Ano Ang Kahulugan Ng Pulitika? Essay

2938 words - 12 pages

Office Order No. _____
Series of 2014

RULES AND REGULATIONS ON GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Whereas, Section 4 of Republic Act No. 8293 or the Intellectual Property Code of the Philippines (“IP Code”) provides that geographical indication is an intellectual property right;

Whereas, Section 9.1 of the IP Code states that among the functions of the Bureau of Trademarks is the search and examination of the applications for the registration of geographic indications and the issuance of the certificates of registration;

Whereas, in order to pursue and facilitate the conferment of protection to geographical indications, it is fundamental that a system of registration and framework of ...view middle of the document...

8293, otherwise known as the Intellectual Property Code of the Philippines;
h) Rules refers to the Rules and Regulations on Geographical Indications;
i) Code of Practice (CoP) is a document that contains information about the Product/Goods, its specific characteristics and qualities, its area of production, the guarantee system, and explains the link between the geographical environment and the Products/Goods in question;
j) IPOPHL E-Gazette - refers to IPO’s own publication where all matters required to be published under the IP Code shall be published.

Article II
Protection

Rule 3. Registration. --The protection afforded under this Regulations to any indication constituting geographical indication shall be obtained through a valid registration and a certificate issued to that effect by the Office, in accordance with the provisions of this Rules.

Rule 4. Rights of GI Registrants. --Persons with a duly registered geographical indication shall have the right to prevent third parties from engaging in the following:

a) use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good;

b) any use of a geographical indications which, although literally true as to the territory, region or locality in which the goods originate, falsely represents to the public that the goods originate in another territory;

c) any use of a geographical indication identifying wines or spirits not originating in the place indicated by the geographical indicate in question, even where true origins of the goods is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied by expressions such as “kind”, “type”, “style”, “imitation”, “method”, “as produced in” or other similar qualifying terms;

d) any use of a geographical indication identifying agricultural products, foodstuff, any products of handicraft not originating in the place indicated by the geographical indicate in question, even where true origins of the goods is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied by expressions such as “kind”, “type”, “style”, “imitation”, “method”, “as produced in” or other similar qualifying terms, if such use would be misleading to the public;

e) any other use similar or analogous to the above.

Article III
Registration Authority

Rule 5. GI Registrar. -- The Director of the Bureau of Trademarks shall act as the Registrar of Geographical Indications who has the authority to examine and register application of geographical indication, and implement the provisions of this Regulations.

Rule 6. Functions of the GI Registrar. --The Registrar shall keep and maintain a register to be known as the Register of Protected Geographical Indications –
a) which shall...

Other Papers Like Ano Ang Kahulugan Ng Pulitika?

My First Document Essay

4512 words - 19 pages Komunikasyon sa Akademikong Filipino A.WIKA 1. Ano ang Wika * Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Ginagamit ang pamamaraang ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat. Isa rin itong likas na makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin at mga hangarin sa

Pangangatwiran Essay

1788 words - 8 pages manunulat kung ano ba ang punto ng kanyang isinusulat. Walang tiyak na pokus ang kaalamang matutunan ng mga mag-aaral. 2. ASAHAN ANG MGA SALUNGAT NA PANANAW * Sa paglalahad ng argumentatibong sanaysay, dapat tandaan na hindi mawawala ang salungat na pananaw ng magbabasa. * Dapat gumawa ng paraan na maging makinis ang paglalahad ng argumento upang matugunan ang mga katanungang maaaring ihain ng salungat na pananaw. Maging mapili sa mga

Ang Pag-Inom Ng Alak

2324 words - 10 pages INTRODUKSYON Ang pag-inom ng alak, isang napaka-karaniwang karanasan para sa isa Pilipino. Mapababae o lalaki, bata o matanda, halos lahat yata ng mga Pilipino ay umiinom ng alkohol. Bakit nga ba marami ang umiinom? At bakit parang pabata ng pabata yata ang natututong gawin ito? Tama bang ang alak ay nakakabawas ng problema? At bakit nga ba ang hilig uminom ng Pilipino? Bakit isinasabay sa problema ang pag-inom ng alkohol? Ano nga ba ang mas

Research Paper

1703 words - 7 pages I. Panimula     Ang akdang Ang Ugat at Tunguhin ng mga Dulang-Kagyat sa Pilipinas ni Romano Redublo ay tungkol sa pinagmulan ng Dulang Kagyat.     Laging Nagmamadali- ang unang salita na mababasa natin sa pahayag ni Romano Redublo. Ano nga ba ang koneksyon nito sa pag-uugali nating mga Pilipino? Habang lumilipas ang panahon mapapansin natin na bumibilis ang pagbabago na nangyayari sa ating lipunan. Sabay sa pagtaas ng kalidad ng teknolohiya

Lesson Plan

1758 words - 8 pages personalidad. Mga Tanong: 1. Naging madali ba ang pagsasalarawan ng katapat na kasarian? Bakit? 2. Ano ang naging batayan niyo sa pagsasalarawan? Ipaliwanag. 3. Bilang isang babae o lalaki na inilarawan, kayo ba ay sumasang-ayon sa paglalarawang ginawa sa inyo? Bakit oo, bakit hindi? 4. Batay sa gawain, ano ang kahulugan ng seksuwalidad? B. Paglinang ng Kaalaman, Kakayahan, at Pag-unawa Gawain 1: LOVE NOTES Panuto

Education

775 words - 4 pages upang ihayag ang damdamin at kaisipan. Sino-sino ang nakikipag-usap? Mahalaga ang pakikipagtalastasan sa buhay ng tao, sa kanyang buhay pulitika an sa kanyang hanap buhay…. ·        Kailangang mag-usap ng pamilya para sa maayos nitong pagkilos ·        Sa kapitbahay, para kamustahin ·        Sa tindera, upang makatawad kapag namamalengke ·        Sa drayber, upang pumara at magpahatid sa pook na pupuntahan. Anu-ano at bakit nagiging malabo

Global Warming

3482 words - 14 pages malawak pang kahulugan ng tinatawag na Pag-init ng Daigdig o “Global Warming?” 2. Anu-ano ang mga nagagawa ng tao na nagiging sanhi ng pagkakaroon natin ng “Global Warming?” 3. Ano ang pinagkaiba ng “Global Warming” sa tintawag na “Climate Change?” 4. Mayroon pa bang kasagutan o kalutasan ang “Global Warming?” Anu-ano ito? 5. Paano nga ba talaga nagkakaroon ng “Global Warming?” 6. Ano nga ba ang pinakasanhi ng pagkakaroon ng

Buhaypil-Valdez

4669 words - 19 pages nang malumanay ang ikalawa – na kung tataasan man natin ang tono sa nga, para hndi padaskol ang pagkakasabi nito, ang mataas na tonong lalabas ay isang tonong pahiwatig ng pagkainis. Sa pagkakaalam ko rin, tayo lang ang pwedeng mag-usap ng ganito at magkakaintindihan ang nag-uusap: Ispiker A: Aba, alam mo ba, sina ano, nag-ano sila sa kuwan kahapon – sinabi ni kuwan sa akin, alam mo na – Ispiker B: Sina kwan ba

Attitudes of Students Towards Gay Lingo Part 1

1463 words - 6 pages suffix at affix, o dugtungan pa ng salita ang bawat rootword para magkaroon ng karagdagang kahulugan ang pinag kabitan neto o di kaya’y hindi na ito madaragdagan ng kahulugan ngunit magbibigay na lamang ito ng kulay sa salita. Halimbawa: * Luz=Loss, Soriano=Sorry Kung pagsasamahin ang dalawang salita, magdaragdag ng suffix na “ita” sa salitang “Luz” kaya ito ay magiging “Luzita” o “Lucita”, kaya ang kabuoang salita ay “Lucita Soriano” na

Yup Filipino

2352 words - 10 pages . A. Uri ng pampanitikan Sanaysay ang uri ng pampanitikan ang ginamit sa akdang ito. Ang sanaysay ay isang tangka sa paglalarawan at pagbibigay kahulugan sa buhay at iba't ibang sangay nito. Naiiba sa makata ang manunulat ng sanaysay sa dahilang hindi siya nakatali sa mga pamantayan ng porma, sukat, tugma o talinghaga. Malaya siyang lumilikha ng kahit anong paksang nais niyang ipahayag na bunga ng kanyang pagmamasid, pag-iisip at

Pagsusuri Sa Wikang Waray Ng Samar

1677 words - 7 pages 4. Pang-abay- kahapon- kakulop bukas- buwas B. Morpemang may kahulugang pangkayarian - Mga morpemang walang kahulugan saganang sarili, kailangang makita sa isang kayarian. 1. Pang-angkop - hin/han- nang; na 2. Pangatnig - ngan- at; asta- saka, pati at iba pa, ha-sa 3. Pananda - ngan/an- ang, hin/han-nang 4. Panghalip Pamatlig Panghalip Pananong Itun- ito anu-ano

Related Essays

Barcode Essay

327 words - 2 pages tanung din tungkol sa kung ano ang nilalaman at kahulugan nito. Ang isang barcode ay isang optical na representasyon ng data na may kaugnayan sa bagay na ito ay naka-attach machine-reader. Ito ay sistematikong kinakatawan ng data sa pamamagitan ng ibat ibang ang lapad at spacings ng parallel na linya, at maaaring tinutukoy bilang linear o isa-dimensional (1D). Habang tumatagal ito ay lumaki sa mga parihaba, tuldok, hexagons at iba pang mga

Paghahari Ng Estados Unidos Sa Pilipinas

2443 words - 10 pages makaboto katulad ng mga lalake. Sa pang-ekonomiyang dahilan naman ay lumaban din mga kababaihan kasabay ng mga kalalakihan upang matamo ang makatarungang sahod. Nabanggit din na maraming mga kababaihan ang propesyunal tulad ng abogada at doktora, babaeng sumali sa pulitika at mga kababaihang lider ng mga organisasyon. II. Institusyon: Pamilya: Binanggit sa teksto na ang matapang na pakikilahok ng mga kababaihan ay nag-uugat sa mga gampanin

Thesis In Filipino Essay

5055 words - 21 pages TOTAL 23 27 50 Talahanayan 1.2 • Ano ang gusto mong propesyon? Talahanayan 1.3 Bilang ng mga estudyanteng gustong maging Consul, Diplomat, o Ambassador TRABAHO PREKWENSYA BAHAGDAN Consul 1 9 % Diplomat 7 58 % Ambassador 4 33 % Talahanayan 1.4 Pagbibigay Kahulugan Mula sa Limampu (50) na respondent, nakita natin sa mga nakalap na datos na may iba’t ibang hangarin o bakit nila napili ang kursong AB- Internationl

Ponemang Suprasegmental Essay

1759 words - 8 pages b),binibigyan ng diin ang pantig na MA at iniiksian ang bigkas sa pantig na A. Ang kahulugan ng salitang ito ay taong may-ari ng lupa o ang taong nagtatrabaho sa kanyang lupa.3. Antala. Ang antala ay saglit na pagtigil sa pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensaheng nais ipaabot sa kausap. Halimbawa, ano ang kaibahan ng a) sa b)?a.Hindi pula ang suot mo.b.Hindi, pula ang suot mo.Sa a), walang antala sa pagitan ng hindi at pula. Ang