This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Essay

1756 words - 8 pages

66 CÂU LÀM CHẤN ĐỘNG THIỀN NGỮ THẾ GIỚI

* * *
Bạn có thể đọc hoặc không đọc. Nhưng nếu đọc xin hãy đọc thật chậm, nghĩ thật kỹ và nhớ thật lâu.
--------------------------------------
Bạn hãy Chia sẻ để thể hiện điều bạn muốn nói với thế giới...
1. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.
2. Nếu anh không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho anh. Vì chính tâm anh không buông xuống nỗi.
3. Anh hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình.
4. Anh phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương anh, anh phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích ...view middle of the document...

Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người anh không hề yêu thích.
18. Mong anh đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình, có như vậy người khác mới khả dĩ tiếp nhận.
19. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao anh lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm tại sao anh phải chứa đầy những não phiền như vậy?
20. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì anh hiểu nó quá ít, anh không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi anh hiểu sâu sắc, anh sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của anh.
21. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân.
22. Tốn thêm một chút tâm lực để chú ý người khác chi bằng bớt một chút tâm lực phản tỉnh chính mình, anh hiểu chứ?
23. Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình.
24. Mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, thậm chí trân quý mạng sống của mình hơn. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ mà nói chính là một sự trừng phạt.
25. Tình chấp là nguyên nhân của khổ não, buông tình chấp anh mới được tự tại.
26. Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn.
27. Khi anh thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối anh.
28. Người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện.
29. Người âm thầm quan tâm chúc phúc người khác, đó là một sự bố thí vô hình.
30. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác, nếu anh không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm thì mắc phải nhầm lẫn là lẽ thường tình.
31. Muốn hiểu một người, chỉ cần xem mục đích đến và xuất phát điểm của họ có giống nhau không, thì có thể biết được họ có thật lòng không.
32. Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu.
33. Người không tắm rửa thì càng xức nước hoa càng thấy thối. Danh tiếng và tôn quý đến từ sự chân tài thực học. Có đức tự nhiên thơm.
34. Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của anh đi.
35. Anh cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế anh sẽ rất đau khổ.
36. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa.
37. Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu không thật nữa để đắp vào, cần gì khổ như vậy?
38. Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.
39. Quảng kết chúng duyên, chính là không làm tổn thương bất cứ người nào.
40. Im lặng là một câu trả lời hay nhất của sự phỉ báng.
41. Cung kính đối với người là sự trang nghiêm cho chính mình.
42. Có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả.
43. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên anh cần phải "tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên".
44. Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính anh.
45. Chỉ cần đối diện với hiện thực, anh mới vượt qua hiện thực.
46. Lương tâm là tòa án công...

Other Papers Like Essay

Essay

634 words - 3 pages . I have only scratched the surface in this ever evolving field but know that the technological potential is limitless. Likewise, I feel that my time at State University would make my potential similarly limitless. This is a picture-perfect response to a university-specific essay prompt. What makes it particularly effective is not just its cohesive structure and elegant style but also the level of details the author uses in the response. By

Essay Writing

566 words - 3 pages 1. What is an essay? essay is a piece of writing in prose on any subject-matter in which the author purpose to give an individual interpretation of material.  2. What are the elements of essay? INTRODUCTION Introductions serve a number of purposes. As it is the first part of your essay your reader will encounter, and as you will want your reader to continue reading, choose introductions that grab attention. Certainly introductions

Essay Analysis

592 words - 3 pages Analysis of Formal Essay The essay “The Enduring Appeal of Agatha Christie” does a brilliant job on describing the uniqueness of Agatha Christie’s novels. The author of this essay really keeps their readers engaged by using detailed examples from Christie’s novels. Starting with the introduction, readers are introduced to some amazing works of fiction written by Canadian authors. Referring to Canadian authors gives the reader an idea about

Essay Warm

737 words - 3 pages This is my essay Schools, colleges and universities are increasingly concerned about plagiarism because of the many ways that students can now cheat using various difficult to detect sources, which are not their own. All academic institutions impress on every single student the dangers of plagiarism and how severely they will be punished if plagiarised material is discovered in their work. This can be really terrifying especially if they are

Essay Requirement

351 words - 2 pages Academic Essay "There is no doubt that creativity is the most important human resource of all. Without creativity, there would be no progress, and we would be forever repeating the same patterns." (De Bono 2009) YOUR TASK In a 1500-2000 word essay outline 2-3 aspects of creativity and critically analyse how these aspects of creativity have been applied in a specific occupation or profession of your choice. Use real world examples to

Essay Formats

1292 words - 6 pages verse have been dubbed essays (e.g. Alexander Pope's An Essay on Criticism and An Essay on Man). While brevity usually defines an essay, voluminous works like John Locke's An Essay Concerning Human Understanding and Thomas Malthus's An Essay on the Principle of Population are counterexamples. In some countries (e.g., the United States and Canada), essays have become a major part of formal education. Secondary students are taught structured essay

Essay Definition

429 words - 2 pages Definitions Essays of Michel de Montaigne An essay has been defined in a variety of ways. One definition is a "prose composition with a focused subject of discussion" or a "long, systematic discourse".[1] It is difficult to define the genre into which essays fall. Aldous Huxley, a leading essayist, gives guidance on the subject.[2] He notes that "[l]ike the novel, the essay is a literary device for saying almost everything about almost

Narrative Essay

800 words - 4 pages ------------------------------------------------- My most embarrassing moment My Most Embarrassing Moment Baum, Narrative Essay Have you ever had a moment in your life that you can just not forget about? I have a time in my life that I have never been so embarrassed in front of so many people. Some things are easier to remember, and some are easier to forget. I can remember this day as if it happened yesterday. It

Essay Example

1011 words - 5 pages Sample College Application Essay 1 You Be the Judge Read the following application essay. See if you can figure out this essay's strengths and weaknesses. Then keep reading to see our critique. The Essay From the time I was able to realize what a university was, all I heard from my mother's side of the family was about the University of Michigan and the great heritage it has. Many a Saturday afternoon my grandfather would devote to me

Sample Essay

574 words - 3 pages Use this Sample Basic Essay as a Model The essay below demonstrates the principles of writing a basic essay. The different parts of the essay have been labeled. The thesis statement is in bold, the topic sentences are in italics, and each main point is underlined. When you write your own essay, of course, you will not need to mark these parts of the essay unless your teacher has asked you to do so. They are marked here just so that you can

The Essay

1018 words - 5 pages Read the following application essay. See if you can figure out this essay's strengths and weaknesses. Then keep reading to see our critique. The Essay From the time I was able to realize what a university was, all I heard from my mother's side of the family was about the University of Michigan and the great heritage it has. Many a Saturday afternoon my grandfather would devote to me, by sitting me down in front of the television and

Related Essays

Essay

397 words - 2 pages Here is my essay.. Here is my essay.. Here is my essay..Here is my essay.. Here is my essay.. Here is my essay.. Here is my essay.. Here is my essay.. Here is my essay.. Here is my essay.. Here is my essay.. Here is my essay.. Here is my essay.. Here is my essay.. Here is my essay.. Here is my essay.. Here is my essay.. Here is my essay.. Here is my essay.. Here is my essay.. Here is my essay.. Here is my essay.. Here is my

Essay

1296 words - 6 pages THE ESSAY: As in poetry and the short story, the essay grew in many ways: in variety of subject, form, and style; in the number f productive authors; in he quantity and quality of their works. The old guard, composed of Romulo and his contemporaries, continued writing into this period, achieving stature and influence as editorial writers. Similarly, Vicente Albano Pacis, Federico Mangahas, Salvador P. Lopez, Jose A. Lansang, Ariston Estrada, and

Essay 1078 Words

1078 words - 5 pages an essay can take many formats. These ways include; 1. Use of an anecdote An anecdote is a brief narrative that is traditionally placed at the beginning of the first paragraph to hook the reader. The anecdote used is mainly a personal experience that is related to the essay being written. Anecdotes ensure the target audience is alert and attentive. It is used to capture the attention of the reader. 2. Use of a rhetorical question A rhetorical

Essay 556 Words

556 words - 3 pages had a party the other day. She tries to figure out, what she has been doing the other day, but then she suddenly realizes that the essay, which she has not started yet, is due for the next day. There are also used swearwords in the quote, like fuck, and this also indicate, that Ellie is a teenager. The narrator also uses a language, which is very detailed and descriptive. The narrator describes almost everything that Ellie is doing, every little