This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Competitve Tax Essay

1766 words - 8 pages

‫תחרותיות שוק המזון‬ ‫בישראל‬
‫מגמות יסוד ותהליכים‬
‫דרור שטרום‬ ‫המכון הישראלי לתכנון כלכלי‬

‫הבסיס : מבנה השוק קובע את התחרות בו‬
• • • • • • :‫סימוכין‬ D.W. Carlton and J.M. Perloff (2004). Modern Industrial Organization, 4th edition, pp. 2-3. F.M Scherer & D. Ross (1990) Industrial Market Structure and Economic Performance, Houghton-Mifflin, 3rd ed. R.Schmalensee (1987). "Industrial Organization" The New Palgrave, v. 2, p. 803. Stigler, George J. (1983) The Organization of Industry. Tirole, Jean (1988)-. The Theory of Industrial Organization MIT Press. Williamson, Oliver E., ed. (1990). Industrial Organization. Edward Elgar.

‫• יש התאמה מלאה בין מבנה‬ :‫שוק לתחרות שבו, ולכל אלה‬
...view middle of the document...

מתחרים מיבוא (לעיתים‬ ‫גם ע"י רשתות השיווק)‬ ‫• גידול בכוחן של רשתות השיווק‬

‫• הכרזות המונופולין ורגולציית הגבלים עסקיים = איסור‬ ‫על התניית וקשירת מוצרים (9-8991)‬ ‫• הממונה ב"חביב" = שם קץ לדואופול 2 הרשתות‬ ‫הגדולות (1002)‬ ‫• חקירת המימשק בין הספקים לרשתות הציפה את‬ ‫בעיות ההגבלים (2002 – 5002)‬

‫איפה הבעיה?‬
‫• ההנחה המקובלת לאורך שנות ה-08 וה-09 היתה‬ ‫שהגידול ברשתות השיווק = חיובי לצרכן‬ ‫• הטענה: מול הכוח הרב של מונופולי הספקים –‬ ‫טוב שיש כוח נגדי של רשתות השיווק הגדולות:‬
‫• כוח קניה גדול לרשתות השיווק = מחירי קניה זולים יותר‬ ‫• התחרות בין הרשתות הגדולות גורמת להעברת החיסכון‬ ‫וההוזלה = לצרכן‬

‫• טיעון זה הופרך באופן נחרץ בפרשת חביב.‬ ‫• בחקירה התברר שגודל הרשתות משמש גם‬ ‫לבלימת התחרות‬

‫מיזוג "ריבוע כחול" – "חביב"‬
‫הרקע: שתי פירמות ענק מובילות את קמעונאות המזון:‬ ‫שופרסל וריבוע כחול‬ ‫בידיהן כמעט חצי מכלל מכירות המזון; הצפי שלהן –‬ ‫להגיע עד %07 תוך 4 שנים‬ ‫שופרסל וריבוע כחול רוכשות מינימרקטים עצמאיים‬ ‫האם תופעה חיובית? אם מוזילות מחירים לצרכן אולי כן...‬ ‫•‬ ‫•‬

‫•‬ ‫•‬

‫• השאלה הקובעת: איך נראה המרווח בענף‬ ‫לאורך זמן? מהו ההפרש בין מחירי‬ ‫ההעברה למחירים לצרכן?‬

‫מיזוג: הריבוע הכחול - "חביב"‬
‫051‬ ‫041‬ ‫031‬ ‫021‬ ‫011‬ ‫001‬ ‫09‬

‫59‬ ‫נו -‬ ‫י‬ ‫59‬ ‫ל-‬ ‫יו‬ ‫69‬ ‫נו -‬ ‫י‬ ‫69‬ ‫ל-‬ ‫יו‬ ‫79‬ ‫נו -‬ ‫י‬ ‫79‬ ‫ל-‬ ‫יו‬ ‫89‬ ‫נו -‬ ‫י‬ ‫89‬ ‫ל-‬ ‫יו‬ ‫99‬ ‫נו -‬ ‫י‬ ‫99‬ ‫ל-‬ ‫יו‬ ‫00‬ ‫נו -‬ ‫י‬ ‫00‬ ‫ל-‬ ‫יו‬ ‫10‬ ‫נו -‬ ‫י‬ ‫10‬ ‫ל-‬ ‫יו‬
‫מחירים סיטונאיים, מזון משקאות וטבק‬ ‫מחירים לצרכן, מתעשייה, מזון, משקאות וטבק‬ ‫מדד המחירים לצרכן, סה"כ‬

‫001‬

‫011‬

‫021‬

‫031‬

‫041‬

‫051‬

‫09‬

‫מחירי בשר, עופות ודגים‬

‫סיטונאיים, בשר ועופות‬ ‫לצרכן, בשר עופות ודגים‬

‫59‬ ‫נו -‬ ‫י‬ ‫59‬ ‫ל-‬ ‫יו‬ ‫69‬ ‫נו -‬ ‫י‬ ‫69‬ ‫ל-‬ ‫יו‬ ‫79‬ ‫נו -‬ ‫י‬ ‫79‬ ‫ל-‬ ‫יו‬ ‫89‬ ‫נו -‬ ‫י‬ ‫89‬ ‫ל-‬ ‫יו‬ ‫99‬ ‫נו -‬ ‫י‬ ‫99‬ ‫ל-‬ ‫יו‬ ‫00‬ ‫נו -‬ ‫י‬ ‫00‬ ‫ל-‬ ‫יו‬ ‫10‬ ‫נו -‬ ‫י‬ ‫10‬ ‫ל-‬ ‫יו‬

‫מחירי ממתקים ושוקולד‬

‫חביב- הריבוע הכחול: סיכום‬
‫• הטיעון "התחרותי" לפיו גידול ברשתות השיווק‬ ‫הגדולות פועל בהכרח לטובת הצרכן – נדחה‬ ‫• הוברר בצורה חותכת שיש תרומה תחרותית רבה‬ ‫לקיומן של רשתות שיווק קטנות, "חותכות" מחיר‬ ‫החשש התחרותי שהוביל לעצירת גל המיזוגים:‬ ‫• התנהגות מתואמת בשוק בין שתי רשתות גדולות.‬ ‫• מניעת תחרות פוטנציאלית.‬ ‫• העלמת מחולל תחרות (‪.)maverick‬‬

‫בעיות תחרות כרוניות שנחשפו‬
‫• בחקירת הספקים והרשתות‬
‫– שנמשכה 4 שנים נחשפו שלל התנהגויות בעייתיות‬ ‫בהן רותמים הספקים החזקים במשק את גודלן של‬ ‫הרשתות שיווק – לבלימת התחרות – מסמך עמדת‬ ‫הממונה + הצו שניתן על ידי בית הדין להג' עסקיים.‬

‫• 4 קבוצות עיקריות:‬
‫‪‬מניעת כניסת תחרות מייבוא ע"י הרשתות‬ ‫‪‬עיגון נתחי שוק מונופוליסטיים‬ ‫‪‬מניעת תחרות מחירים‬ ‫‪‬דילול מספר המתחרים על המדף‬

‫הסדר אנכי לקירטול – סילוק מתחרה‬
‫החקירה: ספק מונופוליסט פונה לרשת‬ ‫מזון כדלקמן:‬
‫‪ " ‬בהתאם לסיכום ביננו עליכם לצמצם את מספר הספקים עד‬ ‫ליום ‪.X‬‬ ‫‪ " ‬הריני להפנות את תשומת ליבך כי לאור מה שקורה בשטח‬ ‫עדיין לא חל כל צמצום ועדיין ישנה אספקה שוטפת מכל 6‬ ‫המותגים הקיימים שהם:"‬ ‫‪ ‬להזכירך כי סוכם שיישארו רק המותגים הבאים: (3 במספר)"‬

‫הכתבות מחיר – דוגמא...

Other Papers Like Competitve Tax

Hate Crime Laws Essay

2348 words - 10 pages On June 7, 1998, 49-year-old James Byrd Jr. of Texas accepted a ride from three white men, who then beat him severely, urinated on him, chained him by his ankles to the back of their pick-up truck, dragged him for three miles into the countryside, and dumped his corpse in front of an African-American cemetery (Graczyk). A little over a year later, a jury sentenced ring leader John King to death by lethal injection (“Man Executed for Dragging

Rational Emotional Behavior Therapy Case Study Conceptualization And Treatment Plan

2140 words - 9 pages Rational Emotional Behavior Therapy Case Study of Sarah: A Conceptualization and Treatment Plan Rational emotive behavior therapy, REBT, was developed by Albert Ellis and holds the central belief that the events in our lives do not cause our disturbances but that they are instead caused by our view of the events (Murdock, 2009). Murdock (2009) states that “people are seen as responsible for their behavior” (p. 279) but, because they are

Holidays In Albania

1636 words - 7 pages Have you ever thought about having exciting and incredibly cheap vacations? Albania might be the right choice. According to My Travel Guide, Albania is ranked the fourth among ten places worth visiting in Eastern Europe (“Top 10 Eastern European Destinations”). One can encounter three kinds of vacations in this Mediterranean country: winter, summer, and cultural. The ideal places to spend your winter vacations are the Albanian Alps. They are

A Heart Of Darkness

1748 words - 7 pages In this short story, there are frequent significant subject and ideas that make the story, "A Heart of Darkness," by Joseph Conrad, and haunting novel. The main theme is absolute white power over the natives. The theme validates the corruption, and the dependence caused by the white people as they took over the Congo. White men were giving all the power; they had no self-control, and in the end they did not use wisely. The white men became

The Aspects Of Vulnerability Among The Exploited In Medical Research

2287 words - 10 pages Essentially, everyone is in some state of vulnerability. However, some of us are more susceptible to harm due to our vulnerabilities. The susceptible are the individuals with the greatest risk. These individuals risk the loss of their autonomy, and maybe even their lives. Vulnerable populations can be found in every subset of society. However, as previously mentioned, there are some vulnerable populations that are at an even greater risk than

The Hitchhiker’S Guide To The Galaxy

1171 words - 5 pages The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy As the human race makes life-changing discoveries, it is made apparent that there is always more to learn as the universe, instead of becoming familiar, is becoming absurd. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, written by Douglas Adams, as well as the 2005 film adaption, portrays absurdity to be an all-encompassing system in the universe. Through the introduction and attempt to understand lack of reason, the

The Ford Motor Company Wage Increase Of 1914 And The Theory Of Incentives And Efficiency Wages

1252 words - 6 pages ‘It’s not the employer who pays the wages. Employers only handle the money. It is the customer who pays the wages’ (Henry Ford, cited in Johnson and Weinstein 2004, p. 2). When the Ford Motor Company announced that it would more than double the wages of its workers in January 1914 to a ‘five-dollar day’ minimum, was this a contradiction to Henry Ford’s statement? If customers are actually the ultimate payers of wages, then more than

Historical Analysis Of The Economical Breakthroughs Of The Industrial Revolution

1396 words - 6 pages A Historical Analysis of the Economical Breakthroughs of the Industrial Revolution During the Industrial Revolution, many elements of society experienced huge breakthroughs that would change the way they functioned forever. Economics were definitely one of them. With many new inventions and many factories appearing, many, many, more resources were being created than ever before. Also, all of the revenue from these resources was being given to

Leadership Portrayed in Monologue from Shakespeare’s Henry V

1214 words - 5 pages Leadership is defined as a socially constructed process and which also affect organizational future outcomes. Leader is someone at high position who have overall duty for an organization, she or he decide what to do and the way how to achieve it. (Carter and Greer, 2013)The role of leader is extremely important for an organization, leader use their own power to influence the followers though many different ways such as motivation in order to

Cuba Civil Rights

1906 words - 8 pages dollars on a ten percent tax for six months. Then the Cuban government changed back to the old currency on a twenty percent tax taking as an end result thirty percent of the dollar from everyone. Corrales says that the government has heavy restrictions on self-employment. Almost all business run by the government has extremely high prices. Next according to Corrales the bans include restrictions on who you can hire and heavy taxes. As a result

US Freight System

1273 words - 6 pages General Environment Each American requires the movement of approximately 40 tons of freight per year across the freight network. This includes everything from shirts to lawn mower to orange juice. • As the U.S. population expands, the U.S. freight system will be called upon to meet the demands of a larger population • Between 2010 and 2035, the system will experience a 22 percent increase in the total amount of tonnage it moves • By 2050, with

Related Essays

Aqua Fish Essay

1939 words - 8 pages Move the company into other markets and diversify into shellfish 2. Juliette Maise: Opening overseas sales office 3. Dr. Lily Stern: Project Blue Wave Proposal • Constraints 1. Each site should yield 950,000 kg 2. Proposed investment should generate a mimimum after-tax return of 10% within five years 3. Eastern bank of Canada could provide a loan of no more than $3 million as long as AFC maintain a gross profit margin of at least

Solid Waste Management For Small Hotels

3053 words - 13 pages , 2014) ]. He gives the example of ING Group choosing “Marriott over [their] competitors because of [Marriott’s] social responsibility and environmental practices” [ (Green Traveler Guides, 2014) ]. Hotel Mockingbird Hill calls itelf the “Best Eco Boutique in Port Antonio, Jamaica.” The small hotel (only ten suites) has gained competitve advantage through its sustainsable practices. The hotel’s website includes a blog with entries about “The

Bakery Business Plan Essay

5675 words - 23 pages Strategy……………………………....…………………………..16 5.2 Development Requirements…………………………..……………………………….16 6. Strategy and Impementation Summary………………………………………………....17 6.1 SWOT Analysis……………………………………………………………………….17 6.2 Competitve Edge…………………………………………………………..…………18 6.3 Marketing Strategy………………………………………………………………….18 6.4 Sales Strategy……………………………………………………………………….19 7. Management Summary…………………………………………………………….…20 7.1 Personal Plan

Freedom And Responsibility Essay

2141 words - 9 pages Built within the Constitution of the United States are specifically defined freedoms that are guaranteed to all citizens. Conversely, with every constitutional freedom there comes a corresponding responsibility. On September 25, 1789, the state legislature’s twelve proposed amendments were transmitted by congress, the first two dealing with congressional representation and congressional pay. The following numbers three through twelve were