities of other short stories. It is an established rule in writing that

Divibe by Two

655 words - 3 pages Divide by Two By: Francisco Arcellana Biography Francisco "Franz" Arcellana (Zacarias Eugene Francisco Quino Arcellana) was a Filipino writer, poet, essayist, critic, journalist and teacher. He was born in aka Frank V. Sta. Cruz, Manila. He is the fourth of 18 children of Jose Arcellana y Cabaneiro and Epifanio Quino. He was married to Emerenciana Yuvienco with whom he has six children, one of whom, Juaniyo is an essayist, poet and fictionist

Banana Heart Summer

930 words - 4 pages her B.A. at Aquinas University in Legaspi City. * She holds post-graduate degrees from the University of Santo Tomas and University of Wollongong, and now lives in Australia. * Written in various genres in both Filipino and English, her work integrates elements of the traditional culture of the Philippines with modern immigrant experience. * Also a dancer and visual artist, Bobis currently teaches at Wollongong University. * Her

Related Essays

Nstp1 , Mapua Essay

1108 words - 5 pages realizing social change and progress. The value of respect for life was well depicted by the mystic in the story—the house of life by Andrew Maria. Where in the mystic was the only one who knocked first before entering the beautiful house called life.. The value of concern for family and the future generations was well depicted by the father in the short story entitled “Father’s mistake—no time” by Bel San Luis. The father wanted to give

The Rebirth Of Freedom Essay

792 words - 4 pages was established. In 1958, the PEN Center of the Philippines (Poets, essayists, novelists) was inaugurated. In the same year, Francisco Arcellana published his PEN ANTHOLOGY OF SHORT STORIES. In 1961, Kerima Polotan’s novel THE HAND OF THE ENEMY won the Stonehill Award for the Filipino novel in English. In 1968, Luis V. Teodoro Jr.’s short story THE ADVERSARY won the Philippines Free Press short story award; in 1969, his story

Essay

1296 words - 6 pages THE ESSAY: As in poetry and the short story, the essay grew in many ways: in variety of subject, form, and style; in the number f productive authors; in he quantity and quality of their works. The old guard, composed of Romulo and his contemporaries, continued writing into this period, achieving stature and influence as editorial writers. Similarly, Vicente Albano Pacis, Federico Mangahas, Salvador P. Lopez, Jose A. Lansang, Ariston Estrada, and

Pedro Calungsod Essay

543 words - 3 pages islands and baptized many more natives and continued to enlighten them about Christianity. Guam is now a devoutly Catholic state and this is the story of how the young Filipino saint, between wars and persecutions, played his part in this divine mission. II. Personal Reaction A short introduction to the movie, A movie on the life of Filipino saint Pedro Calungsod, Church groups said the