This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Atitudinile Și Comportamentele De Igienă Dentare Ale Românilor

1353 words - 6 pages

CLUJ

MEDICII DENTIȘTI – Percepții publice. Atitudinile și comportamentele de igienă dentare ale românilor

Institutul Român pentru Evaluare și Strategie – IRES a realizat, la solicitarea Colegiului Medicilor Dentiști din Cluj, studiul privind ”MEDICII DENTIȘTI – Percepții publice. Atitudinile și comportamentele de igienă dentară ale românilor”. Cercetarea s-a desfășurat în perioada 1-2 martie, pe un eșantion național de 1.200 de persoane, peste 18 ani, cu domiciliul în mediul urban. Principalele teme pe care s-a focalizat cercetarea au vizat:  Comportamentul de utilizare a serviciilor stomatologice  Percepția românilor față de medicii dentiști și calitatea serviciilor stomatologice  ...view middle of the document...

La rândul lor, 84% dintre cei care folosesc serviciile stomatologice au recomandat, la rândul lor, un medic dentist altor persoane. Referindu-se la cabinetele stomatologice, 89% apreciază ca fiind foarte bun și bun aspectul acestora. Totodată, 87% dintre respondenți apreciază drept grea și foarte grea muncă dentiștilor.
Calea Turzii 150, 400495 Cluj Napoca, Tel. 0364.860.001, Fax 0364.860.003, www.ires.com.ro, office@ires.com.ro

CLUJ Cei mai buni medici stomatologi sunt în București, apreciază 34% dintre respondenții studiului realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie – IRES. Din punctul de vedere a regiunii în care activează, 17% dintre respondenți cred că în Transilvania sunt stomatologii cei mai buni. La nivel de orașe, Clujul se află pe locul II cu 4%, după București, urmat îndeaproape de Timișoara și Iași cu câte 3%.

Profesionalizarea medicilor este o prioritate a Colegiului Medicilor Dentiști din Cluj care, având sprijinul conducerii Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca a reușit să introducă trei noi rezidențiate pentru medicii dentiști, iar în prezent alte două se află în faza de a fi introduse. Un alt obiectiv al Colegiului Medicilor Dentiști din România este introducerea gradului de medic principal pentru medicii dentiști privați care nu au reușit să urmeze un rezidențiat. Potrivit prof. univ. dr. Radu Câmpian, președintele Colegiului Medicilor Dentiști Cluj, doar 27% dintre medicii stomatologi din județul Cluj sunt atestați ca medici specialiști. În județul Cluj funcționează 622 de cabinete de medicină dentară.

COMPORTAMENTE DE UTILIZARE A SERVICIILOR STOMATOLOGICE Potrivit studiului, 48% dintre respondenți declară că merg la dentist o dată pe an sau mai rar, iar 12% afirmă că nu merg deloc la stomatolog. Aceste procente relevă o accesibilitate foarte redusă a populației le serviciile stomatologice. În categoria celor care nu merg deloc la stomatolog, cea mai mare pondere au au locuitorii din Moldova. Dintre respondenții care folosesc totuși serviciile medicale ale dentiștilor, 37% recunosc că vizitează un cabinet stomatologic doar atunci când au dureri dentare. Constrângerile economice se găsesc reflectate în limitarea accesării cabinetelor dentare, acestea fiind declarate ca principala cauza a amânării sine die a vizitei la dentist de către 45% din populație. ACCESUL LA SERVICII STOMATOLOGICE Accesibilitatea în teritoriu este o problemă majoră și 31% dintre cei intervievați declară că s-au născut și au copilarit în localități care nu aveau nici un medic dentist.

Calea Turzii 150, 400495 Cluj Napoca, Tel. 0364.860.001, Fax 0364.860.003, www.ires.com.ro, office@ires.com.ro

CLUJ Referitor la problema accesului la serviciile medicale de stomatologie, prof. univ. dr. Radu Câmpian, președintele Colegiului Medicilor Dentiști din Cluj, a declarat că instituția pe care o reprezintă a promovat, în colaborare cu Casa Județeană pentru Asigurări de Sănătate (CJAS) Cluj, deschiderea...

Other Papers Like Atitudinile Și Comportamentele De Igienă Dentare Ale Românilor

Earth Day Essay

1191 words - 5 pages Problemele sociale ale României de azi * Istoria României are ca moment fondator anul 1989, cînd puterea mondială existentă se prăbușește pentru a da naștere unei noi lumi, unei noi ordini mondiale, în care bipolaritatea puterii din perioada Războiului Rece este înlocuită cu dominația unei singure puteri SUA. Dizolvarea URSS are o influență decisivă asupra țările est-europene, ca România, care renunță la sistemul comunist și se îndreaptă

Marketing Essay

3785 words - 16 pages patru antecedente social-psihologice de tendinţe etnocentrisme ale consumatorilor: deschiderea faţă de culturi străine, patriotism, conservatorism, şi colectivism / individualism. Factorii demografici au fost: vârstă, sex, educaţie, şi venituri. De asemenea, doi factori de moderare au fost identificati, care teoretic ar putea influenţa relaţia dintre etnocentrismul consumatorului şi atitudinile faţă de produsele străine. Aceşti factori de

Fox Pro Project

5446 words - 22 pages gen și descrescător după numele filmului ……………………... 16 5.6 Aranjare crescătoare după data returnării ………………………………………………..… 17 5.7 Aranjare descrescătoare după preț ………………………………………………………..... 18 5.8 Suma de plată la o anumită persoană dată ............................................................................. 19 5.9 Reducere la mai multe DVD-uri închiriate ………………………………………………… 20 5.10 Media prețurilor la un gen de film

Chestii

700 words - 3 pages | | |Strategia implantării în străinătate (Studiu de caz). | |AI/ licenta | | |Târguri și expoziții internaționale – studiu de caz | |AI/ licenta | | |Promovarea pe piețele asiatice | |AI/ licenta | | |Cooperarea

Bfzxdbdzf

1303 words - 6 pages : * Despotul comunist si-a lăsat poporul sa flamanzeasca,in timp ce carnea si grânele erau exportate; * Din ordinul lui Ceaușescu unii opozanți ai regimului comunist au fost iradiați, urmând ca mai târziu sa moara de cancer; * Ceaușescu a angajat 700 de arhitecți, 20 000 de muncitori, cheltuind aprox. 3.3 miliarde de dolari pentru ridicarea Casei Poporului. Fiind a doua clădire ca mărime de pe glob, ea găzduiește, pe langa cele doua camere ale

Marketing

4589 words - 19 pages cunoscute şi studiate de către întreprindere. Mediul extern al întreprinderii Abordand mediul extern la nivelul întreprinderii el este alcătuit dintr-o reţea de variabile omogene cărora întreprinderea le opune propriile sale resurse- umane , materiale si financiare- respectiv un set de variabile endogene. Unele componente ale mediului extern influenţează pe o arie mai largă mai mult industrii si intreprinderii, pe termen lung, si

Part 1 Business Environment

842 words - 4 pages ansamblul organizaţiilor, actorilot şi factorilor ca aror existenţă este susceptibilă de a influenţa comportamentul şi performanţele întreprinderii. în aceaşi concepţie se insistă pe tendinţa ce se manifestă în legatură cu “diviziunea” mediului in mediul extern , respectiv instituţile şi indivizii care pot influenţa întreprinderea şi mediul intern , in care se includ comportamentele indivizilor sau grupuriloe de indivizi din cadrul întreprinderii

Project Economics

2609 words - 11 pages substituţie. Un domeniu nu este atractiv dacă se caracterizează prin existenţa unor înlocuitori actuali sau potenţiali ai produselor. Ei determină formarea unor “plafoane” ale preţurilor ce pot fi obţinute ca urmare a faptului că o parte din cererea existentă migrează spre produsele substituente. Firma trebuie să urmărească în permanenţă evoluţia preţurilor la produsele înlocuitoare. O scădere a acestora de- termină o diminuare a cererii şi, în funcţie

Comunicare

2455 words - 10 pages Concepția despre om și umanism ,,Nu pot trece sub tăcere pe aceia care nu se deosebesc întru nimic de ultimul cârpaci, totuşi se mândresc grozav cu un titlu zadarnic de nobleţe...; îşi arată în fiece ciolţ chipuri sculptate sau pictate de-ale înaintaşilor, ţi-i înşiră pe moşii strămoşii lor, cu străbunele lor titluri. Ei înşişi nu prea se deosebesc de statuile mute, ba sunt chiar mai lipsiţi de duh decât chipurile acestea cu

Creativitatea si valori organizationale

4572 words - 19 pages . Relații între valorile individuale și organizaționale ... 5 Modele celebre de culturi ale inovației. Valorile care le fundamentează .................................. 6 Concluzie ................................................................................................................................... 9 Bibliografie

Personalitatea

3682 words - 15 pages personalitatea. Fiecare om este totodată asemănător cu ceilalţi membri ai grupului şi diferit de ei prin amprenta unică a trăirilor sale. Una dintre problemele referitoare la „personalitate” este aceea că fiecare percepe diferit acest cuvânt. Multe dicţionare de psihologie susţin că „personalitatea” nu poate fi definită. Celebrul austriac Sigmund Freud considera că trăsăturile fundamentale ale personalităţii se

Related Essays

Efectele Crizei Economice Asupra Comerțului Internațional

1349 words - 6 pages parțial componentei mari de import a producției exportate, așa că acele țări care s-au confruntat cu o scădere a cererii pentru exporturile lor și-au redus automat cererea proprie pentru importuri. Privind la modul general, mișcările simultane ale exporturilor și importurilor în toate regiunile înfățișează caracterul simultan al contracției economice, aceea de scădere și contrastează cu episoadele anterioare de crize localizate și de mai mică

Benito Mussolini Essay

1808 words - 8 pages din Austria, pentru poziția sa public revanșardă față de pretențile teritoriale ale Italiei la regiunea din jurul orașului Trent. Ca urmare, este expulzat dinAustria. După reîntoarcerea în Italia, editează un ziar socialist în Forlí, și, ulterior, devine editor la un alt ziar socialist, "Avanti!", considerat la vremea respectivă cel mai important ziar socialist din Italia. ------------------------------------------------- Conflicte cu Mișcarea

Draft Studiu Caz Essay

1361 words - 6 pages , conform CSSPP 1.2 Obiectul de activitate Obiectul de activitate al SC ING Asigurari de Viata SA , înregistrat in Registrul Comertului din anul 1997 este - activitati de asigurari de viata – conform codului CAEN 6511. • Firma Infintata in anul 1997 • Denumiri anterioare ale firmei NEDERLANDEN ASIGURARI DE VIATA ROMANIA SA ING NEDERLANDEN ASIGURARI DE VIATA SA • Ultima Inregistrare la ANAF: 03.10.2011 • Prelucrarea ultimelor informatii

Caracterizarea Merceologica A Bicicle Essay

5890 words - 24 pages , bicicletele sunt acum în număr de peste un miliard, asigurând în multe regiuni mijlocul principal de transport. Ele sunt de asemenea foarte populare ca mod de recreație, și au fost adaptate pentru folosință în multe alte domenii ale activității umane cum ar fi cel al jucăriilor, fitness, aplicații militare, servicii de curierat și sportul numit ciclism. Forma și configurația de bază a cadrului, roților, pedalelor, șezutului și a ghidonului