This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Asdfghjkl Essay

1820 words - 8 pages

Hunyo 25, 2012 For everyone

“Paano ba maging writer?”
           
Itong tanong na nasa itaas ng pangungusap na binabasa mo ngayon ay isang tanong. Madalas ko na ‘tong mabasa sa iba’t ibang lugar. Sa isang page ng sikat na publishing company sa Peysbuk (Facebook). Sa mensaheng nakita kong nakasulat sa isang lamesa ng siksikang canteen namin tuwing labasan ng estudyante. Naghahamon pa ang sumulat ng isang pen-spinning battle with matching pag-drawing ng putol na kamay na may hawak na Panda pen tapos may whirlwind effect para magmukhang umiikot (Bakit kaya hindi na lang s’ya ...view middle of the document...

            Ang pagiging writer, hindi lang sa simpleng pagsulat at pagsalansan ng mga salita ukol sa paksa na may saysay man o wala. Kaya nga may iba’t ibang uri ng writer. May mga nagsusulat ukol sa sports, ukol sa mga balita, sa mundo ng show business at kung ano pa. S’yempre, ilan sa mga most famous na pangalan sa mga showbiz writer dito sa Pinas ay sila Cristy Fermin at Lolit Solis. Kung tutuusin, hindi naman talaga magaan ang pagiging writer. Mabigat ‘to. Sinama ko pa nga ‘yung depinisyon na ‘yun para sa sarili ko ‘nung gumawa ako ng Cover Photo sa FB, ngayon, tinanggal ko na dahil, tinanggal ko na. Hindi naman kasi ganun kadali ang ganun.

            Sa katunayan, kahit ‘yung isa sa mga bahagi ng “pie” ng KATAStropiya, ang pinakabagong literary folio ng college publication sa Piyupi (PUP) ay nagsabi ng pagnanais na matutunan kung paanong maging writer. Mukhang naghahanap na naman sila ng mga interesadong sumali sa asosasyon nila dahil may mga bago na namang enrollees ang unibersidad. So, ang punto ko, ang pagiging manunulat ay hindi katulad ng ibang plaka sa kotse ng pagkatao na pwede isabit ng walang pasubali. Mabigat nga kung iisipin dahil mabigat naman talaga. Pero teka,

“Parekoy, paano ba maging writer?”

            “The best way to learn to write is to just write.” Parang ganto din naman ‘yung ibang bagay sa mundo. Maaaring dahil sa madalas mo na ginagawa ang isang bagay, katulad ng pagsulat, posible mong matutunan ang bagay na ‘yon.

            Sa palagay ko, hindi naman napag-aaralan ang sining ng pagsulat o kung paano magsulat. Pero teka, makinig ka muna sa’kin, bago ka mag-react d’yan sa kinauupuan/kinatatayuan mo. Hindi natin pwedeng sabihin na may eskwelahan o institusyon para pag-aralan ang pagsulat. Kung mali ako, e di sige, mali. Kung meron man, yun ay para lang hubugin ang clay sculpture na potensyal ng sinumang may interes na dito. Walang course na makapagtuturo sa’yo, kung wala ka talagang interes na maaring natutulog lang sa loob ng katauhan mo. Pwede din namang sabihing by-nature ang kagustuhang sumulat.

            Pero walang  mga prodigy na bata pa lang, magaling ng sumulat ng nobela. “May sapi ng demonyo ‘yun,” sabi nga ni Lourd de Veyra sa Inkblots 2011. Dahil una nga, para makapagsulat ka, kailangang mabuhay ka muna ng matagal sa mundo. Dahil ano nga naman ang isusulat mo kung wala kang alam sa mundo? Tinalo mo pa ang nagkukunwaring manghuhula ng guhit ng palad sa Quiapo para may maipang-sideline.

            Hindi ko alam. Hindi ko sigurado. Siguro ang potensyal ng isang tao, gaya ng sa pagsulat ay isang nakabaon na kayamanan na may nakasulat na malaking kulay-pulang “X-mark” sa gubat ng pagkatao ninuman. Naghihintay lamang na mahukay. Tapos, pag nadiskubre mo na at nahukay, ikaw na ang bahala sa kung ano ang posible mong kahinatnan.
         
“Teka, pa’no nga maging writer?”

            May mga manunulat talaga na magpapasuka sa’yo ng literal na rainbows. Sa mga nababasa ko, masasabi ko at napansin ko na...

Other Papers Like Asdfghjkl

The Asdfghjkl Essay

1903 words - 8 pages CHAPTER I INTRODUCTION Background of the Study Inventory is basically the total amount of goods and materials held in stock by a factory, store and other business. An inventory system is a process whereby a business keeps track of the goods and material it has available. In its simplest sense it can be done manually by a count at the end of each day. In this way it is possible to keep a record of the goods coming in to the business and

Marketing Yourself Essay

765 words - 4 pages Sjkdfnjkasfn;skdnfasdfghjkl;asdfghjkl; Sjkdfnjkasfn;skdnfasdfghjkl;asdfghjkl; Sjkdfnjkasfn;skdnfasdfghjkl;asdfghjkl; Sjkdfnjkasfn;skdnfasdfghjkl;asdfghjkl; Sjkdfnjkasfn;skdnfasdfghjkl;asdfghjkl; Sjkdfnjkasfn;skdnfasdfghjkl;asdfghjkl; Sjkdfnjkasfn;skdnfasdfghjkl;asdfghjkl; Sjkdfnjkasfn;skdnfasdfghjkl;asdfghjkl; Sjkdfnjkasfn;skdnfasdfghjkl;asdfghjkl; Sjkdfnjkasfn;skdnfasdfghjkl;asdfghjkl; Sjkdfnjkasfn;skdnfasdfghjkl;asdfghjkl

bghvj j jhbjvjjb hh

1071 words - 5 pages dxfcgjhvkjbnkml gvhhjblnklmkl; jg jvhnbjnkm cfhvgjhbknlml,;.'.l,kmjnbhvgc xcvgbhnjmkl;' cfvgbhnjklllfghjkl;lkjhgfdsasdfghjkl asdfghjkl;[oiouytresdzxcvbnjmkl;po098uyu qaertyuklp;[][' />,mnbvcfdrtyuiopl;['] \xdszxfcghujikol;,.mnbvcxdfghjkl;/ gvhhjblnklmkl; jg jvhnbjnkm cfhvgjhbknlml,;.'.l,kmjnbhvgc xcvgbhnjmkl;' cfvgbhnjklllfghjkl;lkjhgfdsasdfghjkl asdfghjkl;[oiouytresdzxcvbnjmkl;po098uyu qaertyuklp;[][' />,mnbvcfdrtyuiopl

Freedom And Responsibility

2141 words - 9 pages Built within the Constitution of the United States are specifically defined freedoms that are guaranteed to all citizens. Conversely, with every constitutional freedom there comes a corresponding responsibility. On September 25, 1789, the state legislature’s twelve proposed amendments were transmitted by congress, the first two dealing with congressional representation and congressional pay. The following numbers three through twelve were

Hate Crime Laws

2348 words - 10 pages On June 7, 1998, 49-year-old James Byrd Jr. of Texas accepted a ride from three white men, who then beat him severely, urinated on him, chained him by his ankles to the back of their pick-up truck, dragged him for three miles into the countryside, and dumped his corpse in front of an African-American cemetery (Graczyk). A little over a year later, a jury sentenced ring leader John King to death by lethal injection (“Man Executed for Dragging

Rational Emotional Behavior Therapy Case Study Conceptualization And Treatment Plan

2140 words - 9 pages Rational Emotional Behavior Therapy Case Study of Sarah: A Conceptualization and Treatment Plan Rational emotive behavior therapy, REBT, was developed by Albert Ellis and holds the central belief that the events in our lives do not cause our disturbances but that they are instead caused by our view of the events (Murdock, 2009). Murdock (2009) states that “people are seen as responsible for their behavior” (p. 279) but, because they are

Holidays In Albania

1636 words - 7 pages Have you ever thought about having exciting and incredibly cheap vacations? Albania might be the right choice. According to My Travel Guide, Albania is ranked the fourth among ten places worth visiting in Eastern Europe (“Top 10 Eastern European Destinations”). One can encounter three kinds of vacations in this Mediterranean country: winter, summer, and cultural. The ideal places to spend your winter vacations are the Albanian Alps. They are

A Heart Of Darkness

1748 words - 7 pages In this short story, there are frequent significant subject and ideas that make the story, "A Heart of Darkness," by Joseph Conrad, and haunting novel. The main theme is absolute white power over the natives. The theme validates the corruption, and the dependence caused by the white people as they took over the Congo. White men were giving all the power; they had no self-control, and in the end they did not use wisely. The white men became

The Aspects Of Vulnerability Among The Exploited In Medical Research

2287 words - 10 pages Essentially, everyone is in some state of vulnerability. However, some of us are more susceptible to harm due to our vulnerabilities. The susceptible are the individuals with the greatest risk. These individuals risk the loss of their autonomy, and maybe even their lives. Vulnerable populations can be found in every subset of society. However, as previously mentioned, there are some vulnerable populations that are at an even greater risk than

The Hitchhiker’S Guide To The Galaxy

1171 words - 5 pages The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy As the human race makes life-changing discoveries, it is made apparent that there is always more to learn as the universe, instead of becoming familiar, is becoming absurd. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, written by Douglas Adams, as well as the 2005 film adaption, portrays absurdity to be an all-encompassing system in the universe. Through the introduction and attempt to understand lack of reason, the

The Ford Motor Company Wage Increase Of 1914 And The Theory Of Incentives And Efficiency Wages

1252 words - 6 pages ‘It’s not the employer who pays the wages. Employers only handle the money. It is the customer who pays the wages’ (Henry Ford, cited in Johnson and Weinstein 2004, p. 2). When the Ford Motor Company announced that it would more than double the wages of its workers in January 1914 to a ‘five-dollar day’ minimum, was this a contradiction to Henry Ford’s statement? If customers are actually the ultimate payers of wages, then more than

Related Essays

Asdfghjkl Essay

2287 words - 10 pages Human immunodeficiency virus (HIV) is a lentivirus (a member of the retrovirus family) that causes acquired immunodeficiency syndrome (AIDS),[1][2] a condition in humans in which progressive failure of the immune system allows life-threatening opportunistic infections and cancers to thrive. HIV infects vital cells in the human immune system such as helper T cells (specifically CD4+ T cells), macrophages, and dendritic cells.[3] HIV infection

Asdfghjkl; '' Essay

997 words - 4 pages Religion Assignment Jesus revealed the Kingdom of God and the responsibilities we are expected to adhere to as we live our lives as God’s children (Moloney, 1986). To a great extent, Jesus influenced the way we include women in our everyday life and how women were treated in 1st century Palestine, through his words and actions, and as a result revealed the Kingdom of God, and God’s commandment to love and respect your neighbour, which is a

Asdfghjkl Essay

819 words - 4 pages Internal Conflict- An example of internal conflict would have to do with Mary Warren. She is a prime example of internal conflict because she doesn't know whose side to take during the trials. Either Abigail Williams or John Procter. Throughout the play she changes sides because Abigail has threatened her life if she tells the truth but then she wants to help save John's life and her job. She doesn't know to choice either the right choice or the

Asdfghjkl Essay

631 words - 3 pages Nowadays stress is one of the most know words. Since many years ago, the effects of stress are still being present in our daily life, causing many social problems and health diseases among young and adult people.  One of the most dangerous effects is the excess of cortisone in our blood. Cortisone increases the risk of having a heart attack, your behavior, causes that you can’t sleep, and even worst get older. As a result of that situation