This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Do’s En Don’ts Bij Internationaal Zaken Doen. Australië

603 words - 3 pages

Do’s en don’ts bij internationaal zaken doen.
Australië

Zaken doen in Australië gaat op een informele en open manier. Het is belangrijk om afspraken na te komen. Net als in Nederland is het gebruikelijk visitekaartjes uit te wisselen en bij het begin en het einde van een ontmoeting handen te schudden. Zaken kleding is conservatief net als in Nederland. Tijdens een gesprek is het belangrijk oogcontact te houden, dat wekt vertrouwen. Gespreksonderwerpen als politiek en vooral sport zijn erg populaire gespreksonderwerpen. Waar je het niet over moet beginnen zijn onderwerpen als migratie en de aboriginal problematiek.
Australiërs hebben vaak een duidelijke mening. Daar moet je niet van schrikken. Verder houden zij er niet van dat je teveel opschept wat je allemaal wel niet kan. Het is niet gebruikelijk om cadeaus te geven alhoewel dit wel wordt geaccepteerd, vooral als je bij een uitnodiging thuis voor een ...view middle of the document...

Don’ts:
• Wat je dus niet moet doen is deze groep die een belangrijke rol inneemt in het beslissingsproces buitenspel te zetten dat zou een flop betekenen.

Persoonlijke ruimte:

Do’s:
• Blijf in de persoonlijke zone: De persoonlijke zone (45-120 cm)
• Begroet elkaar met een glimlach en een handdruk.
• Noem degene bij de voornaam,dat voelt vertrouwd aan.
• Kom altijd op tijd, ook op informele afspraken als een etentje bij iemand thuis.
• In de zomer worden vaak “barbies”gegeven zogenaamde barbecues dan is het normaal om zelf ook wat vlees en drinken mee te nemen.
• Als je klaar bent met eten dien je mes en vork parallel op je bord te leggen.

Don’ts:
• Blijf uit de:
• De intieme zone(0-45cm)
• De sociale zone (120-360 cm)
• De publieke zone (360-750 cm of meer)
• Ga tijdens het eten niet met je ellebogen op tafel zitten

Familiebanden en –relaties:

Do’s:

• Bel van te voren degene die het feest organiseert of je eten en drinken mee moet nemen, dat wordt gezien als een heel normaal iets.
• Vraag of je moet helpen met het opzetten van alles.
• Vraag of je kan helpen met opruimen.

Don’ts:

• Zorg dat je niet te laat komt bij afspraken, een kwartier te laat wordt al gezien als een grootte schande.
• Praat niet te veel over werk, houd werk en privé zoveel mogelijk gescheiden.

Lange en korte termijn:

Do’s:
• Afspraken zijn relatief gemakkelijk te plannen op alle organisatorische niveaus. Het zou echter beter zijn als je een afspraak ten minste een maand van tevoren meld.
• Australiërs zijn zeer streng over de punctualiteit.

Don’ts:
• Vermijd het plannen van bezoeken rond Kerstmis en Pasen, omdat veel leidinggevenden op vakantie zijn in deze periodes.
• Onaangekondigd een bezoek bregen is geen onderdeel van de Australische cultuur, maak daarom altijd een belletje of u langs kan komen.

Risicovermijdendgedrag:

Do’s:

Dont’s:
• Het knuffelen,aanraken, ‘’aaien’’ in het openbaar word beschouwd als maatschappelijk onaanvaardbaar.
• Wanneer u uitgenodigd word voor een drankje, begin niet over zaken, tenzij uw gastheer dat doet.

Other Papers Like Do’s En Don’ts Bij Internationaal Zaken Doen. Australië

Should The Mayor Be Chosen Or Assigned

1773 words - 8 pages de kandidaat, bij voorbeeld een crimineel verleden. Ook dan moet het systeem worden veranderd wat weer veel tijd geld en moeite kost en wat je, wat ik al eerder zei, beter in andere zaken kunt stoppen. Dit systeem van de door de kroon benoemde burgemeester is verouderd en dat is een reden die kabinet Balkenende noemt om het te veranderen, maar waarom is iets wat al lang bestaat automatisch negatief? Er zijn geen klachten uit de bevolking en

Organisatie En Cultuur Essay

1716 words - 7 pages Zuiden en van de problematiek daar omheen. Vanuit diezelfde kennis en ervaring werkt ZOA aan bewustwording bij de achterban in Nederland. Bewustwording over de processen achter de problematiek van armoede en gedwongen migratie en over de mogelijkheden om daar vanuit het Noorden wat aan te doen. Daarbij kan ZOA gebruikmaken van haar unieke ingang bij, met name, grote groepen christenen in Nederland. ZOA representeert haar achterban in Nederland ? haar doelgroepen in het Zuiden. Op deze wijze draagt ZOA bij aan de verbinding tussen specifieke groepen in het Zuiden en in het Noorden.  

Ryanair Communicatie & Mediaplan

5836 words - 24 pages opvallende zaken in hun kostenstructuur zijn: * De vloot van Ryanair bestaat uit meer dan 250 identieke vliegtuigen, wat het onderhoud eenvoudiger en goedkoper maakt. * Bij de nieuwste modellen ontbreken verstelbare rugleuningen, raamschermen en bergvakken in de achterkant van de stoelen. Allemaal om defecten te voorkomen en, kostbare tijd tijdens het schoonmaken te besparen en het maakt de vliegtuigen natuurlijk goedkoper. * Ryanair

Narrow Banking

3549 words - 15 pages bankencrisis gaan buigen en er eventuele oplossingen voor gaan formuleren, we eerst even blijven stilstaan bij deze laatste grote bankencrisis in de jaren ‘30 en hoe daarop gereageerd werd. Dus zijn er 2 categorieën die activiteiten van investment banking doen: enerzijds gewone onafhankelijke investment firms en anderzijds investeringsbanken die deel uitmaken van een groot financiele holding (meestal een grote commerciele bank). Activiteiten van

Internship Report

8383 words - 34 pages de site. Zelfs bij het team wordt het benadrukt. Klanten: FIFA FIFPro | Oxxio | Delta Lloyd | KvK | UNICEF | WNF | ------------------------------------------------- Amazing: S: dit is een bedrijf waarvan je veel van kan verwachten. Ze hebben duidelijk weergeven wat ze doen, hoe ze het doen en hoe duur het is. W: ... O: ze geven aan wie hun partners zijn, dit geeft het gevoel dat ze zichzelf niet als belangrijkste zien maar

Human Resource Management

2772 words - 12 pages maar wel ergernissen hebben zullen we per 3 maanden een onderzoek doen naar mogelijke ergernissen die kunnen leven bij het werkvolk en niet gemeld worden. Ook telkens per 3 maand zal een onderzoek gevoerd worden waarvoor het HR-team denkt te moeten oppassen. Dit meestal in de vorm van enquetes. Dit zijn meteen ook enkele voorbeelden van “revival” van onderzoek naar stress en welbevinden op de werkplaats. Ook onze trouwe werknemers die het langst

Cisco Case Dutch

2278 words - 10 pages Cisco Systems. Tegenwoordig speelt de klanttevredenheid een grote rol binnen Cisco Systems en daarnaast is het belangrijk dat er sprake is van voortdurende ontwikkeling. De innovatie speelt een belangrijke rol om zo lange tijd mee te blijven doen in de markt en te veranderen. Stelling De stelling, die wij in deze paper willen bespreken, luidt als volgt: “Cisco Systems moet een research and training team oprichten om de marktpositie te behouden

Management En Organisation

3565 words - 15 pages = 100 die tel je er dan bij op Baten en Lasten: Inkomsten en uitgaven: zaken die daadwerkelijk zijn uitegeven Baten en lasten zijn geboekt, maar per definitie in die periode uitgegeven Eigen vermogen nieuw = eigenvermogen oud +/- saldo baten en lasten Breakeven: Dekkingsbrijdage= verkooprijs ex btw- inkoopprijs- overige variable kosten Break-even afzet= constante kosten/dekkingsbijdrage Gewenste afzet= constante kosten

Sox, Voor En Nadelen

4721 words - 19 pages zaken bij de betreffende onderneming correct weergeven. - Artikel 404: In dit artikel wordt geprobeerd door middel van een goed werkend stelsel van interne controlemaatregelen de fraude tegen te gaan. Zo is beschreven dat elk jaarverslag een rapport moet bevatten waarin het management hun verantwoordelijkheid aflegt voor het opzetten en in stand houden van een goed intern controlesysteem voor de financiële verslaglegging. (Johannsmann, 2004) De

Handleiding

4762 words - 20 pages FYS voor luidt: Voer een probleem- en veranderanalyse uit en ontwerp, realiseer een oplossing die aansluit op de bedrijfsdoelstellingen van Corendon. Product Gedurende het project leveren jullie documentatie en een technologische oplossing op voor de opdrachtgever. In 5.2.2 staat welke documentatie je moet opleveren. Naast producten voor de opdrachtgever lever je ook zaken op voor de opleiding, zoals een reflectieverslag, waarin je met je

Bad Ass Upload

4190 words - 17 pages HTS moeten vanwege zijn belangstelling voor de techniek (Het hele leven is namelijk beweging, is zijn credo) maar na een open dag is hij ervan genezen. Hij gaat ook naar de kunstacademie en moet daar eigen werk tonen: hij vervoert zijn hele vliegtuig naar de academie en de leerkrachten zijn daarvan erg onder de indruk: hij wordt aangenomen bij de studie Autonoom. Christof gaat rechten  studeren en PJ zal letterkunde in Amsterdam gaan doen.  Het

Related Essays

Laws Essay

852 words - 4 pages horecaonderneming moet een BIBOB-toets doen. |   |   |   | Verplichte vergunningen en zaken die u bij de gemeente regelt, maar niet via de HorecaWijzer aanvraagt/ invult |   |   |   | Gebruiksvergunning |   |   | Uw restaurant heeft ruimte voor meer dan 50 personen. Dit betekent dat u een gebruiksvergunning bedrijfspand nodig heeft om de brandveiligheid van het gebouw te waarborgen. |   |   |   | Onroerende Zaak Belasting

Bewijzenmap Essay

3397 words - 14 pages de studio waar alle taken op werden geschreven en werden toegekend aan een designer. Zo wist je wat je moest doen en waarneer het moest af zijn. Bij Wayne Parker Kent werken ze met een programma dat basecamp heet. Hierin worden taken verdeelt die to-do’s heten en deze verschijnt in je email, hierbij kan een deadline staan of opmerkingen. En als je ermee klaar bent vink je hem af en verschijnt dat bij iedereen op zijn basekamp ‘newsfeed’ Voor

Bedrijfskunde Ziekenhuis Essay

530 words - 3 pages veel tijd dus dit moet de coassistent vast doen 5. Bij onze problemen/ aanpassingen/ zorginitiatieven, wordt de patiënt sneller geholpen. Alleen de huisarts heeft meer tijd nodig om alle zaken van de patiënt in te voeren. En het bloed af te nemen. 3.6 Hieronder vindt u de gewenste situatie:

Communicatie Plan Essay

539 words - 3 pages doelgroep? 7. Waar zitten weerstanden bij de doelgroep? 8. Wat spreekt de doelgroep aan? . 9. Wat zijn de communicatiedoelstellingen? (Binnen een bepaalde tijd moet de doelgroep iets weten/doen/voelen) d. Kennis e. Houding f. Gedrag 10. Wat is de boodschap / propositie aan de doelgroep? (wees hier kort en bondig in): steeds verrassend altijd voordelig!(tatata ta) 11. Welke communicatiestrategie kies je bij