This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Earth Day Essay

1191 words - 5 pages

Problemele sociale ale României de azi
* Istoria României are ca moment fondator anul 1989, cînd puterea mondială existentă se prăbușește pentru a da naștere unei noi lumi, unei noi ordini mondiale, în care bipolaritatea puterii din perioada Războiului Rece este înlocuită cu dominația unei singure puteri SUA. Dizolvarea URSS are o influență decisivă asupra țările est-europene, ca România, care renunță la sistemul comunist și se îndreaptă spre înfăptuirea reformelor democratice.
* Multiple probleme sociale nu sunt luate în seamă de cei de la conducerea țării care s-au perindat după 1989, şi nu sunt nici pe departe nici în prezent rezolvate, iar între timp altele la fel de grave ...view middle of the document...

* - Statisticile oficiale confirmă că în aproape jumătate din cele 36.000 de familii dezorganizate în urma divorţurilor, în anul 2007, au existat circa 23 de mii de copii minori.
* Îmbătrînirea populației
La mijlocul acestui secol, România se va confrunta cu un procent de peste 30% de persoane în vârstă de peste 65 de ani.
Marea majoritate a acestor persoane în vârstă şi singure sunt de gen femenin şi se găsesc în mediul rural.
* Remunerarea muncii şi veniturile familiilor
Date statistice oficiale confirmă că în prezent veniturile medii ale unei familii în România reprezintă mai puţin de un sfert din media veniturilor unei familii dintre ţările membre mai vechi ale UE.
Din acest punct de vedere Administraţiei guvernamentale îi revine obligaţia de a rezolva cât mai rapid şi eficient fenomenul distribuţiei veniturilor populaţiei, direcţionând cu prioritate aceste venituri în funcţie de calificare, gradul de experienţă, eficienţa muncii dar şi în funcţie de numărul copiilor într-o familie.
* Pe această cale s-ar putea crea multiple avantaje pe termen lung pentru întreaga societate, printre care:

- asigurarea unor condiţii de stimulare a dorinţei familiilor dea avea copii (creindu-se condiţii civilizate de creştere şi educaţiea noilor generaţii),

-  creerea condiţiilor pentru asigurarea forţei de muncă necesară pentru dezvoltarea viitoare a economiei naţionale,

- creerea condiţiilor de participare a forţei de muncă la
asigurarea fondurilor sociale, pentru acoperirea necesarului destinat pensilor de toate felurile şi în special pentru cele de bătrâneţe.
* Populația tînără din România.
- Declinul demografic al populaţiei tinere.

Populaţia României scade într-un ritm alarmant şi va continua să scadă ca urmare a procesului de îmbătrânire fără ca ritmul natalităţii să fie satisfăcător. Populaţia activă totală va scădea ca efect al reducerii populaţiei de peste 65 ani, dar populaţia activă de 15-64 ani va creşte, rata de participare ajungând la circa 65% în anul 2013.
* „Munca nu este privită de către tinerii români ca o cale importantă de reuşită în viaţă în România. Doar 11% consideră munca drept primă condiţie pentru reuşita în viaţă, în România.
Pentru ca un tînăr să reuşească în viaţă, în România, cea mai importantă condiţie este ca acesta să provină dintr-o familie înstărită. Această lipsă de încredere în capacitatea muncii de a asigura bunăstare în România reprezintă o premisă a micșorării motivaţiei de a munci”.
* După integrarea în UE, un pericol pe piaţa muncii îl constituie migrarea forţei de muncă bine pregătite. Astfel, una din patru persoane (respectiv, 27%) ia în considerare căutarea unui loc de muncă în străinătate în următorii trei ani. Mai mult decât atât, doar 21% dintre tineri cred că se pot realiza mai uşor în România, decât în străinătate.
* Locuintele
Sunt și astăzi locuinţele care nu sunt conecatate la reţeaua de canalizare, iar peste 1/3 sunt încălzite prin intermediul...

Other Papers Like Earth Day

Dating the Rocks of the Grand Canyon (Old Earth vs. Young Earth)

1118 words - 5 pages / literal way. Viewing it to mean 6 literal days equaling 144 literal hours. On the other hand, Old Earth Creationist believe that the universe and the earth along with all forms of life, including humans, were not created in the short span of the past 10,000 years. They view this as happened over billions of years. They see the 6 days as being something called “day-ages or epochs.” This is only one of the areas the two groups disagree on. Another

Docs Essay

1278 words - 6 pages Earth Day, Then and Now Thirty Years ago, 20 million Americans participated in the first Earth Day on April 22, 1970. Fifth Avenue in New York City was closed to automobiles as 100,000 people joined in concerts, lectures, and street theater. More than 2,000 colleges and universities across America paused their anti-war protests to rally instead against pollution and population growth. Even Congress recessed, acknowledging that the environment

Wall - E Reaction Paper

635 words - 3 pages The movie WALL-E is, on the surface, a cute movie about a robot (WALL-E) that is left on earth after humanity evacuated it when they polluted the earth, and left much waste behind. It is WALL-E's job to clean up the mess. However, after 700 years of this job, it has started to make him eccentric. He collects artifacts from earth, and places them in his house. One day a scout drone comes to earth from one of humanities spaceships. This robot is

The Day After Tomorrow

616 words - 3 pages about the global warning. In addition, our earth had lightened a red light. Earth had warned the people in between this few years. Flood, Earthquakes, Tsunami, climate change and landslide came as a warning given by earth. There was a movie which was described about the day in the future our earth and really destroyed by ourselves. Flood chasing the human and destroy everything on earth. Should we concern about the global warning? The

Commincation in the Workplace

640 words - 3 pages the center of the universe. The last challenge will be the discussion on why the Earth is round. In the Ptolemaic system, the Earth is at a stand still in the center as the rest of the universe spins in a circular fashion around it. “The fixed stars are embedded in a huge crystal sphere that makes a little more than a complete turn around the Earth each day.” (Krauskopf & Beiser, 2014, p. 8) All of the planets traveled in loops all within a

A Summary Of The Three (3) Current Competing Theories Of The Origin Of Life On Earth: It Arrived From An Extraterrestrial Source; It Originated As A Heterotroph; It Originated As An Autotroph

656 words - 3 pages summary of the three (3) current competing theories of the origin of life on Earth: It arrived from an extraterrestrial source; it originated as a heterotroph; it originated as an autotroph. Scientists to this day do not know how life came about on Earth. Yet, they continue to study many kinds of evidence and continue their research. At present there are three competing theories one how life on Earth came about. Life arrived here from an

What Effect Does the Sun’s Energy Have to Do with the Weather on the Earth?

849 words - 4 pages GEOG 3510 – 850, ‘Introduction to Meteorology:’ Point Paper Date March 10, 2011 NAME: Title: What effect does the Sun’s energy have to do with the weather on the Earth? If it does, how does it influence the atmosphere and our day today weather? What are the implications? Of the many objects in the universe, only two are essential for life as we know it: the Earth itself, and the Sun: the star around which it circles, year after year

Study Guide Essay

915 words - 4 pages so, what does “yom” mean? Yes, it means day. * Know the difference between young-earth creationists and old-earth creationists? On what major point do they differ?Young- earth creationists is considered to be a historical view of the church. * What is meant by “overlapping days” in Genesis? Is this an old-earth or young-earth viewpoint? What are some weaknesses in it?

Final Team Paper

1193 words - 5 pages Bible in the book of Psalms it is says that God “set up the earth that it will not move.” Galileo a strong supporter of Copernicus ideas was disciplined by Catholic Church and sentenced to house arrest for his entire life. Copernicus and William Gilbert were the starters of this scientific revolution. As a result, modern day technology was created. Historically, Scientists have studied the Universe to develop theories on how the universe

Coperative Paper

749 words - 3 pages that the light was good. And God separated the light from the darkness. 5 God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening and there was morning, the first day. (Genesis 1-5 ESV). The topic I choose to right about is The Original Creation of Earth, I believe this debate is a great teaching tool for all walks of life, regardless of which side of the debate you are own. So in this paper I will attempt to compare

Fallout

1099 words - 5 pages A post fallout journey The year is 3821 A.D. about 1000 years after the world war that destroyed most of life on earth. Not many people are sure what started the war but people know the power of the weapons that were used to destroy earth. Each missile fused with an atom of terror caused the whole world to resist nature. Nothing could grow or live because of the nuclear fallout and dust in the air, which blocked the sun, froze earth. Every

Related Essays

The Equinoctial Earth Day Essay

634 words - 3 pages Earth Day is a holiday designed to raise awareness of environmental problems and foster an appreciation for the Earth and the natural environment. The United States government defines the holiday as a time to celebrate gains, create new visions, and accelerate progress for environmental change. Earth Day is held yearly in the spring in the northern hemisphere (fall in the southern hemisphere.) Although April 22nd is the much publicized date of

Comparative Essay

1294 words - 6 pages vision, or mythology” (Mortenson, 2011). The foundation of the young-Earth viewpoint starts with God as the omnipotent spiritual being from eternity past who spoke all things into existence. In the first day God created light and separated it from darkness (Gen 1:3-5). On the second day God created an expanse and separated waters above and below thus creating the sky or heaven (Gen 1:6-8). On the third day came the formation of what he had

Pollution A Bane On Machinage Essay

621 words - 3 pages In the winter of 1969-1970, a group of students met at Columbia University to hear Denis Hayes talk about his plans for Earth Day. Among the group were Fred Kent, Pete Grannis, and Kristin and William Hubbard. This New York group agreed to head up the New York City part of the national movement. Fred Kent took the lead in renting an office and recruiting volunteers. "The big break came when Mayor Lindsay agreed to shut down 5th Avenue for the

The Shape Of The Earth Essay

816 words - 4 pages The Shape of the Earth The shape of planet Earth has fascinated scientists, philosophers and cultures throughout history. For thousands of years man has observed and studied the Earth. Through observations, spiritual beliefs and empirical findings, many theories developed regarding the shape of the Earth.

How has our understanding of the shape of the Earth changed over time? • Most ancient cultures, such as the Sumerians, Babylonians