This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Ano Sa Tagalog Ang Scope Essay

1318 words - 6 pages

daghng
djmvbnTHE FEASIBILITY STUDY OF MAKING PINEAPPLE PEELING AND LEAVES (ANANAS COMOSUS) AS CORKBOARD

The study was entitled “The Feasibility Study of Making Pineapple Peeling and Leaves (Ananas Comosus, Linn) as Corkboard”. The study aimed to produce corkboard out of pineapple peelings and leaves which needs to observe the answers to the following questions: Does the quality of the produced corkboard out of pineapple peelings and leaves comparable to the commercial product when analyzed by strength, appearance, and texture?

Abstract
The major relevance of this study is to produce alternative materials from recycled things/waste products, fruit peelings for instance to replace our ...view middle of the document...

75-1.5 m) high with a spread of 3 to 4 ft (.9-1.2 m); a very short, stout stem and a rosette of waxy, straplike leaves, long-pointed, 20 to 72 in (50-180cm) 1ong; usually needle tipped and generally bearing sharp, upcurved spines on the margins. The leaves may be all green or variously striped with red, yellow or ivory down the middle or near the margins. At blooming time, the stem elongates and enlarges near the apex and puts forth a head of small purple or red flowers, each accompanied by a single red, yellowish or green bract. The stem continues to grow and acquires at its apex a compact tuft of stiff, short leaves called the "crown" or "top". Occasionally a plant may bear 2 or 3 heads, or as many as 12 fused together, instead of the normal one.
As individual fruits develop from the flowers they join together forming a cone shaped, compound, juicy, fleshy fruit to 12 in (30 cm) or more in height, with the stem serving as the fibrous but fairly succulent core. The tough, waxy rind, made up of hexagonal units, may be dark-green, yellow, orange-yellow or reddish when the fruit is ripe. The flesh ranges from nearly white to yellow. If the flowers are pollinated, small, hard seeds may be present, but generally one finds only traces of undeveloped seeds. Pineapples have a wide cylindrical shape, a scaly green, brown or yellow skin and a regal crown of spiny, blue-green leaves. The fibrous flesh of pineapple is yellow in color and has a vibrant tropical flavor that balances the tastes of sweet and tart. The area closer to the base of the fruit has more sugar content and therefore a sweeter taste and more tender texture.

History
Although thought to have originated in South America, pineapples were first discovered by Europeans in 1493 on the Caribbean island that came to be known as Guadalupe. When Columbus and other discovers brought pineapples back to Europe, attempts were made to cultivate the sweet, prized fruit until it was realized that the fruit's need for a tropical climate inhibited its ability to flourish in this region. By the end of the 16th century, Portuguese and Spanish explorers introduced pineapples into many of their Asian, African and South Pacific colonies, countries in which the pineapple is still being grown today.
Since pineapples are very perishable, and modes of transportation to bring them stateside from the Caribbean Islands were relatively slow centuries ago, fresh pineapples were a rarity that became coveted by the early American colonists. While glazed, sugar-coated pineapples were a luxurious treat, it was the fresh pineapple itself that became the sought after true symbol of prestige and social class. In fact, the pineapple, because of its rarity and expense, was such a status item in those times that all a party hostess had to do was to display the fruit as part of a decorative...

Other Papers Like Ano Sa Tagalog Ang Scope

Asdfghjkl Essay

1820 words - 8 pages agiw ng Internet. So, may itatanong lang din ako. “’Dre, pa’no ba maging writer?”             Isa-isahin natin para mas maging petiks ang pag-intindi. Ang word natin ay “writer.” Sa wikang Tagalog, manunulat. Ang “root word” ay ang salitang “write” o “sulat.” Kung iisipin at batay sa katiting at walang kwentang pag-aanalisang ginawa natin kanina, masasabing ang pagiging writer ay pagiging manunulat (malamang). Pagsumulat ka, posible ka nang

Pagsusuri Sa Wikang Waray Ng Samar

1677 words - 7 pages mga produkto at serbisyong pangkomunidad. Samantala ang mga munisipalidad ay binubuo ng mga nahalal na opisyal tulad ng Alkalde, Pangalawang Alkalde, at mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Ang mga pulo ng Samar at Leyte ay binubuo ng mga sumusunod na munisipalidad, 49 sa Leyte, 26 sa Eastern Samar at 24 sa Northern Samar. Halos 70% ng mga Samareno ay nagsasalita ng kanilang wika at ang iba ay sadyang marunong na rin ng wikang tagalog

Barcode

327 words - 2 pages #BARCODE I. Introduksyon: Sa oras na tayo ay may kailangan, halimbawa tayo ay nagugutom, tayo ay bumibili ng pagkain. Mga pagkaing makakapawi ng ating gutom. Marami sa atin pagkatapos kumain ay pinaglalaruan ang balat, kung ano ano pa ang ginagawa dito. Sa ating ginagawang ito, di nating maiwasang mapansin ang mga numerong may pahalang na hugis kahon. Kahit nung aking kabataan ay madami akong tanong tungkol dito. Marahil kayo rin ay may

Attitudes of Students Towards Gay Lingo Part 1

1463 words - 6 pages ang ibig sabihin ay “Loss na, Sorry pa.” Ang pagaaral na ito ay isasagawa para mapaglinaw sa mga mambabasa ang epekto ng “Gay Lingo” hindi lamang sa ating wika kundi sa mga taong nakakarinig at gumagamit neto. Ang pangunahing susuriin ay ang mga estudyante ng National University, ano nga ba ang maganda at masamang epekto ng Linguaheng ito sa kanilang sariling buhay at sa kanilang pagiging estudyante.Magkakaroon ng pagsisiyasat kung anong mas

Kabanta 7

929 words - 4 pages -ni-dr-jose-rizal-book-notes-summary-in-tagalog-kabanata-7-si-simoun-ang-buod-ng-el-filibusterismo_99.html http://joserizal.ph/fi11.html http://joserizal.ph/fi10.html Mabuti, ani Simoun, at hangal ang pamahalaang Kastila na ayaw magpaturo ng wika nito sa mga nasasakupang di tulad ng Rusya at Alemanya. Ani Simoun: Kayo’y nakalilimot na habang ang isang bayan ay may sariling wika, napananatili rin nito ang kanyang paglaya. Ang wika ay isang

Jejemon Thesis

1576 words - 7 pages bagong komisyon para sa pagpapalaganap ng mga wika sa Filipinas.) Ang pagdaragdag ng walong titik sa lumang abakada ay isang tahasang pagtanggap ng Komisyon sa limitadong tunog na kinakatawan ng 20 titik sa Abakadang Tagalog. Na kailangang idagdag sa abakada ang mga titik na gaya ng F, J, V at Z sapagkat may mga ganitong tunog na matatagpuan sa ibang katutubong wika ng Filipinas at napakahalaga samakatwid tungo sa pagiging “pambansa” ng alpabeto

Lalaki Sa Dilim

2667 words - 11 pages ipangusap ng nobela sa kanyang mga mambabasa. Ang una ay ang karangalan ng lalaki. Habang binabasa ang nobela, unti-unti itong nagkaroon ng kahulugan sa akin. Isa ito marahil sa na nais ipaintindi ng manunulat sa atin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng karangalan na ito? Paano ito makakamit? Ano ang kabuluhan nito sa kasalukuyang Panahon? Sa ating lipunan? Ang nobela ay nakasentro kay Rafael at kung paano niya hinarap ang mga dagok sa kanyang buhay

My First Document

4512 words - 19 pages Komunikasyon sa Akademikong Filipino A.WIKA 1. Ano ang Wika * Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Ginagamit ang pamamaraang ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat. Isa rin itong likas na makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin at mga hangarin sa

Nothing

5574 words - 23 pages gabi’y mailaw at mabawasan ang mga taong pumapasok at lumalabas doon, dahil sa isang bagay na hinahanap sa isang marikit na altar. Sapagkat ang simbahan ay buhay ni Adong. Kung ilang hanay ang mga pulubing naroroon at mga nagtitinda ng tiket ng suwipistek, ng kandila, ng kung ano-anong ugat ng punongkahoy at halaman. At sa mga hanay na iyon ay nakatunghay ang simbahan, naaawa, nahahabag. At nakatingala naman ang mga hanay na iyon, kabilang si

Corruption

377 words - 2 pages Persepsyon ng kabataan ukol sa mga dahilan ng Graft and Corruption Pangalan: __________________________________ Edad: __________ Kasarian: _______ Katayuan sa buhay: Mayaman Katampatan Mahirap Relihiyon:___________ Kaugnayang Politikal: Meron Wala Kung Meron,sino ito at ano ang kaugnayan mo dito: Panagalan: ____________________ Posisyon

Mga Guhit Latitud.Pdf

1669 words - 7 pages GRADE IV MGA GUHIT LATITUD MGA GUHIT LATITUD ALAMIN MO Pansinin mo ang larawan Ano kaya ang pinag-uusapan ng mga bata? Bakit may guhit ang globo? Kailangan ba ang mga guhit na ito? Oo nga, may mga pahalang at patayong guhit na nagpapanagpo Ano kaya ang gamit ng mga guhit na ito? 1 Sa pag-aaral ng modyul na ito, matututuhan ang tungkol sa sumusunod. * mga polo * ekwador * mga guhit latitud o parallels * digri * paghanap ng lugar

Related Essays

Buhaypil Valdez Essay

4669 words - 19 pages rin ang maraming kulturang nakapaloob sa ating bansa ay aydentifayd sa wikang umiiral sa rehiyon ng bawat kultura. Malaki agad ang aking limitasyon, dahil ang magiging basehan lang ng aking obserbasyon ay ang aking pagiging Tagalog. Dahil laki ako sa Maynila, isang babaeng tatlumpu’t limang taong gulang, ang mga tatalakayin kong obserbasyon ay naapektuhan ng aking nabanggit na bakgrawn. Talagang maiiba ang inyong mga obserbasyon, dahil gaya ng

Gay Lingo Essay

611 words - 3 pages salitang exaggerated. * Charot – slang ng mga salitang ‘just kidding’ o ‘biro lang’ sa Tagalog. * Unkabogable – slang na salita galing sa ‘kabog’ na nangangahulugang ‘bongga’ * Echosera- gay slang ng sinungaling Sagutin ang mga sumusunod na katanungan: 1) Siguradong sigurado ang kaibigan mo na kaya niyang tumakbo ng 5 kilometro na walang pahinga, anong isasagot mo? a. Kaya mo yan. Susuportahan kita. b. Sigurado ka ba? Parang di

Influence Of Foreign Language In Philippines (Tagalog)

815 words - 4 pages Term Paper (Pamanahong Papel) Ipinasa nina: * Renerie Claire R. Nieva * Rocher Ann M. Enriquez Ipinasa kay: Gng. Miracle C. Montes I. Pamagat Impluwensya ng Banyaga sa ating Wika II. Suliranin Ano ang naging impluwensya ng mga banyaga sa ating wika? III. Panimula Sa paglipas ng maraming panahon, hindi natin namamalayan na malaki na ang impluwensya sa atin ng ibang mga bansa pagdating sa wika. Karamihan sa

Lolo Kong Qwerty Essay

2048 words - 9 pages pinaghirapan at perang galing sa iba dahil sa pagmamakaawa. Marahil isa itong patama ng may akda na dapat hindi tayo umasa lagi sa iba at dapat magtrabaho tayo ng marangal para hindi tayo mapasama sa mga bagay na hindi tama at para maiwasan natin ang kapahamakan. Walang sugat Sa pamagat pa lamang, hindi mo lubos maisip kung ano talaga ang nangyari sa kwento. Ang walang sugat ay kwento ng isang lalaki na namatayan ng ama kaya siya ay nagbuo ng hukbong