This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Contoh Kes Perlembagaan Malaysia Essay

1891 words - 8 pages

CONTOH-CONTOH MAHKAMAH BERSERTA CONTOH KES:
1. KES MAHKAMAH SYARIAH – Kes yang berkaitan dengan kesalahan sivil dan jenayah
agama mengikut bidang kuasa yang di peruntukkan
untuknya.
Contoh artikel:
Mahkamah tetap 17 April lantik jawatankuasa pendamai kes cerai Nurul Izzah
Raja Ahmad Shahrir Raja Salim, suami kepada Ahli Parlimen Lembah Pantai, Nurul Izzah Anwar diarahkan membawa wakilnya untuk dilantik sebagai jawatankuasa pendamai dalam usaha menyelamatkan rumah tangga mereka, lapor Sinar Harian, hari ini.
Semalam, Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur menetapkan 17 April untuk Raja Ahmad Shahrir mengemukakan wakilnya selepas ahli perniagaan itu gagal membawa ...view middle of the document...

– 2 April, 2014 – SINAR HARIAN

Siti Fatimah dibenar murtad - Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah P. Pinang itu adalah kes pertama di negara ini
Oleh FAIROL REDZA ISMAEL ALABAS
PULAU PINANG 8 Mei - Mahkamah Tinggi Syariah di sini hari ini membenarkan permohonan Siti Fatimah Tan Abdullah @ Tan Abdullah, 39, untuk mendapatkan pengisytiharan keluar daripada agama Islam (murtad).
Ini merupakan kes pertama di negara ini melibatkan mualaf yang masih hidup semenjak Mahkamah Syariah diberi kuasa mengendali kes sebegini.
Bekas Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang yang mendengar kes itu dahulu, Othman Ibrahim, yang kini merupakan Ketua Hakim Syarie Perlis, memutuskan demikian setelah mendapati plaintif tidak mengamalkan ajaran Islam sejak memeluk agama itu pada 25 Julai 1998.
Sehubungan itu, Hakim Othman memerintahkan Majlis Agama Islam Pulau Pinang (MAIPP) membatalkan sijil memeluk Islam wanita itu.
Untuk menukar status dalam kad pengenalan, Siti Fatimah diminta menguruskannya dengan Jabatan Pendaftaran Negara kerana itu di luar bidang kuasa mahkamah syariah.
Keputusan tersebut dilaksanakan menurut undang-undang yang mula terpakai sejak 1 Januari 2006 lanjutan kepada Seksyen 61(3)b(X) di bawah Enakmen Aturcara Mal 2004, Mahkamah Syariah Pulau Pinang.
Siti Fatimah yang dilihat berbaju merah jambu dan berskirt hitam diwakili oleh peguam syarie, Ahmad Jailani Abdul Ghani.
Pada 10 Julai 2006, wanita itu memfailkan permohonannya terhadap MAIPP selaku defendan.
Menurut pernyataan tuntutannya, beliau tidak pernah yakin dengan ajaran Islam dan hanya memeluk agama itu sekadar untuk mencukupkan syarat bagi membolehkannya berkahwin dengan seorang lelaki warga negara Iran bernama Ferdoun Ashanian pada 16 September 2004.
Siti Fatimah, yang pernah bekerja sebagai tukang masak, memfailkan permohonan itu selepas ditinggalkan suaminya yang menghilangkan diri tanpa sebarang sebab.
Dalam tuntutannya juga, beliau menyatakan bahawa sepanjang memeluk agama Islam, dia masih lagi menyembah berhala Tok Pek Kong, berhala Kuang Tin Ne dan berhala Ti Kong (Dewa Langit) mengikut ajaran agama asalnya, Buddha dan memakan daging khinzir.
Dalam pada itu, sebelum mengumumkan keputusan, Hakim Othman kesal dan mengkritik MAIPP kerana lalai dengan tanggungjawab mereka dalam menjaga kebajikan mualaf.
Sepatutnya MAIPP perlu menyelia dan membimbing golongan yang baru masuk Islam.
Kalau tidak buat macam itu, dikhuatiri akan wujud lebih banyak kes-kes sebegini, katanya.
Tambahnya, murtad boleh berlaku berlandaskan tiga perkara iaitu melalui perbuatan, pertuturan dan iktikad yang menyimpang daripada ajaran Islam.
Peguam syarie yang mewakili MAIPP, Ahmad Munawir Abdul Aziz memaklumkan kepada hakim bahawa pihaknya akan memfailkan notis rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah Pulau Pinang. – UTUSAN ONLINE

2. KES MAHKAMAH TINGGI – bidang kuasa penyeliaan dan pengubahan keputusan
semua Mahkamah Bawahan serta juga bidang kuasa
untuk membicarakan semua rayuan...

Other Papers Like Contoh Kes Perlembagaan Malaysia

Gejala Sosial Essay

1066 words - 5 pages Malaysia (PDRM) menunjukkan penglibatan dalam gejala sosial bermula seawal umur 10 tahun. Menurut perangkaan yang dikeluarkan pada tahun 2005 oleh Polis DiRaja Malaysia (PDRM), sebanyak 76,403 kes jenayah yang dilaporkan pada tahun tersebut di seluruh Malaysia iaitu melibatkan jenayah berbentuk kekerasandan jenayah harta benda. Isu ini sangat hangat dibincangkan oleh masyarakat dan telah menjadi paparan utama media. Isu ini telah

Audit Kontigensi Essay

3780 words - 16 pages terlibat telah menjalankan obligasi mereka sama ada satu pihak sahaja mahupun kedua-dua pihak pada tahap yang sama. iii. Sesuatu yang timbul dalam entiti insurans daripada kontrak dengan pemegang polisi iv. Sesuatu yang telah diliputi oleh standard lain. Dalam tajuk kejadiaan selepas tarikh kunci kira-kira iaitu ketidakpastian dalam laporan kewangan, salah satu topik yang dibincangkan ialah kontingensi. Di Malaysia MFRS 137 Peruntukan

Migrasi Di Malaysia

3060 words - 13 pages menggunakan saluran dan prosedur yang betul untuk memasuki Malaysia. Mereka datang ke Malaysia tanpa menjalani ujian saringan penyakit dan akan menjejaskan kesihatan masyarakat Malaysia. Selain daripada itu juga, migrasi antarabangsa dikatakan banyak melakukan jenayah dalam negara. Mengikut statistik Polis Diraja Malaysia (PDRM), sepanjang tahun 2008 warga Indonesia mencatatkan penglibatan tertinggi iaitu 1,073 kes dalam jenayah kekerasan dan 1,400

The Curse

1790 words - 8 pages Prussia di medan tempur. …Bismarck telah melancarkan tiga siri peperangan untuk menentang musuhnya. …iaitu Denmarck (1864),Austria (1866) dan Perancis (1870). [9x1m)[Maksimum:5 markah] (c) Pembentukan kerajaan Islam di Madinah …Pembentukan kerajaan Islam di Madinah merupakan satu contoh penyatuan melalui prinsip Islam. …Nabi Muhammad s.a.w terlebih dahulu menyusun perlembagaan Madinah sebelum mengasaskan kerajaan Islam di Madinah. …melalui cara

Management

4810 words - 20 pages dari segi kewangan kepada rakyat yang memerlukan bantuan kewangan. Oleh itu, pihak kerajaan perlulah mengatasi masalah kadar kemiskinan di Malaysia ini supaya berada dalam keadaan sentiasa terkawal. Rajah 2 : Jumlah Kes Jenayah di Malaysia Dalam Keadaan Terkawal. Berdasarkan carta pai di atas, rajah menunjukkan jumlah kes jenayah di Malaysia dalam keadaan terkawal. Analisis menunjukkan 40% yang mengatakan sederhana setuju manakala 13

Pengurusan Dan Pentadbiran

3748 words - 15 pages sekumpulan manusia yang berkongsi matlamat. Misalnya sebuah organisasi di sekolah yang terdiri daripada pihak pengurusan, guru-guru, staf sokongan dan murid-murid yang berkongsi matlamat seperti mencapai keputusan UPSR dengan peratusan lulus sebanyak 90 %. Dalam konteks yang lebih besar seperti syarikat Telekom Malaysia, mereka berkongsi matlamat seperti menjadi syarikat komunikasi pilihan dengan penumpuan ke arah menyampaikan nilai terunggul

Sejarah Kedatangan Kaum Cina Dan India Di Tanah Melayu Dan Sumbangan Mereka Dalam Proses Kemerdekaan Tanah Melayu

5409 words - 22 pages | Pendahuluan Masyarakat majmuk yang ada di Malaysia pada hari ini bukanlah suatu bentuk masyarakat yang sememangnya telah wujud secara asalnya di sini. Sebaliknya, masyarakat yang ada pada hari ini adalah masyarakat yang telah dicampuri pelbagai asal-usul, budaya dan sejarahnya yang berbeza-beza. Seperti yang sedia kita maklumi,penduduk asal Tanah Melayu adalah orang Melayu dan beberapa kaum minoriti yang lebih mudah kita kenali sebagai kaum orang

Mohathir Mohamad

5038 words - 21 pages nilai mutlak dan kesejagatan yang bermakna cuma dalam konteks zaman lampau yang telah berakhir, menjadi pendorong dan ilham bagi masyarakat Melayu yang telah mencapai kemerdekaan tanah air sendiri di bawah satu perlembagaan yang bersifat demokratik. Falsafah feudalisme dan keperibadian Melayu telah mengekangkan keindivuan lain dalam bidang sejarah, malah di Barat, masyarakatnya telah menghapuskan unsur feudalisme kerana mereka menganggap bahawa

Boys and Boys

3410 words - 14 pages meningkat. Justeru menjadi tanggungjawab anak memberi nafkah atau bantuan kewangan kepada ibu bapa. Sumbangan itu tidak seberapa berbanding yang dibelanjakan untuk ibu bapa untuk membesar dan mendidik anak. 10. Menyediakan tempat tinggal Dalam kes ibu bapa yang hilang tempat tinggal atau tidak sesuai untuk didiami, menjadi tanggungjawab anak menyediakan tempat tinggal lebih sesuai kepada ibu bapa. Paling baik jika ibu bapa dibawa tinggal bersama

Freedom And Responsibility

2141 words - 9 pages Built within the Constitution of the United States are specifically defined freedoms that are guaranteed to all citizens. Conversely, with every constitutional freedom there comes a corresponding responsibility. On September 25, 1789, the state legislature’s twelve proposed amendments were transmitted by congress, the first two dealing with congressional representation and congressional pay. The following numbers three through twelve were

Hate Crime Laws

2348 words - 10 pages On June 7, 1998, 49-year-old James Byrd Jr. of Texas accepted a ride from three white men, who then beat him severely, urinated on him, chained him by his ankles to the back of their pick-up truck, dragged him for three miles into the countryside, and dumped his corpse in front of an African-American cemetery (Graczyk). A little over a year later, a jury sentenced ring leader John King to death by lethal injection (“Man Executed for Dragging

Related Essays

Unikl Ecitie Individua Assignment Siti Arafah

2025 words - 9 pages negara b) Perlembagaan sesebuah negara boleh wujud dalam bentuk bertulis dan juga tidak bertulis. Perlembagaan Malaysia adalah contoh perlembagaan bertulis. Contoh perlembagaan tidak bertulis ialah perlembagaan United Kingdom. c) Perlembagaan menjadi asas penting untuk menjamin kesinambungan pentadbiran dan kestabilan politik. Perlembagaan menjamin pentadbiran yang cekap, jujur, ikhlas, telus dan adil serta menjamin taat setia rakyat yang

Laporan Latihan Industri Di Mahkamah Essay

2198 words - 9 pages salah satu mahkamah yang beroperasi di Malaysia bagi mendengar dan menyelesaikan pertikaian kes-kes jenayah dan sivil sejak tahun 2002. Mahkamah Sesyen dan Majistret Bandar Baru Bangi ini diketuai oleh Tuan Zulhelmy B. Hasan sebagai Hakim, diikuti oleh Tuan Bonny Bin Empoh sebagai Pendaftar dan dua orang Jurubahasa iaitu Puan Ruhaidiah Bt Ahmad dan Puan Punitha A/P Subramaniam. Mereka dibantu oleh tiga bahagian di mahkamah iaitu Bahagian

Peningkatan Kualiti Essay

1203 words - 5 pages Kementerian Pendidikan Malaysia Tarikh : LAMPIRAN I CADANGAN KURSUS ATTACK PROBLEMS, NOT YOUR STAFF ROE: | Peningkatan kualiti kepimpinan penyelia dalam menangani masalah disiplin di kalangan pegawai yang diselia dalam tempoh 12 bulan DAN pengurangan kes disiplin/ tatatertib sebanyak 50% dalam tempoh 12 bulan. | Kumpulan Sasaran: | Pegawai Gred 48 ke atas(Penyelia) | Jenis Latihan: | Latihan Interpersonal | Critical Behaviours

Bm Bahasa Malaysia Essay

3058 words - 13 pages keupayaan mereka belajar dan bergaul, dan melemahkan perkembangan mereka sebagai orang dewasa yang berfungsi dan ibu bapa yang baik kemudian hari. Dalam kebanyakan kes yang amat teruk, keganasan terhadap kanak-kanak juga boleh membawa maut. keganasan terhadap kanak-kanak di Malaysia masih banyak tersembunyi di sebalik tabir, menjadikannya sukar untuk membuat penentuan yang tepat tentang kelazimannya. Hanya penderaan kanak-kanak dan kisah