This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Aandeelhouder Speelt Belangrijke Rol In Bestuur

584 words - 3 pages

AANDEELHOUDER SPEELT BELANGRIJKE ROL IN BESTUUR

Een familiebedrijf scoort financieel beter als de familiale aandeelhouders zich als veranwoordelijke eigenaars gedragen. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Nederlandse professor Lorraine Uhlaner. Na de rol van de raad van bestuur spitst recent onderzoek inzake governance in familiebedrijven zich toe op rol van de aandeelhouder. Baanbrekend werk werd verricht door de professor Lorraine Uhlaner van de universiteit van Nyenrode, die in Nederland de pionier in het onderzoek inzake familiebedrijven is. Uhlaner heeft vooral verantwoordelijk eigenaarschap (responsible ownership) in familiebedrijven bestudeerd. Dit soort eigenaarschap heeft een ...view middle of the document...

De financiele performantie van het familiebedrijf wordt op de tweede plaats positief beïnvloed door het feit dat de aandeelhouders er een langetermijnvisie op nahouden. Uhlaner is niet de eerste onderzoeker, die het koesteren van een langetermijnvisie boven korte termijn doelstellingen als een belangrijk competitief voordeel van het familiebedrijf beschouwt.

Een derde belangrijk element van verantwoordelijk eigenaarschap is het engaement van de aandeelhouders om samen het familiaal vermogen in stand te houden en verder uit te bouwen.

Een vierde praktijk van verantwoordelijk eigenaarschap, die tot betere financiele performantie leidt, is het uitbouwen van familiale governance. Inzonderheid de redactie van familiale charters en het houden van familieforums spelen een belanrijke rol.

In haar kwantiatief onderzoek achterhaalde Uhlaner ook welke praktijken inzake verantwoordelijk eigenaarschap, die soms in de literatuur worden aangeprezen, weinig of geen positieve invloed hebben op de financiele performantie van het familiebedrijf. In...

Other Papers Like Aandeelhouder Speelt Belangrijke Rol in Bestuur

Adolescent Depression Essay

3847 words - 16 pages : * Slaapproblemen * Nachtmerries * Verlies van eetlust * Onverklaarbare lichamelijke pijn * Slechtere schoolprestaties * Gedragsveranderingen. Jongens worden daarbij eerder onhandelbaar en meisjes vertonen vaker terugtrek gedrag. 2.4 Oorzaken van depressies Bij het ontstaan van een depressie speelt kwetsbaarheid in veel gevallen een rol. Deze kwetsbaarheid kan te maken hebben met erfelijkheid. Ook kan kwetsbaarheid

Essay Godsdienst

1848 words - 8 pages . Sterker nog, het overheidsbeleid wordt voor een groot deel gebaseerd op (resultaten van de) wetenschap. Een voorbeeld hiervan zijn de cijfers van het Centraal Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze rol als adviseur van de overheid werd vroeger vervuld door de kerk. Op grond van deze ontwikkelingen zou men kunnen zeggen dat de wetenschap het geloof vervangen heeft. Maar juist dat is een gevaarlijk standpunt om twee belangrijke

Aantekeningen Marketing Hst 1

2328 words - 10 pages waardepropesitei= een set van voordelen, de producent speelt in op de behoefdes van de consument Marketingstrategie: Een langetermijn koers, waar hier en nu naar een lange termijn. Wat wille we op een langer termijn bereiken, Marketingmix= 4 p’s = productie, prijs, plaats, promotie ------------------------------------------------- Hoofdstuk 5 Business to business= alles wat word geleverd aan bedrijven, die er eindproducten van maken en die

Mining and Agriculture on the South African Economy

2402 words - 10 pages belangrike rol in sosio-ekonomiese uitdagings soos werksvoorsiening, armoede, omgewingskwessies en selfs finansiële groei. Deur die volhoubare onwikkeling en bestuur van die sektore kan verskeie van hierdie sosio-ekonomiese uitdagings aan gepak word. In hierdie opdrag is die verskeie uitdagings en geleenthede van die mynbou en landbou sektore geïdentifiseer. Ek glo dat Suid Afrika hierdie sektore kan gebruik om ʼn groot rol te speel in die groei en

Diesel

2456 words - 10 pages zich specifiek op de jongerenmarkt richt. Diesel is met name gericht op mensen die jong van geest zijn en zich individueel durven te onderscheiden. Leeftijd speelt hierin in geen rol. Diesel probeert te voldoen aan de individuele wensen van zijn ‘young minded’ doelgroep op het gebied van fashion. Het sterk onderscheidende vermogen van Diesel ten opzichte van zijn concurrenten is dat zij vooral innovatief, tegendraads en exclusief wil zijn

Management En Organisation

3565 words - 15 pages aansprakelijk informele vereniging: oprichting is niet notarieel vastgelegd en bestuurders zijn wel hoofdelijk aansprakelijk Organen van een vereniging: 1. algemene ledenvergadering a. benoemen bestuursleden b. vaststellen begroting c. wijzigen statuten d. opheffen van vereniging 2. commissies 3. bestuur In een stichting is er sprake van coöptatie (bestuurders kiezen zelf hun opvolgers). Een stichting is

Do’s En Don’ts Bij Internationaal Zaken Doen. Australië

603 words - 3 pages collega’s. Wat je dan ook moet doen is zorgen dat je op deze groep inspeelt en zorgt dat zij het naar hun zin hebben waardoor het voor de koper vertrouwd aanvoelt. Don’ts: • Wat je dus niet moet doen is deze groep die een belangrijke rol inneemt in het beslissingsproces buitenspel te zetten dat zou een flop betekenen. Persoonlijke ruimte: Do’s: • Blijf in de persoonlijke zone: De persoonlijke zone (45-120 cm) • Begroet

Handleiding

4762 words - 20 pages ; * Onderbouwde keuze maken voor (een combinatie van) big-bang, parallel of schaduw draaien; * Consequenties beschrijven van deze invoeringskeus o.a welke training(en). * Bijlage B: Procedure uitzetting uit projecten Bij het werken in projecten speelt samenwerken een cruciale rol. Wat doe je als een teamlid daartoe niet bereid is? Wat doe je als een teamlid consequent afspraken niet nakomt, zijn werk niet doet, te laat komt, enzovoorts

Samenvatting

1945 words - 8 pages Lineaire regressie:Deze methode heeft als doel de relatie tussen variabelen weer te geven d.m.v. een rechte lijn (Y= a + bX). Uitgangspunt vormen de beschikbare waarnemingen, deze vormen getallenparen (X1,Y1). Er zit een verschil in de rol van X en Y: Bij regressie speelt X (ook wel de onafhankelijke variabele) altijd de rol van de oorzaak en Y (ook wel de afhankelijke variabele) is altijd het gevolg. LET OP: De punten (getallenparen) hoeven

Ben and Jerry's

2057 words - 9 pages uitwijzen of dit werkelijkheid wordt. (Als je/jullie deze toevoeging niets vinden mag het weer weg hoor! Maar ik vond het wel belangrijk dat er ook nog even naar de toekomst gekeken werd. Als laatste wordt er gekeken naar de sociale missie van Ben&Jerry’s, welke stelt dat de centrale rol die het bedrijfsleven speelt in de samenleving erkent wordt door een leidende rol te nemen in een innovatieve manier om de kwaliteit van leven te verbeteren op

De nieuwe werkelijkheid in de winkelstraat

5003 words - 21 pages klant niet uit. 2. Geen onderscheidend vermogen De klant wil tegenwoordig zelf bepalen wanneer hij of zei iets koopt. Internet speelt een belangrijke rol in het aankoopproces, om te vergelijken, te onderzoeken en vaak om een aankoop te doen6. Zelf als de consument zich in de fysieke winkel bevindt, wordt de telefoon erbij gepakt om dingen te controleren en te vergelijken op internet. De klant ziet geen verschil tussen de fysieke en online

Related Essays

Organisatie En Management Essay

2007 words - 9 pages . Hetliteratuur onderzoek zal over de volgende onderwerpen gaan: * Individu en groepen * Management * Besluitvorming INDIVIDU EN GROEPEN Dit hoofdstuk ging over de mens in een organisatie. Hoe worden mensen gemotiveerd? Hoe kan het menselijk gedrag binnen organisaties verklaard worden? Motivaties van werknemers in een bedrijf/organisatie speelt een belangrijke rol. De definitie van motivatie: “De inwendige bereidheid van een persoon om

Narrow Banking Essay

3549 words - 15 pages nu ook een aantal landen zwaar in de financiële problemen geraakten waarbij nieuwe interventies op internationaal vlak zich opdrongen. Conclusie van dit hele verhaal is dat een redisign van de financiële industrie onontbeerlijk is. Regulering spiegelsides Banken worden op een veel striktere wijze gecontroleerd dan om het even welke andere economische sector. Dat hangt samen met de specifieke rol die het banksysteem speelt in de algemene economische ontwikkeling. Vertrouwen is buitengewoon belangrijk om een economie goed te laten function

Bloedbank Sanquin Essay

3562 words - 15 pages zich natuurlijk binnen de bevolking. Mond tot mond reclame kan ook van belang zijn om het imago van de campagne goed neer te zetten. • Overheden: verschillende vergunningen en toestemmingen moeten verleend worden om de campagne te kunnen organiseren. • Sponsors: Deze campagne wordt ook gesponsord door meewerkende bedrijven zoals een telefoniebedrijf en verschillende media. 1.6 Wat is de rol van communicatie Communicatie speelt een grote

Cisco Case Dutch Essay

2278 words - 10 pages Cisco Systems. Tegenwoordig speelt de klanttevredenheid een grote rol binnen Cisco Systems en daarnaast is het belangrijk dat er sprake is van voortdurende ontwikkeling. De innovatie speelt een belangrijke rol om zo lange tijd mee te blijven doen in de markt en te veranderen. Stelling De stelling, die wij in deze paper willen bespreken, luidt als volgt: “Cisco Systems moet een research and training team oprichten om de marktpositie te behouden