This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Efectele Crizei Economice Asupra Comerțului Internațional

1349 words - 6 pages

Efectele crizei economice asupra comerțului internațional

Comerțul internațional, care s-a contractat brusc, atât în volum cât și ca valoare, a constituit principalul canal prin care criza s-a răspândit pe plan mondial. Volumul comerțului internațional s-a prăbușit cu mai mult de 13% în 2009. Având în vedere scăderea generală în prețuri unitare a mărfurilor (aproape 11 procente), declinul în valoarea comerțului în dolari a fost și mai pronunțat, ajungând la aproape 23 de procente.
Scăderea cererii interne, amplificată de natura sincronizată a încetinirii globale a creșterii încă din 2008, a constituit principal cauză a contractării comerțului internațional în 2009. Scăderea bruscă în ...view middle of the document...

Privind la modul general, mișcările simultane ale exporturilor și importurilor în toate regiunile înfățișează caracterul simultan al contracției economice, aceea de scădere și contrastează cu episoadele anterioare de crize localizate și de mai mică amploare. În astfel de episoade, economiile lovite de recesiune și-au redus considerabil importurile dar nu și exporturile și în consecință, au găsit o formă de stimul economic prin intermediul comerțului extern care a menținut cererea pentru produsele interne.
În prezenta criză, cei mai buni performeri au fost țările care au reușit să se bazeze pe propriile piețe sau pe cele regionale. Așadar, chiar dacă atât importurile cât și exporturile au scăzut pe plan mondial, gradul de scădere a variat în funcție de regiune. În America de Sud, Comunitatea Statelor Independente și în majoritatea țărilor exportatoare de petrol și cărbuni, volumul importurilor a scăzut mai mult decât cel al exporturilor datorită pierderilor din termenii de comerț.

Sursa: Trade and Development Report 2010, UNCTAD

În alte țări, volumul importurile a prezentat o scădere mai moderată decât cea a exporturilor, fie datorită faptului că o parte semnificativă din exporturi sunt finanțate din venituri ce nu sunt obținute din export, cum ar fi cheltuielile publice sau remiterilor firmelor (așa cum este cazul Africii Sub-Saharane și a Asiei de Sud) sau datorită faptului ca acele țări beneficiau de un excedent semnificativ al balanței comerciale și/sau rezerve valutare externe mari atunci când criza a izbucnit. În China, spre exemplu, diminuarea exporturilor a redus excedentul comercial dar a afectat puțin volumul importurilor.
Din moment ce contracția bruscă a comerțului în 2009 a fost determinată în mare măsură de cerere, pe masură ce aceastea își revine la fel ar trebui și comerțul. De fapt, schimburile comerciale au început să-și revină începând cu a doua jumatate a anului trecut, conduse de puternica cerere din țările în curs de dezvoltare dar și de o cerere, puțin mai slabă, dar în creșterea față de perioada precedent, din partea țărilor dezvoltate. Într-adevăr, schimbul dintre țările în dezvoltare crește semnificativ în 2010. Până în aprilie 2010, comerțul extern (ca volum) al piețelor economiilor emergente și-a revenit și a atins deja maximul anterior din Aprilie 2008. Si comerțul extern al țărilor dezvoltate a început din nou să crească de la mijlocul lui 2009, dar într-un ritm mai încet.

În ansamblu, comerțul mondial de bunuri ar putea să se extindă cu 10% în 2010, ceea ce ar permite să se întoarcă la nivelele de dinainte de criză. Cu toate acestea, privind la valoarea acestuia, revenirea va lua mai mult timp, din moment ce valoarile unitare din comerțul internațional sunt, în medie, mai mici decât maximile din 2008.
Conform datelor Organizației Mondiale a Comerțului creșterea comerțului e preconizată...

Other Papers Like Efectele Crizei Economice Asupra Comerțului Internațional

Oferta Fortei de Munca Essay

4540 words - 19 pages sistemul economico-social. Datorită acestui lucru, piaţa muncii are o influenta directa asupra altor subsisteme si ramuri economice si determină diverse acţiuni asupra componentelor vieţii sociale. Piaţa muncii se bazeaza pe întalnirea si confruntarea cererii cu oferta de muncă, componente ale raportului dintre producţie si consum. Orice activitate, care se iniţiaza sau există in societate, genereaza nevoia de muncă. Aceasta reprezintă

Marketing Essay

3785 words - 16 pages şi atitudinile faţă de produsele străine au fost inclusi în model: "perceptia asupra necesitatii produsului "şi" perceptia ameninţarii economice a concurenţei străine ". In această lucrare, scopul autorilor este de a oferi o extensie a modelului empiric pentru sectorul de servicii, astfel cum aceasta este caracterizat de o tendinţă de internaţionalizare în creştere rapidă. Rezultatele studiului confirma generalizarea modelului etnocentrism

Electroecologie

4419 words - 18 pages meteorice contaminate cu poluanţii din aer, transportul pulberilor de către vânt, pătrunderea în sol şi pânza freatică a apelor contaminate. Populaţia suportă impactul deşeurilor prin intermediul factorilor de mediu, fiind şi sursǎ generatoare şi receptor final. Efectele asupra omului, sunt directe în cazul depozitării deşeurilor menajere, datorită conţinutului mare de microorganisme printre care şi agenţi

Wettbewerbstrategien Nach Porter

3116 words - 13 pages firme, mai mult sau mai putin ierarhizate, care dirijeaza coordonarea operatiilor tehnice si a tranzactiilor comerciale; c) un ansamblu de relatii economice si tranzactii comerciale intre firme situate in stadii complementare ale procesului de transformare. Allaire si Firsirotu (1998), dupa o analiza critica (redata anterior) a modului de utilizare a conceptelor, opteaza pentru conceptul de piata si se concentreaza asupra definirii acesteia, nu

Freedom And Responsibility

2141 words - 9 pages Built within the Constitution of the United States are specifically defined freedoms that are guaranteed to all citizens. Conversely, with every constitutional freedom there comes a corresponding responsibility. On September 25, 1789, the state legislature’s twelve proposed amendments were transmitted by congress, the first two dealing with congressional representation and congressional pay. The following numbers three through twelve were

Hate Crime Laws

2348 words - 10 pages On June 7, 1998, 49-year-old James Byrd Jr. of Texas accepted a ride from three white men, who then beat him severely, urinated on him, chained him by his ankles to the back of their pick-up truck, dragged him for three miles into the countryside, and dumped his corpse in front of an African-American cemetery (Graczyk). A little over a year later, a jury sentenced ring leader John King to death by lethal injection (“Man Executed for Dragging

Rational Emotional Behavior Therapy Case Study Conceptualization And Treatment Plan

2140 words - 9 pages Rational Emotional Behavior Therapy Case Study of Sarah: A Conceptualization and Treatment Plan Rational emotive behavior therapy, REBT, was developed by Albert Ellis and holds the central belief that the events in our lives do not cause our disturbances but that they are instead caused by our view of the events (Murdock, 2009). Murdock (2009) states that “people are seen as responsible for their behavior” (p. 279) but, because they are

Holidays In Albania

1636 words - 7 pages Have you ever thought about having exciting and incredibly cheap vacations? Albania might be the right choice. According to My Travel Guide, Albania is ranked the fourth among ten places worth visiting in Eastern Europe (“Top 10 Eastern European Destinations”). One can encounter three kinds of vacations in this Mediterranean country: winter, summer, and cultural. The ideal places to spend your winter vacations are the Albanian Alps. They are

A Heart Of Darkness

1748 words - 7 pages In this short story, there are frequent significant subject and ideas that make the story, "A Heart of Darkness," by Joseph Conrad, and haunting novel. The main theme is absolute white power over the natives. The theme validates the corruption, and the dependence caused by the white people as they took over the Congo. White men were giving all the power; they had no self-control, and in the end they did not use wisely. The white men became

The Aspects Of Vulnerability Among The Exploited In Medical Research

2287 words - 10 pages Essentially, everyone is in some state of vulnerability. However, some of us are more susceptible to harm due to our vulnerabilities. The susceptible are the individuals with the greatest risk. These individuals risk the loss of their autonomy, and maybe even their lives. Vulnerable populations can be found in every subset of society. However, as previously mentioned, there are some vulnerable populations that are at an even greater risk than

The Hitchhiker’S Guide To The Galaxy

1171 words - 5 pages The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy As the human race makes life-changing discoveries, it is made apparent that there is always more to learn as the universe, instead of becoming familiar, is becoming absurd. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, written by Douglas Adams, as well as the 2005 film adaption, portrays absurdity to be an all-encompassing system in the universe. Through the introduction and attempt to understand lack of reason, the

Related Essays

Contractul De Lohn Essay

1340 words - 6 pages executantul, atat pe termen scurt cat,mai ales, pe termen lung. In fond, ordonatorul obtine, analizand efectele economice in cumul, o rata a profitului de zeci de ori mai ridicata decat executantul, isi consolideaza pozitia pe piata mondiala, prospera, in timp ce executantul produselor in lohn supravietuieste. Contractul de prelucrare in lohn se particularizeaza printr-o serie de elemente specifice acestei tehnici de afaceri economice

President Essay

4568 words - 19 pages avem în vedere în momentul în care analizăm economia paralelă şi consecinţele pe care aceasta le produce asupra vieţii economice, putem aprecia că în pofida rolului său esenţialmente negativ, prin unele dintre componentele sale (se exclud apriori activităţile criminale) economia paralelă a avut şi un rol pozitiv, care a reprezentat un factor de dezvoltare economică în România. Acest fapt a fost favorizat de caracterul de tranziţie al economiei

Globalizare Essay

808 words - 4 pages a)Fenomenul globalizarii prin prisma geopoliticului Fenomenul globalizarii este o etapa viitoare a procesului general de dezvoltare politico - economica si culturala a omenirii. Pentru moment este dificil sa vorbim cu oarecare certitudine despre efectele de lunga durata ale procesului de globalizare asupra comunitatii internationale dar, chiar si acum, este clar ca procesul de globalizare are atât un impact pozitiv, cât si unul negativ

Marketing Essay

4248 words - 17 pages vanzarilor. Nu atributele sau tipul produselor super-premium fixeaza nisa in acest caz, ci numarul consumatorilor cu venituri mai ridicate. Inainte de aparitia efectelor crizei economice, acest segment era estimat ca avand printre cele mai rapide cresteri", precizeaza Ana Maria Stanca. Ea prognozeaza ca, in urmatorii ani, cele mai mari cresteri de vanzari vor fi inregistrate pe segmentul specialitatilor de cafea (3 in 1 sau alte mix-uri